Novosti

U izdanju Filozofskog fakulteta Osijek objavljen je pretisak molitvenika Antuna Josipa Knezovića Duhovno nemoj se zaboravit od mene

U okviru Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta u Osijeku (osnovana 2010.) promiče se čitanje starih tekstova (dopreporodnih). U rad Biblioteke uključeni su i studenti koji pod mentorstvom profesora pripremaju transkripciju, pišu pogovor i tako sudjeluju u pripremanju pretiska djela s usporednom transkripcijom. Na taj su način do danas objavljena četiri djela: Antun Kanižlić, Primogući i srce nadvladajući uzroci (pretisak iz 1760. godine s usporednom transkripcijom), 2010; Antun Kanižlić, Bogoljupstvo na poštenje svetoga Franceška Saverije (pretisak iz 1759. godine s usporednom transkripcijom), 2013; Vitale Andriaši, Put od raja najlašnji (pretisak iz 1686. s usporednom transkripcijom), 2014. Prošle je godine (2019) objavljen i molitvenik Antuna Josipa Knezovića Duhovno nemoj se zaboravit od mene (pretisak iz 1746. godine s usporednom transkripcijom) u tri sveska. U pripremanju djela za tisak bile su uključene tri generacije studenata (ukupno 56 studenata), a priprema je bila započeta ak. god. 2012./13.  Studenti su na taj način bili aktivno uključeni u čitanje, očuvanje i populariziranje hrvatske književne baštine. (Zlata Šundalić)