Katedra za modernu i suvremenu povijest

Članovi

O katedri

Katedra za modernu i suvremenu povijest osnovana je 28. kolovoza 2019. godine, nakon što su rasformirane ranije Katedre za nacionalnu povijest i Katedra za svjetsku povijest i pomoćne povijesne predmete, koje su postojale od osnutka osječkoga studija povijesti 1996. godine. Uzimajući u obzir nastavne obveze i znanstvenoistraživački rad nastavnika, na Katedri rade nastavnici koji drže nastavu na kolegijima sadržajno vezanima uz hrvatsku i svjetsku modernu i suvremenu povijest na preddiplomskom i diplomskom studiju Odsjeka za povijest. Trenutni voditelj Katedre za modernu i suvremenu povijest je doc. dr. sc. Domagoj Tomas, a članovi su izv. prof. dr. sc. Hrvoje Volner, doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, dr. sc. Luka Pejić i Sergej Filipović.

Kao istraživači, članovi Katedre objavili su više znanstvenih knjiga i članaka u znanstvenim časopisima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Francuska, Poljska, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija) na hrvatskom i engleskom jeziku, ponajviše se baveći poviješću Slavonije, Srijema i Baranje u modernom i suvremenom razdoblju, ali i poviješću drugih hrvatskih krajeva, iseljeništva te srednje i jugoistočne Europe. Neka od područja znanstvenoga interesa članova Katedre su ekonomska povijest, socijalna povijest, intelektualna povijest, mikropovijest, suvremeni crkveno-državni odnos, hrvatsko iseljeništvo u razdoblju Hladnoga rata, popularna kultura u razdoblju socijalizma, povijest prostitucije, povijest marginalnih društvenih skupina, lokalna povijest itd. (Za detaljni popis radova pogledati CROSBI poveznice svakoga od članova Katedre.)

Članovi Katedre aktivno sudjeluju u programima popularizacije znanosti, ponajviše u  sklopu javnoga života grada Osijeka te drugih sredina na području Slavonije, Srijema i Baranje, ali i Zagreba.

Članovi Katedre za modernu i suvremenu povijest članovi su raznih domaćih znanstvenih i strukovnih udruženja i organizacija: Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Društva za hrvatsku povjesnicu, Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić, Matice hrvatske, i dr.