Znanstveni skupovi

Centar za internet i društvo suorganizator je međunarodne konferencije o digitalnoj kulturi koja se u Osijeku održava 12. i 13. prosinca 2019. godine. Ostali su suorganizatori:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Hrvatska

Univerzita Sv Cyrila a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej komunikácie, Slovačka

Universidad Complutense Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Spain

Vytautas Magnus University, Academy of Education, Litva

 

Voditeljica Centra izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek je bila predsjednica Programskog odbora, a članica Centra Ivana Duvnjak bila je članica organizacijskog odbora 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa „Psihologija i digitalni svijet“ u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Društva psihologa Osijek, Društva psihologa Virovitičko-podravske županije, Hrvatske psihološke komore i Agencije za odgoj i obrazovanje. Konferencija se održala u Osijeku, Hotel Osijek od 6. do 9. studenog 2019. godine.