Dobrodošli na stranice Centra za knjigu i čitanje!

Centar za knjigu i čitanje (Centre for Book and Reading) ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta u Osijeku utemeljena 2019. godine s ciljevima poticanja i razvoja istraživanja različitih aspekata knjige i čitanja, a s namjerom intenziviranja znanstvenih, nastavnih, stručnih i diseminacijskih aktivnosti u nacionalnom i europskom istraživačkom prostoru.

Djelatnosti Centra obuhvaćaju prijave znanstvenih i stručnih projekata, organiziranje znanstvenih skupova, objavljivanje znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, održavanja javnih predavanja, organiziranje radionica i okruglih stolova i sl. Centar podupire jačanje znanstvenoistraživačke suradnje između i unutar ustrojbenih jedinica Filozofskog fakulteta u Osijeku, uključivanje studenata u znanstveno-istraživačke aktivnosti te poboljšanje suradnje s vanjskim dionicima.

 

Kontakt

Centar za knjigu i čitanje / Centre for Book and Reading

Filozofski fakultet Osijek

Lorenza Jägera 9

HR − 31 000 Osijek

 

Voditelj centra: prof. dr. sc. Zoran Velagić, zvelagic@ffos.hr

Zamjenica voditelja centra: prof. dr. sc. Jelena Lakuš, jlakus@ffos.hr