KoKatedra za književnost engleskoga govornog područja na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku bavi se sveukupnom književnošću pisanom na engleskom jeziku i nudi brojne kolegije kako općeg preglednog tipa tako i specijalističke kolegije o pojedinim žanrovima i epohama. Iako je naglasak na kolegijima iz književnosti, Katedra nudi i kolegije iz kultura i civilizacija, mitologije i retorike. Različitim pristupima materiji koja se proučava, kao i metodološkom raznolikošću, cilj nam je osposobiti studente za kritičko čitanje i razumijevanje različitih književnosti i kultura. Smatramo da će studenti koji imaju razvijene sposobnosti kritičkog čitanja, razmišljanja i pisanja biti vrsni komunikatori, uspješni akademski građani te kvalitetni nastavnici.