GRANICE iscrtavanje, brisanje i prekoračenje

GRANICE

iscrtavanje, brisanje i prekoračenje

Međunarodni znanstveni skup posvećen granicama – njihovu iscrtavanju, brisanju i prekoračenju – u književnosti, jeziku, umjetnosti, kulturi, ekonomiji i politici održat će se 11. i 12. listopada 2023. u Zagrebu.

Ovim skupom nastavlja se istraživačka suradnja Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za slavistiku Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju. Prvi skup, posvećen recentnoj ulozi nacionalne filologije, održan je u Poznanju 2013. pod naslovom Transmisije kroatistike, drugi, kojim se propitivao odnos Umjetnosti i demokracije, u Zagrebu 2018, a treći, u središtu kojega je bio problem (Ne)normalnosti, iznova u Poznanju 2021.

Neke su od mogućih tema:

 • Granice govora, dijalekata, jezika
 • Granice morfema, riječi, rečenica
 • Granice standardnog i standardnih varijeteta
 • Granice semantike i pragmatike
 • Granice poetika, stilova i žanrova
 • Granica stiha i strofe, stiha i proze
 • Granice teksta i konteksta
 • Granice književnih i umjetničkih razdoblja
 • Pozornica kao granica svjetova
 • Granice fikcije i fakcije, estetike i namjene
 • Rodne i spolne granice i transrodnost
 • Granice kulturnih zona
 • Granice usmene i pisane kulture
 • Granice i migracije
 • Granice kao mehanizam discipline
 • Granice kao nužnost
 • Granice i sloboda
 • Misliti onkraj granica ili mišljenje uz pomoć granica
 • Jesu li granice jezika granice svijeta?
 • Granice disciplina i transdisciplinarnost
 • Sublimno: granica estetike i spoznaje
 • Zazorno: granica domaćeg i stranog, sebstva i drugosti
 • Granice umjetničkog prikaza i neprikazivo
 • Bezgraničnost Boga i religijska ograničenja
 • Satira, burleska, karneval i groteska – rušenje ili potvrda granica
 • Granice i geopolitika
 • Granice humanog i transhumanog

Prijavni list s kratkim sažetkom (do 1000 znakova) šalje se do 1. srpnja 2023. na adresu granice23@gmail.com

Jezici konferencije: hrvatski, poljski te drugi slavenski jezici, engleski.

 Kotizacija: 50 eura

 

Organizacijski odbor:

Prof. dr. hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prof. UAM dr. hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Doc. dr. sc. Petr Stehlík

Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan

Doc. dr. sc. Lana Molvarec

Dr. sc. Gabrijela Bionda, asist.

 

GRANICE HR pozivno pismo

GRANICE PRIJAVA

BOUNDARIES_call for papers