Katedra za engleski jezik i lingvistiku od 2005. g. djeluje kao jedna od tri katedre u sklopu Odsjeka za engleski jezik i književnost, no njeni temelji sežu unatrag sve do 1977. kada je osnovan Studij engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu. Katedra nudi cijeli niz kolegija, od brojnih teoretski i deskriptivno orijentiranih lingvističkih kolegija do praktičnih jezičnih vježbi na preddiplomskom i diplomskom studiju anglistike, a uključena je u više znanstvenih istraživanja kao i u izvedbu nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu u Osijeku.