Održana još jedna Doktorska runda na FFOS-u

U sklopu Tjedna znanosti koji se na Filozofskom fakultetu Osijek održao od 6. do 10. veljače 2023. godine, održana je još jedna Doktorska runda u organizaciji doktoranada poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta koje je predvodila Jelena Pataki Šumiga, asistentica Odjela za engleski jezik i književnost. Cilj je Doktorske runde promovirati istraživački i znanstveni rad doktoranada poslijediplomskih studija Pedagogija i kultura suvremene škole, Jezikoslovlje i Književnost i kulturni identitet te razmjena stručnih savjeta, strategija, ideja i iskustava doktoranada tijekom poslijediplomskog studija.

Kako navodi doktorandica Ivana Buljubašić Srb, naglasak ovogodišnje Doktorske runde bio je na umrežavanju doktoranada te psihološkom aspektu procesa – od osmišljavanja i prijavljivanja teme do obrane teme, a osobito izazova i prepreka s kojima se doktorandi svakodnevno susreću pri pisanju i oblikovanju disertacije – izbor metodologije, širenje teorijskih dijelova rada, optimalan broj predložaka, organizacija poglavlja, organizacija vremena za pisanje i uklapanje drugih obveza te dostupnosti strane literature. Prvi dan Doktorske runde obilježilo je predstavljanje i izlaganje doktoranada poslijediplomskog studija Jezikoslovlje koje je održano online putem platforme Google Meet. Izlaganja doktoranada poslijediplomskih studija Pedagogija i kultura suvremene škole te Književnost i kulturni identitet nastavila su se uživo u prostoru studentske kantine FFOS-a u završnici Tjedna znanosti.  Nadalje, doktorandi su predstavi svoje dosadašnje radno iskustvo, motivaciju za upisivanje studija, temu disertacije, odabir mentora i metodologije te trenutačnu fazu pisanja disertacije. Predstavljene teme disertacija i nacrta istraživanja uključivale su interkulturalne sadržaje u kurikulumima i nastavi njemačkoga i engleskoga jezika i književnosti, opterećenost, motivaciju i radnu uključenost nastavnika te percepciju učitelja u društvu, proces usvajanja materinskog jezika u okviru kodifikacijske norme, govorne poremećaje i lingvistiku, vrednovanje rada pedagoga te vođenje u odgojno-obrazovnim ustanovama. Uslijedila je rasprava o iskustvima tijekom studija koja su se odnosila na razvijanje strategija pisanja, odabir časopisa i konferencija za predstavljanje znanstvenih radova, suradnju s drugim znanstvenicima te psihološku stranu studiranja. Doktorska runda zaključena je izlaganjima doktoranada poslijediplomskog studija Književnost i kulturni identitet, koja su pokrila teme o zlouporabi tijela u suvremenom anglofonskom distopijskom romanu, krizi obitelji u njemačkoj, hrvatskoj i engleskoj drami 21. stoljeća, povijesti kazališta i kazališnom životu u južnoj Baranji, krizi grada i građanskoj svijesti i modelima prevladavanja te krize u romanima suvremene hrvatske i njemačke književnosti, emancipiranim  peritekstualnim strategijama u suvremenim hrvatskim romanima te značaju kazališta u razvoju kulturnoga identiteta s obzirom na zastupljenost dramskih tekstova u školskim kurikulima.

Organizatori poručuju kako doktorska runda ne omogućuje samo povezivanje, razmjenu iskustva i stručnih savjeta doktoranada, već je i odlična prilika za informiranje studenata završnih godina prijediplomskih i diplomskih studija koji razmišljaju o upisivanju poslijediplomskog studija na Filozofskom fakultetu.

Beatriz Brkić