Projekti

Razlike u kultivacijskom učinku starih i novih medija. Projekt je financiran od strane Filozofskog fakultet Osijek ,a na njemu sudjeluju prof. dr. sc. Željko Pavić, izv. prof. dr. sc. Daniela šincek, izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, doc. dr. sc. Marija Milić i dr. sc. Juraj Jurlina. Projekt traje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

 

Mimladi.hr – novo lice naslovnice. Na projektu uime Filozofskog fakulteta Osijek sudjeluju izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, doc. dr. sc. Gordana Lesinger te izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (koordinator projekta). Projekt se na Filozofskom fakultetu provodi od listopada 2020. do lipnja 2021. godine. Projekt je odobren i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

 

Odnos sekstinga, motivacije za sekstanje i ključnih varijabli Socio-kulturalnog modela nezadovoljstva tjelesnim izgledom (voditeljica izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, sudjeluje Ivana Duvnjak, asistentica, od 1. 5. 2019. do 30. rujna 2020.) – institucijski projekt

 

Provjera postavki Teorije problematičnog ponašanja na rizičnim ponašanjima u digitalnom svijetu (voditeljica izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek, sudjeluju Ivana Duvnjak, asistentica, diplomantice Leticija Butorac, Laura Rancinger, Antonela Šreter i Andreja Štajduhar, provodi se od 1. 5. 2019. do 30. rujna 2020.) – institucijski projekt