Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/2016), objavljujemo da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77.  Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

•    TROJAN, obrt za izdavačke, kreativne i umjetničke djelatnosti, vlasnik obrta: Ivan Trojan, Vijenac Gorana Zobundžije 4,  Osijek, OIB: 79822640756
•    Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Alojs Jug, Kolodvorska 27, Niza, OIB: 44407523082

Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa

____________________________________________________________________________

Kao javni naručitelj, a temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” br. 120/2016) i  Odluke o provođenju postupaka jednostavne nabave Filozofskog fakulteta Osijek  (KLASA: 003-05/17-01/6, URBROJ:  2158-83-06-17-1  od  28. lipnja 2017.  godine) Filozofski fakultet je proveo postupke nabave, te odabrao ponuditelje za sljedeće predmete nabave u 2022. godini:

1.  usluge projektiranja u arhitekturi – odabrani ponuditelj: Respect-ing d.o.o. , za inženjering u graditeljstvu, Ilirska 27, Osijek
2.  grafičke i tiskarske usluge – odabrani ponuditelj: Krešendo, obrt za grafičke usluge, Mlinska 57, Osijek
3.  stolna računala – odabrani ponuditelj: Končar- Elektronika i informatika d.d. , Fallerovo šetalište 22, Zagreb
4.  prijenosna računala – odabrani ponuditelj: Vomi consulting d.o.o. , Ulica Hrvatske republike 17b, Osijek

To znači da je Filozofski fakultet kao javni naručitelj dužan nabavljati robu isključivo od odabranih ponuditelja za navedene predmete nabave, te da za navedene predmete nabave nije moguće sklapati ugovore kao i naručivati robu i usluge od drugih ponuditelja.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________