Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI

Vizija

Centar za knjigu i čitanje Filozofskog fakulteta u Osijeku podiže razinu znanstvenih istraživanja na području knjige i čitanja, jača suradnju domaćih i inozemnih stručnjaka, daje jasne i primjenjive preporuke zainteresiranim dionicima i postaje referentni centar za istraživanje knjige i čitanja.

Misija

Misija je Centra za knjigu i čitanje unaprjeđivati i usustavljivati istraživanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti knjige i čitanja s ciljevima kontinuiranog razvoja znanstvenih, nastavnih, stručnih i diseminacijskih aktivnosti kako na nacionalnom, tako i na europskom istraživačkom prostoru.

Ciljevi i djelatnosti 

Cilj 1 – Unaprijediti kvalitetu istraživanja na području knjige i čitanja

U Centru za knjigu i čitanje provode se i promiču istraživanja koja: a) šire spoznaje o svim aspektima nacionalne pisane i tiskane baštine; b) odgovaraju na moderne izazove i aktualna pitanja o sadašnjosti i budućnosti knjige i čitanja (npr. na pitanja navedena u Stavangerskoj deklaraciji).

Cilj 2 – Postati vodeći nacionalni referentni centar za istraživanje knjige i čitanja

Centar razvija mrežnu platformu s relevantnim digitalnim resursima za istraživanje knjige i čitanja – podacima, objavljenim izvješćima, projektima, znanstvenim i stručnim radovima i sl. Centar organizira predavanja, seminare, radionice, gostujuća predavanja i slične znanstvene i stručne skupove.

Cilj 3 – Razvijati europsku istraživačku mrežu

Centar njeguje i razvija odnose s kolegama koji se u Europskom istraživačkom prostoru bave problematikom knjige i čitanja s ciljem zajedničkog rada na objavljivanju stručnih i znanstvenih publikacija, organizaciji skupova, jačanja suradnje u sklopu COST i Erasmus inicijativa i sl.

Cilj 4 – Unaprijediti nastavni proces na diplomskim studijima

Studenti diplomskih studija sudjeluju na skupovima i ostalim znanstvenim i stručnim događanjima. Aktivno su uključeni u rad na projektima Centra (mrežna stranica, diseminacijske aktivnosti i sl.). Razvoj kompetencija predavača kroz ciljeve 1 – 3 također pridonosi unaprijeđenu nastavnog procesa.

Cilj 5 – Jačati suradnju i dijalog s dionicima

Centar aktivno surađuje s dionicima u područjima knjige i čitanja – prevoditeljima, nakladnicima, knjižarima, knjižničarima, arhivistima itd. Suradnja se ostvaruje kroz predavanja, seminare, radionice, okrugle stolove i sl. Centar, prema potrebi i mogućnostima, objavljuje preporuke za dionike.