Knjižnica

KNJIŽNICA FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU

Školska ulica 4

Kontakt:

Voditeljica knjižnice

Kristina Kiš, viša knjižničarka

Tel.: 031 494 660

Mob.: 0958991920

e-pošta: kmitric@ffos.hr

 Radno vrijeme knjižnice:

svakim radnim danom od 8:30 do 18:30

 

Prema epidemiološkim mjerama, čitaonice za skupni i tihi rad imaju sveukupno 20 radnih mjesta koja će biti dostupna do popunjenja. Nije potrebna najava ukoliko polaznici Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe trebaju koristiti samo računalo u čitaonici. Ako trebaju koristiti knjige iz knjižnice Filozofskoga fakulteta u Osijeku za rad u čitaonici, potrebno je poslati popis knjiga na e-mail knjiznica@ffos.hr 24 sata prije dolaska u Knjižnicu. Knjižnica pohranjuje knjige na 2 lokacije i potrebno je vrijeme za pripremu knjiga, posebice ako se radi o seminarskoj literaturi.

Knjižnica nudi usluge skeniranja literature za polaznike Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe koji imaju nastavu putem interneta, pri tome poštujući autorska prava. Skenirati se mogu dijelovi knjiga (do 20 stranica) te znanstveni i stručni članci po zahtjevu korisnika. Za uslugu skeniranja javiti se na e-mail kmitric@ffos.hr (Kristina Kiš).

O uslugama knjižnice Filozofskoga fakulteta

Knjižnični fond se može pretraživati putem online-kataloga Knjižnicea knjižnične usluge mogu se koristiti nakon upisa u Knjižnicu. Moguće je upisati se na dva načina: fizičkim dolaskom u Knjižnicu ili slanjem e-maila na knjiznica@ffos.hr . Ako se polaznik upisuje putem e-maila, molimo da poruka sadrži naziv izobrazbe, ime i prezime polaznika, matični broj polaznika (iz referade), adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu.

Osnovne knjižnične usluge obuhvaćaju:

  • posudbu građe
  • korištenje računala u čitaonici
  • korištenje knjižnične građe u prostoru čitaonice
  • edukaciju korisnika (pretraživanje online kataloga, pretraživanja baza podataka) itd.

Knjižnična građa posuđuje se na rok od 15 dana uz mogućnost produženja roka posudbe na još 15 dana. Nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina od 0,50 kn po knjizi i danu.

Knjižnična građa koja se ne može iznositi iz Knjižnice:

  • referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni itd.)
  • časopisi
  • unikatne knjige
  • doktorske, magistarske, diplomske i završne radnje

Za potrebe pretraživanja znanstvenih i stručnih članaka preporučujemo sljedeće baze podataka:

Cambridge Core – baza cjelovitih tekstova časopisa i e-knjiga
De Gruyter Journals  – baza cjelovitih tekstova časopisa
Emerald Insight – baza cjelovitih tekstova časopisa i e-knjiga
ERIC – bibliografska baza koja omogućuje pristup literaturi i izvorima vezanim za područje odgoja i obrazovanja
HRČAK – Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa; cjeloviti tekstovi
JSTOR – baza cjelovitih tekstova časopisa i e-knjiga
ProQuest – platforma za baze podataka cjelovitog teksta
Project Muse – e-časopisi i e-knjige u otvorenom pristupu u okviru društveno-humanističkih znanosti

Baze podataka mogu se pretraživati na računalima na Filozofskom fakultetu jer je pristup reguliran IP adresama. U pristupu od kuće možete pristupiti sadržajima preko AAI@Edu računa. Detaljnije informacije o Knjižnici Filozofskoga fakulteta u Osijeku i knjižničnim uslugama možete pročitati ovdje.

Za sve dodatne upite u vezi s knjižničnom građom i uslugama rado stojimo na raspolaganju!