Znanstveni rad

MONOGRAFIJE

 

ČLANCI, ESEJI, SKUPOVI

Prof. dr. sc. Damir Hasenay, CROSBI, Hasenay

Prof. dr. sc. Marija Omazić, CROSBI, Omazic

Prof. dr. sc. Zlata Šundalić, CROSBI, Sundalic

Prof. dr. sc. Zoran Velagić, CROSBI, Velagic

Prof. dr. sc. Jelena Lakuš, CROSBI, Lakus

Doc. dr. sc. Tomislav Jakopec, CROSBI, Jakopec

Izv. prof.. dr. sc. Ivana Martinović, CROSBI, Martinovic

Doc. dr. sc. Milijana Mićunović, CROSBI, Micunovic

Doc. dr. sc. Josipa Selthofer, CROSBI, Selthofer

Doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, CROSBI, Stanarevic

Mirna Gilman Ranogajec, CROSBI, Gilman

 

PROJEKTI

Evolucija čitanja u digitalnom dobu – Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ)

Evolucija čitanja u digitalnom dobu – Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ) – europski je istraživački projekt u sklopu COST programa koji okuplja preko 200 eksperata s područja čitateljskih navika, nakladništva i književnosti iz cijele Europe, sa zajedničkim ciljem istraživanja utjecaja digitalizacije na čitateljske navike. Projektna su istraživanja usmjerena na razlike koje čitatelji, ponajprije djeca i mladi, pokazuju čitajući, razumijevajući i usvajajući tekstove prezentirane na tiskanim, odnosno na digitalnim medijima. Prof. dr. sc. Zoran Velagić član je uže radne skupine i nacionalni predstavnik u E-READ projektu. U projektu također sudjeluju doc. dr. sc. Josipa Selthofer i doc. dr. sc. Tomislav Jakopec.

Među važnijim ishodima projekta je Stavangerska deklaracija, nastala kao ishod dvodnevnog sastanka (3. i 4. listopada 2018.) članova i dionika projekta u norveškom gradu Stavangeru. Deklaracija sažimlje ključne spoznaje četverogodišnjih istraživanja i diskusija (2014. – 2018.) o budućnosti čitanja u digitalnom dobu. Izvorni engleski tekst Deklaracije, kao i hrvatski prijevod dostupni su na poveznici http://ereadcost.eu/stavanger-declaration/ . (Zoran Velagić)