Primijenjena lingvistika bavi se istraživanjem praktičnih jezičnih i komunikacijskih pitanja, npr. učenjem, poučavanjem i usvajanjem stranih jezika, vrednovanjem jezičnih programa, višejezičnošću, analizom diskursa, prevođenjem i analizom korpusa. Nastavnici i suradnici koji rade na Katedri za primijenjenu lingvistiku specijalizirani su za jedno ili više područja primijenjenolingvističkih istraživanja. Nastavno osoblje čine iskusni i aktivni nastavnici i prevoditelji koji svoja praktična iskustva ugrađuju u nastavu i istraživački rad.

Katedra za primijenjenu lingvistiku nudi dva diplomska studija iz primijenjene lingvistike:

  • nastavnički studij
  • prevoditeljski studij

Završetkom nastavničkog studija studenti stječu akademski stupanj magistra/magistar anglistike – zvanje nastavnik engleskog kao stranog jezika (mag.). Po završetku prevoditeljskog studija studenti stječu akademski stupanj magistra/magistar anglistike – zvanje prevoditelj (mag.).