izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

Soba: 91, 21

Telefon (interni): 4735; 4648

Telefon (direktni): 494-735; 494-648