• Katedra za staru hrvatsku književnost osnovana je 28. siječnja 2009. godine.
 • VODITELJI
 • prof. dr. sc. Zlata Šundalić (28. siječnja 2009. – 31. siječnja 2011)
 • prof. dr. sc. Milovan Tatarin (1. veljače 2011. – 31. siječnja 2013)
 • doc. dr. sc. Krešimir Šimić (1. veljače 2013. – 31. siječnja 2015)
 • prof. dr. sc. Zlata Šundalić (1. veljače 2015. – 31. siječnja 2017)
 • prof. dr sc. Milovan Tatarin (1. veljače 2017. – 31. siječnja 2019)
 • doc. dr. sc. Ivana Mikulić (1. veljače 2019. – 27. studenoga 2019)
 • izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić (28. studenoga 2019. – 30. rujna 2020.)
 • PROJEKTI
 • Od 2007. do 2014. godine članovi Katedre uključeni su u znanstveni projekt Rubni žanrovi hrvatske književnosti 18. stoljeća, glavna istraživačica prof. dr. sc. Zlata Šundalić.
 • Prof. dr. sc. Milovanu Tatarinu Hrvatska zaklada za znanost odobrila je 2014. godine istraživački projekt Panorama hrvatske književnosti u Dubrovniku 17. stoljeća.
 • POPULARNA BIBLIOTEKA
 • Članovi Katedre za staru hrvatsku književnosti predložili su pokretanje popularne biblioteke koja ima dva kola: Kolo Zrcalo prošlosti i Kolo Zrcalo sadašnjosti. Prijedlog je podržan na sjednici Odsjeka hrvatskoga jezika i književnosti 10. prosinca 2009. i na sjednici Fakultetskog vijeća 24. veljače 2010. 

  Zrcalo prošlosti

  Antun Kanižlić: Primogući i srce nadvladajući uzroci (pretisak izdanja iz 1760. godine s usporednom transkripcijom), 2010.

  Zlata Šundalić i Ivana Pepić: O smješnicama & smješnice, 2011.

  Antun Kanižlić: Bogoljupstvo na poštenje svetoga Franceška Saverije, 2013.

  Vitale Andriaši: Put od raja najlašnji, 2014.

   

  Zrcalo sadašnjosti

  Vlasta Rišner i Maja Glušac: Kroz mijene i dodire publicističkoga stila, 2011.

  Goran Rem i Sanja Jukić: Panonizam hrvatskoga pjesništva I i II (posebno izdanje Kola Zrcalo sadašnjosti), 2012.

  Sanja Jukić (pr.): Medijski stilovi hrvatskoga jezika i književnosti I, 2014.

  Vlasta Rišner (pr.): Medijski stilovi hrvatskoga jezika i književnosti II, 2014.

 • TERENSKA NASTAVA
 • Katedra organizira terensku nastavu radi promicanja svijesti o važnosti književnokulturne baštine. Dio terenske nastave ostvaruje se pod nazivom “BILI SMO”, a obuhvaća sljedeće posjete franjevačkim knjižnicama:
 1. BILI SMO (29. 1. 2010. – posjet knjižnici franjevačkoga samostana Sv. Križa u osječkoj Tvrđi), prezentaciju preuzmi ovdje
 2. BILI SMO (15. 1. 2011. – posjet franjevačkim knjižnicama u Vukovaru, Šarengradu i Iloku), prezentaciju preuzmi ovdje
 3. BILI SMO (10. 12. 2011. – posjet franjevačkim knjižnicama u Slavonskom Brodu i Cerniku), prezentaciju preuzmi ovdje
 4. BILI SMO (19. 1. 2013. – posjet knjižnici franjevačkoga samostana Sv. Križa u osječkoj Tvrđi), prezentaciju preuzmi ovdje
 5. BILI SMO (30. 11. 2013. – posjet samostanskoj knjižnici u Našicama i dvorcu Pejačevića te knjižnici franjevačkoga samostana u Požegi)
 6. BILI SMO (25. 10. 2014. – posjet knjižnici franjevačkoga samostana Sv. Križa u osječkoj Tvrđi), prezentaciju preuzmi ovdje
 7. BILI SMO (22. 11. 2014. – posjet franjevačkim knjižnicama u Vukovaru, Iloku i Šarengradu), prezentaciju preuzmi ovdje