Javni poziv za Program javnih potreba u kulturi za 2023.

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Upute za prijavitelje

Rok za dostavu je 30. 11. 2022., a financiraju se programi, projekti i aktivnosti pravnih i fizičkih osoba, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

  1. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
  2. knjižničnu djelatnost i nakladničku i knjižarsku djelatnost,
  3. muzejsku i arhivsku djelatnost,
  4. glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
  5. dramsku i plesnu umjetnost,
  6. vizualnu umjetnost i audiovizualnu djelatnost,
  7. interdisciplinarnu i novu umjetničku praksu i
  8. međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost.

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 221.000,00 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti korisniku je 133 eura, a najveći iznos je 26.545 eura.

Izvor