Obavijest o prijavi i upisima u prvu godinu diplomskih studija

Obavijest o prijavi i upisima u prvu godinu diplomskih studija

OBAVIJEST O PRIJAVI I UPISIMA U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021. / 2022. GODINI

 

 1. Uvjeti upisa

Završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij

 1. Prijava za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske sveučilišne studije u akademskoj godini 2021./2022. primaju se od 20. do 24. rujna 2021. godine u vremenu od 9:00 do 12:00 sati u sobi broj 5 (Ured za studente i studije).

Prilikom prijave za razredbeni postupak kandidati moraju predati sljedeće:

 1. obrazac prijave – skinuti OVDJE
 2. svjedodžbu ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju (original ili presliku), odnosno Potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ako kandidat još nije dobio diplomu
 3. prijepis ocjena ostvaren na preddiplomskom studiju s ukupnom prosječnom ocjenom na tri decimale

Prijave koje nisu kompletne neće se primati, odnosno neće se razmatrati, niti će takvi kandidati biti uvršteni na rang-liste.

 1. Razredbeni ispit

Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri decimale.

 1. Rang-liste

Rang-liste se utvrđuju za sve jednopredmetne i dvopredmetne diplomske sveučilišne studije.

 1. Upisi

Upisi kandidata na diplomske sveučilišne studije provodit će se 27. i 28. rujna 2021. u predavaonicama 15 i 16 (prizemlje).

Kandidati stječu pravo upisa prema postignutom rezultatu na konačnoj rang-listi te se upisuju prema rasporedu (dolje u tekstu). Kandidati koji ne dođu na upis u određeno vrijeme, gube pravo upisa.

Ako se na dan upisa ne upišu svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, u 12:00 sati pomiče se crta na rang-listi za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno, te se prozivaju prisutni kandidati.

Kandidat koga se prozove, a nije prisutan, gubi pravo upisa.

 

Na upis je potrebno donijeti:

 • fotokopiju osobne iskaznice
 • jednu fotografiju (3,5 x 4,5 cm)
 • dokaz o uplaćenim troškovima upisa – platiti jednom uplatnicom 330,00 kn (300,00 kn trošak upisnih materijala te troškova studentskog zbora – 30,00 kn)
 • dokaz o uplaćenim troškovima upisa za studente koji su studirali na nekom drugom fakultetu (nisu imali ranije važeću iksicu na Filozofskom fakultetu) – platiti jednom uplatnicom 380,00 (300,00 kn trošak upisnih materijala, troškovi iksice – 50,00 kn te troškovi studentskog zbora – 30,00 kn)
 • troškovi se uplaćuju na IBAN fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj: navesti OIB studenta, opis: troškovi upisa

 

 

Raspored upisa:

 

 1. rujna 2021. :

8:00 – 9:00 sati – predavaonica 15

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Pedagogija i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Pedagogija i Povijest, nastavnički

 

8:00 – 9:00 sati – predavaonica 16

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Njemački jezik i književnost, nastavnički

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Povijest, nastavnički

 

9:00 – 10:00 sati – predavaonica 15

Engleski jezik i književnost, nastavnički  i Filozofija, nastavnički

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Pedagogija

 

9:00 – 10:00 sati – predavaonica 16

Engleski jezik i književnost, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki smjer i Engleski jezik i književnost, nastavnički

 

10:00 – 11:00 sati – predavaonice 15 i 16

Psihologija

 

11:00 – 12:00 – predavaonica 15

Sociologija, nastavnički i Engleski jezik i književnost, nastavnički

Sociologija, nastavnički i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Sociologija, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

 

11:00 – 12:00 – predavaonica 15 i 16

Sociologija, nastavnički  i Pedagogija

Sociologija, nastavnički  i Filozofija, nastavnički

Filozofija, nastavnički  i Povijest, nastavnički

Sociologija, nastavnički  i Povijest, nastavnički

 

 

 1. rujna 2021. :

8:00 – 9:00 sati – predavaonica 15

Nakladništvo i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Nakladništvo i Njemački jezik i književnost, prevoditeljski

Nakladništvo i Informatologija

 

8:00 – 9:00 sati – predavaonica 16

Nakladništvo i Informacijska tehnologija

 

9:00 – 10:00 sati – predavaonica 15

Informatologija i Informacijska tehnologija

 

9:00 – 10:00 sati – predavaonica 16

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Njemački jezik i književnost, prevoditeljski

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Povijest, nastavnički

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

 

10:00 – 11:00 sati – predavaonica15

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Pedagogija

Engleski jezik i književnost, prevoditeljski  i Filozofija, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Engleski jezik i književnost, prevoditeljski

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Povijest, nastavnički

 

10:00 – 11:00 sati – predavaonica16

Mađarski jezik i književnost, komunikološki  i Pedagogija

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički  i Povijest, nastavnički

Filozofija, nastavnički i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Njemački jezik i književnost, nastavnički  i Hrvatski jezik i književnost, nastavnički

Njemački jezik i književnost, nastavnički  i Povijest, nastavnički

 

11:00 – 12:00 – predavaonica 15 i 16

Njemački jezik i književnost, nastavnički  i Pedagogija

Njemački jezik i književnost, nastavnički