Završni i diplomski radovi

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Nakon položenih svih ispita preddiplomskog studija (zbroj ECTS bodova za završetak studija je 180 /provjeriti plan i program studija) student prijavljuje predaju završnog rada Uredu za studentska pitanja. Ako su sve ostale ocjene upisane u studomat, otvara se ispitni rok za završni rad na koji referada prijavljuje studenta. Referada će izdati i potvrdu o položenim svim ispitima koju student treba dati mentoru na uvid prije upisa konačne ocjene završnoga rada.

Nakon upisa ocjene završnoga rada u ISVU, student je obvezan u roku od tri dana podnijeti Uredu Zahtjev za izdavanje potvrde o završenom preddiplomskom studiju uz koji prilaže:

Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju student može podići u roku od 7 dana nakon završetka studija.


POSTUPAK PRIJAVE DIPLOMSKOGA RADA

Obavijest studentima diplomskih studija

Nakon položenih svih ispita (ocjene moraju biti upisane u studomat / zbroj ECTS bodova za završetak studija je 120 /provjeriti plan i program studija) student u dogovoru s mentorom prijavljuje obranu diplomskog rada u Uredu za studentska pitanja.

Prijavi diplomskog rada student prilaže:

Obrana diplomskog rada najavljuje se Uredu za studentska pitanja najkasnije 15 dana prije utvrđenog roka za obranu.

Otvaranje ispitnog roka za obranu diplomskog rada i prijavu studenta za obranu rada obavljaju djelatnici Ureda u dogovoru s mentorom.

Potvrdu o diplomiranju studenti mogu podići u roku od 7 dana nakon obrane.


Studenti koji su temu završnog ili diplomskog rada prijavili putem on-line obrasca, promjene teme isključivo dogovaraju s mentorom i voditeljem odsjeka kojima je to u ovlasti.