Međunarodni interdisciplinarni 3. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek [drugi poziv]

[DRUGI POZIV]

Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek poziva Vas na Međunarodni interdisciplinarni 3. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Društvo, znanost i umjetnost u (post)digitalnom dobu«.

Na kongres su pozvani sudjelovati stručnjaci (teoretičari i/ili praktičari) koji potječu iz svih područja znanosti i umjetnosti. Uz to, na kongresu mogu sudjelovati i studenti svih razina studija.

Kongres će se održati od 8. do 10. studenog 2023. godine u hibridnom obliku: u Maloj vijećnici Filozofskog fakulteta (dvorana broj 39) i online putem platforme Zoom. Rok je za slanje sažetka 25. rujna 2023. godine. Službeni su jezici kongresa hrvatski i engleski.

Prijavne obrasce i pozive na službenim jezicima kongresa možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.ffos.unios.hr/znanstveni-portal/centri/centar-za-interdisciplinarna-istrazivanja/aktivnosti/inter_con-2023/.


 

Centar za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek poziva Vas na Međunarodni interdisciplinarni 3. Kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek: »Društvo, znanost i umjetnost u (post)digitalnom dobu«.

Na kongres su pozvani sudjelovati stručnjaci (teoretičari i/ili praktičari) koji potječu iz svih područja znanosti i umjetnosti. Uz to, na kongresu mogu sudjelovati i studenti svih razina studija.

Kongres će se održati od 8. do 10. studenog 2023. godine u hibridnom obliku: u Maloj vijećnici Filozofskog fakulteta (dvorana broj 39) i online putem platforme Zoom. Rok je za slanje sažetka 1. rujna 2023. godine. Službeni su jezici kongresa hrvatski i engleski.

Inačicu poziva na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje, a obrazac za prijavu ovdje.


 

Centre for Interdisciplinary Research of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek invites you to the International Interdisciplinary 3rd Congress of the Centre for Interdisciplinary Research of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek: “Society, Sciences, and Arts in the (Post)digital Era”.

Experts (both theoreticians and practicians) from all fields of science and arts are welcome to participate in the Congress. Additionally, students of all levels of study can participate in the Congress, and they will have separate sections organized for them.

The Congress will take place on from November 8 to 10, 2023 in a hybrid form: in the Small Conference Hall of the Faculty of Humanities and Social Sciences (hall number 39) and online via Zoom platform. The deadline for submitting abstracts is September 1, 2023. The official languages of the Congress are Croatian and English.

You can download the English version of the call here, and the application form here.