PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O 2. UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Filozofski fakultet u Osijeku organizira upisni rok za sljedeće programe cjeloživotnog učenja:

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Program je namijenjen stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te fakultetima. Osnovni cilj programa PPDM izobrazbe je omogućiti polaznicima stjecanje nastavničkih kompetencija koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja pedagogije, opće psihologije i psihologije odgoja i obrazovanja, didaktike i metodike kao i drugih znanstvenih područja i grana (npr. informatologije, komunikologije, kroatistike i drugih). Obavijest možete vidjeti ovdje.


Hrvatski jezik i jezična kultura

Program je namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice a njegov je cilj opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske pisane i govorne jezične kulture. Obavijest možete vidjeti ovdje.


Hrvatski jezik za strance

Program je namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo a organizira se i izvodi u šest stupnjeva prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezika (A1–C2). Obavijest možete vidjeti ovdje.


Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.


Python, računalno razmišljanje i programiranje

Program omogućuje polazniku razlaganje kompleksnih problema na više manjih samostalnih logičkih cjelina, uporabu tehnike programiranja za rješavanje problema te implementaciju rješenja problema u programskom jeziku Python. Obavijest možete vidjeti ovdje.