Katedra za predmodernu povijest

 

Članovi

O katedri

Katedra za predmodernu povijest osnovana je 28. kolovoza 2019. godine nakon reorganizacije ranije Katedre za nacionalnu povijest i Katedre za svjetsku povijest i pomoćne povijesne predmete. Nastavnici na Katedri drže nastavu iz starovjekovnih, srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih kolegija te pomoćnih povijesnih znanosti na preddiplomskom i diplomskom studiju Odsjeka za povijest.

Područja znanstvenoga interesa članova Katedre uključuju mikropovijest, lokalnu povijest, povijest mađarske manjine u Hrvatskoj, povijest okoliša, povijest Mediterana u antici, recepciju antike u renesansi itd. (za detaljni popis radova pogledati Crosbi-poveznice svakoga od članova Katedre). Članovi Katedre objavili su više znanstvenih knjiga i članaka u znanstvenim časopisima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Velika Britanija, Mađarska, Austrija, Slovenija, Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina) na hrvatskom i na stranim jezicima (engleski, mađarski, turski) ponajviše o povijesti Slavonije, Srijema i Baranje u predmodernom razdoblju, ali i drugih hrvatskih pokrajina i europskog jugoistoka.

Članovi Katedre aktivno sudjeluju u programima popularizacije znanosti, ponajviše u  sklopu javnoga života grada Osijeka, ali i šire. Primjeri nekih od aktivnosti članova Katedre: radionice, popularno-znanstvena predavanja i tribine u Državnom arhivu u Osijeku, radionica za učenike u okviru Festivala znanosti (Interpretacije boja u europskoj i japanskoj kulturi, Dokumenti i kronologija) i dr.

U okviru redovite nastave, u okviru kolegija Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku, Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku, Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku i Mikropovijest i lokalna povijest za studente povijesti Katedra za predmodernu povijest organizira i provodi terensku nastavu po istočnoj i zapadnoj Slavoniji te po južnoj Mađarskoj. Neke od lokacija na kojima je dosad provedena terenska nastava su dvorac u Valpovu, franjevačka crkva u Našicama, templarska crkva u Martinu kod Našica, Ružica-grad kod Orahovice, utvrda u Kaptolu, Požega, Đakovo, Ilok, Novi Mikanovci, Korođvar, Pečuh, Šikloš, Sátorhely-Mohač i dr. (Vidi: Održane terenske nastave)

U okviru gostujućih predavanja Odsjeka za povijest, Katedra za predmodernu povijest dosad je organizirala gostujuća predavanja iz područja srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti nekoliko uglednih predavača iz Hrvatske i Mađarske, primjerice dr. sc. Stanka Andrića (tema predavanja: Crkvene institucije u Slavoniji u srednjem vijeku), doc. dr. sc. Gergelya Bálinta Kissa (Pečuška biskupija i gospodarska djelatnost redovnika u srednjem vijeku) i dr.

Članovi Katedre za predmodernu povijest članovi su raznih domaćih znanstvenih i strukovnih udruženja i organizacija: Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Društva za hrvatsku povjesnicu Osijek, Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Matice hrvatske, Znanstvenog vijeća za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstveno-umjetničkoga kruga Mađara u Republici Hrvatskoj, Društva Terra banalis, Centra za istraživanje Međimurja, kao i međunarodnih udruga: European Society for Environmental History, Türkiye Çevre Tarihi Topluluğu (Tursko društvo za povijest okoliša), Society for Classical Studies i dr.