O nama, članstvo, dokumenti

O NAMA

Udruga diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku (skraćeno: Alumni udruga FFOS) osnovana je 1. veljače 2018., a od 15. veljače 2018. Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te od tog datuma ima i pravnu osobnost. U Registru je moguće pronaći osnovne podatke o Udruzi te Statut Udruge.

Cilj je i svrha osnivanja Udruge očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta, izgradnja suradnje između sadašnjih i bivših studenata Filozofskoga fakulteta u Osijeku, uspostava i razvijanje suradnje s ustanovama u kojima rade bivši studenti, poticanje i unaprjeđivanje znanstvenih, stručnih i kulturnih aktivnosti članova, utjecaj na oblikovanje javnog mišljenja i stajališta o važnim znanstvenim, kulturnim i društvenim pitanjima.

U svrhu ostvarivanja cilja i svrhe Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

  • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
  • ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja (organizirati i koordinirati programe i događanja koji nude mogućnosti stručnog usavršavanja članova te društvenu interakciju; poticati i sudjelovati u aktivnostima koje se temelje na načelima cjeloživotnog obrazovanja; popularizirati učiteljsku profesiju; osigurati nesmetan pristup članova Udruge građi Knjižnice Filozofskoga fakulteta Osijek)
  • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
  • popularizacija znanosti (posebno društvenih i humanističkih znanosti)
  • međunarodna prijateljstva
  • ostala područja djelovanja (uspostaviti suradnju Udruge sa Studentskim zborom i drugim udruženjima studenata Filozofskoga fakulteta Osijek i ostalim Alumni udrugama osječkog i ostalih sveučilišta; sazivati redovite susrete članova Udruge ; poticati uključivanje novih članova u rad Udruge; organizirati neformalne oblike druženja; uspostaviti  učinkovite načine komunikacije Udruge i Fakulteta (mailing lista, mrežna stranica); izdavati informativne publikacije o aktivnostima Udruge; provoditi druge aktivnosti koje se prema Zakonu smatraju djelovanjem od interesa za opće dobro u području djelovanja Udruge)

Ova Udruga nastavlja rad i tradiciju Udruge diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku koja je djelovala od 2010., ali nije imala pravnu osobnost.


ČLANSTVO

Članom može postati svatko tko je završio preddiplomski i/ili diplomski i/ili poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu Osijek. Članom Udruge mogu postati i oni koji su diplomirali i na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, uključujući i studijske smjerove Matematika, Biologija, Kemija i učiteljski smjer.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članstvo može biti redovito, počasno i podupiruće.


PRIJAVNICA

Osobe koje žele postati članovi trebaju ispuniti prijavnicu. Ispunjenu prijavnicu možete predati predsjedniku Udruge ili bilo kojem članu Upravnog odbora. Također možete poslati skeniranu i ispunjenu prijavnicu na e-mail Udruge: alumni.ffos@gmail.com


Ovdje možete pronaći važne dokumente Udruge.