Telefon (interni): 4675

Telefon (direktni): 494-675

Denis Njari

izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor

Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST

E-mail: dnjari@ffos.hr

MB znanstvenika: 354742

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Denis Njari (1987.). Završio preddiplomski i diplomski studij povijesti i hrvatskog jezika i književnosti na osječkom Filozofskom fakultetu među 10% najboljih studenata generacije. Tijekom doktorskog studija primao je stipendiju Soós Kálmán Ministarstva za ljudske resurse Mađarske (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Soós Kálmán ösztöndíj). Doktorirao 2016. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. stoljeću i prvoj trećini 19. stoljeća. Radio kao arhivist-pripravnik za starije gradivo u Državnom arhivu u Osijeku, učitelj povijesti u više osnovnih škola (Korođ, Laslovo, Đakovo, Podgorač), te lektor hrvatskog jezika na Pedagoškom fakultetu Dániela Berzsenyija na Zapadnomađarskom sveučilištu u Szombathelyu. Od 2017. godine radi na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku. Stručno se usavršavao na Sveučilištu u Pečuhu (2018.), ELTE u Budimpešti (2019.) te na Sveučilištu u Ljubljani (2021.). Suradnik na projektima EFOP 3.4.3. (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) – ELTE Savaria Egyetemi Központ (Szombathely; 2018-2020.) te Povijest i kultura Mađara u istočnoj Hrvatskoj od srednjeg vijeka do suvremenog doba (Mađarski kulturni krug Zrínyi; 2021-2023.). Dobitnik Priznanja Općine Vladislavci za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u promociji i očuvanju povijesti i kulturne baštine (2018.). Autor više znanstvenih radova i monografija. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Matice hrvatske, Glotta Nyelvi Intézeta te Mađarskog kulturnog kruga Zrínyi. Uže područje znanstvenog interesa: povijest mađarske manjine u Hrvatskoj, lokalna povijest, srednjovjekovna Kraljevina Ugarska.