Konzultacije nastavnika

 

Ime i prezime nastavnika Konzultacije Ured   E-mail adresa
prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač Ponedjeljkom u 14h 69 vpavicic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov Utorkom od 11.30 do 12.30h i prema dogovoru 45 vjedov@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Renata Jukić Utorkom od 9.30 do 10.30h i prema dogovoru 63 rjukic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović Srijedom od 11.00 do 12.00h i putem e-pošte 80 akurtovi@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Goran Livazović Četvrtkom u 10.30h i elektronički prema dogovoru s polaznicima 73 glivazovic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević Utorkom od 12 do 14h (uz prethodnu najavu e-mailom) 70 srucevic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek Četvrtkom od 14 do 15h. 70 dsincek@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Marija Sablić Prema dogovoru putem e-pošte 63 msablic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Anita Papić Utorkom od 10.00 do 11.00h 81 apapic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović Prema dogovoru putem e-pošte 30 imartinovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Marija Milić Prema dogovoru putem e-pošte 80 mmilic@ffos.hr
doc. dr. sc. Gordana Lesinger Utorkom od 11.00 do 12.00 sati uz prethodni dogovor putem e-pošte 78

glesinger@ffos.hr

doc. dr. sc. Draženka Molnar Petkom od 13.30 do 15h 69 drazenka@ffos.hr
doc. dr. sc. Senka Žižanović Utorkom od 11:30 do 13:00h uz prethodnu najavu na e-mail i prema dogovoru 73 sgazibara@ffos.hr
doc. dr. sc. Sara Kakuk Ponedjeljkom od 12.00h do 13.00h uz prethodnu najavu na e-mail i prema dogovoru 63 skakuk@ffos.hr
dr. sc. Ninočka Truck Biljan Četvrtkom od 10.00 do 11.00h i prema dogovoru. 61 ntruck@ffos.hr
dr. sc. Sanja Simel Pranjić Srijedom od 13.00 do 14.00h uz prethodnu najavu i prema dogovoru putem e-pošte 72a ssimel@ffos.hr