Soba: 72

Telefon (interni): 4685

Telefon (direktni): 494-685

Ljubica Matek

izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor

Odsjek: ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

E-mail: lmatek@ffos.hr

MB znanstvenika: 290763

Područje znanosti: Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek diplomirala je Engleski jezik i književnost te Njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (2001.). Stupanj magistra društvenih znanosti iz polja ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (2009.), a titulu doktora humanističkih znanosti (polje: filologija, grana: teorija i povijest književnosti) stekla je 2012. na Filozofskom fakultetu u Osijeku obranom disertacije pod nazivom The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008 (Obitelj u suvremenoj prozi engleskog govornog područja 1980.–2008.). Predaje niz kolegija iz književnosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Voditeljica je Centra za popularnu kulturu Filozofskog fakulteta u Osijeku te osnivačica i suurednica popularnoznanstvenog bloga Fractals: The Shapes of Popular Culture. Članica je Hrvatskog filološkog društva,  Hrvatskog društva za anglističke studije, Europskog društva za anglističke studije, Utopian Studies Society (Europe) te Hrvatskog udruženja za američke studije.

Znanstvenoistraživački interesi su joj brojni i široki te uključuju gotičku, horor i fantastičnu književnost, film i filmske adaptacije književnosti, prikaze obitelji u suvremenoj anglofonoj književnosti te popularnu kulturu.

 

Ljubica Matek, PhD, is Associate Professor in the Department of English and the Head of the Centre for Popular Culture at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia. She teaches courses in literature at undergraduate, graduate and postgraduate levels. She was a Fulbright Fellow at the Study of the U.S. Institute in Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky in 2008. She also spent a short time on research and teaching mobility grants at the Complutense University of Madrid and University of Lancaster respectively. She is the founder and co-editor of a scholarly peer-reviewed blog Fractals: The Shapes of Popular Culture, and is a member of several professional associations.

Her research interests are broad and include Gothic, horror and fantastic literature, adaptation studies (literature and film), trauma studies, Shakespeare, and popular culture.

Fractals: The Shapes of Popular Culture

Centre for Popular Culture