Dopunski studenski izbori za izbor studenskih predstavnika u Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Osijeku

5. 12. 2022.

Konačni rezultati dopunskih studentskih izbora


1. 12. 2022.

Privremeni rezultati dopunskih studentskih izbora


22. 11. 2022.


17. 11. 2022.


16. 11. 2022.

Prijava kandidata za izbornu listu

Izjava o prihvaćanju kandidature člana

Izjava o prihvaćanju kandidature zamjenika člana

Potpisi studenata za podršku

Popis birača Filozofskog fakulteta Osijek


14. 11. 2022.


9. 11. 2022.