Naslovna


Odsjek za povijest

Voditelj Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Denis Njari

 

Zamjenik voditelja Odsjeka za povijest:

doc. dr. sc. Zlatko Đukić

POHVALA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - KANDIDATURA STUDENATA

Datum objave: 12.11.2018.


POZIV

ZA KANDIDIRANJE STUDENATA ZA POHVALU

ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 

U skladu sa člancima 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Filozofskoga fakulteta Osijek, Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima Filozofskoga fakulteta Osijek otvara postupak kandidiranja studenata za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti.

Svake se godine troje studenata pohvaljuje za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta (međunarodna natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima, radovi u časopisima, umjetničke ili športske skupine, rad u studentskim udrugama i slično).

Predloženici za pohvalu moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 3,500.

Pohvala se sastoji od pisane plakete.

Pohvala za izvannastavne aktivnosti studentu se može dodijeliti jednom tijekom studija.

Odluku o pohvali za izvannastavne aktivnosti donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima.

 

Kandidati trebaju priložiti:

- popunjen PRIJAVNI OBRAZAC kandidature za pohvalu za izvannastavne aktivnosti

- životopis opsega do jedne kartice teksta (1800 znakova s prazninama) s podatcima o školovanju i kraćim opisom izvannastavnih aktivnosti i interesa

- dokumentaciju koja dokazuje nabrojene izvannastavne aktivnosti i interese (npr. potvrde, diplome, certifikate, uvjerenja, preslike radova i sl.).

Prijave se primaju do 7. 12. 2018. i dostavljaju u Ured prodekana (naznačiti: „za Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima“).

Naknadno pristigle prijave i prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.