O nama

Centar za internet i društvo osnovan je 2019. godine, a temeljna mu je misija omogućiti kvalitetno interdisciplinarno istraživanje društvenih učinaka interneta kao novoga medija i profilirati Filozofski fakultet Osijek kao mjesto znanstvene izvrsnosti u ovom istraživačkom polju. Između ostalog, Centar se bavi pitanjima odgojno-obrazovnih učinaka interneta, poučavanjem u novom digitalnom okruženju, promjenama medija, izdavaštva i novinarstva u digitalnom dobu, digitalnim pluralizmom, identitetima u virtualnom prostoru i internetskim društvenim mrežama, online političkom participacijom i građanskim angažmanom, inovativnim digitalnim metodama u području društvenih i humanističkih znanosti i upravljanjem velikim količinama podataka, rizičnim ponašanjima u digitalnom svijetu (posebice prekomjernim igranjem igrica, (vršnjačkim) nasiljem preko interneta, sekstingom tj. slanjem seksualno eksplicitnih poruka i slika/videa, prekomjernom upotrebom interneta, govorom mržnje…), utjecajem novih komunikacijskih tehnologija na migracijske procese, učinkom interneta na javnu percepciju znanosti i tehnologije te drugim pitanjima društvenog učinka interneta.

 

Djelatnosti, a time i ciljevi Centra za internet i društvo obuhvaćaju pet područja:

a) Prijava znanstvenih i stručnih projekata

b) Organiziranje znanstvenih skupova

c) Objava znanstvenih radova i drugih publikacija

d) Održavanje javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih popularizacijskih aktivnosti

e) drugih aktivnosti koje pridonose poboljšavanju znanstvenoistraživačke suradnje između i unutar ustrojbenih jedinica, povećavanju mogućnosti uspješne prijave znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata, povećavanju mogućnosti rada na stručnim i tržišnim projektima te poboljšavanju suradnje s vanjskim dionicima

Članovi

Povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Boris Badurina (zamjenik voditelja Centra)

dr. sc. Juraj Jurlina, asistent

doc. dr. sc. Marija Milić

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (voditelj Centra)

izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

 

Članovi:

dr. sc. Snježana Barić-Šelmić (Akademija za umjetnost i kulturu Osijek)

doc. dr. sc. Marina Kotrla Topić (Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar – podružnica Osijek)

Tomislav Levak, asistent (Akademija za umjetnost i kulturu)

izv. prof. dr. sc. Goran Livazović (Filozofski fakultet Osijek)

dr. sc. Marija Milić (Filozofski fakultet Osijek)

doc. dr. sc. Ivan Miškulin (Medicinski fakultet Osijek)

prof. dr. sc. Maja Miškulin (Medicinski fakultet Osijek)

izv. prof. dr. sc. Tena Velki (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti)

dr. sc. Željko Rakošec (Ministarstvo unutarnjih poslova)

doc. dr. sc. Krešimir Šolić (Medicinski fakultet u Osijeku)

doc. dr. sc. Lucija Vejmelka (Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu)

Kontakt

Voditelj Centra: izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (zpavic@ffos.hr)

Zamjenik voditeljia Centra: –