Naslovna


Odsjek za povijest

Voditelj Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Denis Njari

 

Zamjenik voditelja Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

Objavljen natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata

Datum objave: 06.09.2018.


Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru  akademske godine 2018./2019., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 1. 11. 2018. - 31. 5. 2020.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2018-2019/

Rok za prijavu na natječaj je 29. rujna 2018.

Diplomski ispit i obrana diplomskog rada Monike Bereš

Datum objave: 30.08.2018.


Studentica Dvopredmetnog diplomskog studija Povijesti i Pedagogije Monika Bereš polagat će diplomski ispit i braniti diplomski rad Matične knjige krštenih katoličke župe Miholjac kao izvor za povijest stanovništva Donjeg Miholjca u 18. stoljeću 14. rujna 2018. s početkom u 11,00 sati (prostorija 44) pred ispitnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Denis Njari, predsjednik, doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, članica i izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, mentorica.

Jesenski ispitni rokovi - doc. dr. sc. Denis Njari

Datum objave: 28.08.2018.


Pismeni ispiti iz kolegija 'Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti' i 'Povijest naroda jugoistočne Europe u srednjem vijeku' održat će se 11. rujna i 25. rujna u 11 sati. Usmeni ispiti bit će isti dan od 13 sati.

Pismeni ispiti iz kolegija 'Slavonija i Srijem u srednjem vijeku', 'Venecija u srednjem vijeku', 'Feudalno društvo', 'Carstvo i papinstvo u srednjem vijeku' i 'Srednjovjekovno plemstvo' održat će se 12. rujna i 26. rujna u 11 sati. Usmeni ispiti bit će isti dan od 14 sati.

Svi ispiti održat će se u predavaonici 84.

 

jesenski ispitni rokovi - izv. prof. dr. sc. D. Božić Bogović

Datum objave: 21.08.2018.


Ispiti kod izv. prof. dr. sc. D. Božić Bogović u jesenskom ispitnom roku održat će se 27. 8. i 10. 9. 2018. prema sljedećem rasporedu (prostorija 44):

  • svi pismeni ispiti održat će se u 8,00 sati
  • usmeni ispiti će se održati:
    • Metodika nastave povijesti 1 u 9,30 sati
    • Metodika nastave povijesti 2 u 10,00 sati
    • Svjetska povijest ranog novog vijeka u 11,00 sati
    • Hrvatska povijest ranog novog vijeka u 11,30 sati.

Svi studenti koji trebaju polagati ispite prema starom studijskom programu mogu to učiniti u terminu u 8,00 sati.