Obavijesti o upisnim rokovima

Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

 

Filozofski fakultet Osijek organizira drugi upisni rok Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) u akademskoj godini 2021./2022. namijenjenoga stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te fakultetima.

Program mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij

b) pristupnici koji su završili dodiplomski sveučilišni, diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni nenastavnički studij

c) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (i stekli minimalno 180 ECTS bodova)

d) pristupnici koji su završili gimnaziju.

Svaki pojedini predmet predviđen planom i programom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom Programa polaznici ostvaruju najmanje 55 ECTS bodova iz područja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih kompetencija potrebnih za nastavni rad u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14,152/14, 7/17 i 68/18) te na fakultetu koji je utemeljen na sveučilišnom Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, poglavlje: Opće pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje, članak 31. Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom.

Pristupnik koji se upisuje na Program PPDMI prijavljuje se putem mrežne aplikacije kojoj se pristupa putem sljedeće poveznice:

                                                            https://ppdmi-upisi.ffos.hr/

Pri upisu polaznici mogu izabrati jednu od dviju ponuđenih mogućnosti:

1) praćenje nastave u učionici

2) praćenje nastave putem sustava učenja na daljinu (online).

Nakon prijave i upisa svih kandidata odredit će se način praćenja nastave u odnosu na većinski izbor polaznika.

Putem ove aplikacije i e-adrese svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati na Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe.

Prijave i upisi za drugi ciklus u 2021./2022. počinju 4. listopada 2021. i završavaju 21. siječnja 2022., nakon čega se upisna aplikacija zaključava. Svi zainteresirani pristupnici mogu se prijaviti i upisati u tom roku putem upisne mrežne aplikacije. Naknadni upisi neće biti mogući.

Nakon zaprimljene prijave referada PPDMI obradit će podatke i obavijestiti pristupnika o statusu njegove prijave putem e-pošte. Pristupnik se upisuje na PPDMI putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente. Prijava se smatra potpunom tek nakon što polaznik upiše i priloži sve potrebne (i potpuno ispravne) podatke i dokumente u mrežnu aplikaciju. Rezultat upisa bit će vidljiv nakon što referada PPDMI obradi pristupnikovu prijavu.

Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu Osijek i putem sustava učenja na daljinu (online) u realnom vremenu subotom od 8.30 do 15.30 sati.

Dodatne informacije o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta: https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/pedagosko-psiholosko-didakticko-metodicka-izobrazba/

Cijena Programa iznosi 8.450,00 kn i može se platiti u četiri obroka. U cijenu izobrazbe uključeno je i izdavanje potvrde o završenom Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe u iznosu od 250,00 kn.

Plaćanje naknade troškova izobrazbe:

  1. Prvi obrok u iznosi od 2.225,00 kuna do 15. veljače 2022.
  2. Drugi obrok u iznosu od 2.225,00 kuna do 31. ožujka 2022.
  3. Treći obrok u iznosu od 2.000,00 kuna do 15. svibnja 2022.
  4. Četvrti obrok u iznosu od 2.000,00 kuna 30. lipnja 2022.

Naknada troškova izobrazbe plaća se nakon dostavljenog računa na polaznikovu kućnu/e-mail adresu do datuma dospijeća svakog pojedinog obroka na IBAN Filozofskoga fakulteta: HR8423600001102484368, poziv na broj – polaznikov OIB ili broj koji se nalazi na računu.

U drugom upisnom ciklusu 2021./2022. nastava počinje 29. siječnja 2022. u 9.00 sati. Raspored sati nastave bit će objavljen na mrežnoj stranici PPDM izobrazbe do početka nastave.

Dana 29. siječnja 2022. u 8.30 sati bit će organiziran prijam svih polaznika putem sustava učenja na daljinu (online).

 

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov
voditeljica PPDMI

e-mail: vbjedov@ffos.hr