Ispiti kod Anite Dremel

Katedra za sociologiju

Ispiti kod Anite Dremel 29.6. u učionici 9:

U 11 sati počinje usmeni za sociologiju umjetnosti i sve one koji idu samo na usmeni.
U 12 sati počinje pismeni ispit za sve kolegije.
U 13 sati počinje usmeni ispit za one koji su bili na pismenom.