PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O 2. UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Programi cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta u Osijeku: Obavijest o drugom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira upisni rok za sljedeće programe cjeloživotnog učenja:

 

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Program je namijenjen stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te fakultetima. Osnovni cilj programa PPDM izobrazbe je omogućiti polaznicima stjecanje nastavničkih kompetencija koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja pedagogije, opće psihologije i psihologije odgoja i obrazovanja, didaktike i metodike kao i drugih znanstvenih područja i grana (npr. informatologije, komunikologije, kroatistike i drugih). Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Hrvatski jezik i jezična kultura

Program je namijenjen svim dionicima šire društvene zajednice, a njegov je cilj opći doprinos i briga za kulturu hrvatskoga jezika, odnosno poboljšanje i unapređenje hrvatske pisane i govorne jezične kulture. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Digitalne kompetencije u obrazovanju

Program je namijenjen nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim pojedincima, koji žele steći, unaprijediti ili usavršiti digitalne kompetencije potrebne za rad u nastavi. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Akademsko pisanje na engleskom jeziku

Program je namijenjen primarno nastavnicima, znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija, ali i svim ostalim pojedincima u sustavu visokog obrazovanja ili izvan njega koji žele unaprijediti znanje akademskog pisanja na engleskom jeziku. Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Hrvatski jezik za strance

Program je namijenjen odraslima koji žele učiti hrvatski jezik i latinično pismo, a organizira se i izvodi u šest stupnjeva prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezika (A1–C2). Obavijest možete vidjeti ovdje.

 

Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj

Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.