Nastavnici

Katedra za informacijsko društvo, knjižnice i korisnike

Nastavnik E-mail Soba Telefon konzultacije
prof. dr. sc. Sanjica Faletar sfaletar@ffos.hr 77 494-689 srijeda od 13 do 14
petak od 9:30 do 10:30 i po dogovoru e-mailom
izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović imartinovic@ffos.hr 30 494-723 srijedom od 8 do 9:30 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Darko Lacović dlacovic@ffos.hr 77 494-690 četvrtkom od 9:30 do 10:30 sati i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Gordana Lesinger glesinger@ffos.hr 78 494-721 ponedjeljkom od 12:30 do 13:30 u sobi 23 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Milijana Mičunović mmicunov@ffos.hr 81 494-696 utorkom od 16 do 17 sati i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić sstanare@ffos.hr 29 494-656 ponedjeljkom od 14 do 15.30 (od 23. siječnja 2023.) i po dogovoru e-mailom

Katedra za organizaciju informacija i zaštitu pisane baštine

Nastavnik E-mail Soba Telefon konzultacije
prof. dr. sc. Damir Hasenay dhasenay@ffos.hr 77 494-690 ponedjeljak od 8:45 do 9:45 i po dogovoru e-mailom
prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog kpetr@ffos.hr 29 494-655 srijedom i četvrtkom od 8:45 do 9:30 i po dogovoru e-mailom
izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić bbosancic@ffos.hr 81 494-695 četvrtkom od 10:30 do 12 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Kristina Feldvari kfeldvari@ffos.hr 29 494-655 srijedom od 13 do 14 i po dogovoru e-mailom
dr. sc. Tihana Lubina, viša asistentica tlubina@ffos.hr 78 494-721 ponedjeljkom od  11:20-do 12:20 i po dogovoru e-mailom
Ines Horvat ihorvat2@ffos.hr 77 494-690 ponedjeljak od 13:15 do 14:15 i po dogovoru e-mailom

Katedra za informacijske tehnologije

Nastavnik E-mail Soba Telefon konzultacije
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina boris.badurina@ffos.hr 81 494-695 srijedom 13:00
izv. prof. dr. sc. Anita Papić apapic@ffos.hr 81 494-696 utorkom od 9:30 do 10:30 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Tomislav Jakopec tjakopec@ffos.hr 92 494-737 ponedeljak od 9:45-do 11:15 i po dogovoru e-mailom
dr. sc. Tamara Zadravec  tzadravec@ffos.hr 78 494-721 ponedjeljkom od 15 do 16 i po dogovoru e-mailom
Mirna Gilman Ranogajec mgilman@ffos.hr 92 494-721 petkom 92 od 14:15 do 15:15

Katedra za knjigu i nakladništvo

Nastavnik E-mail Soba Telefon konzultacije
prof. dr. sc. Gordana Dukić gdukic@ffos.hr 30 494-723 ponedjeljkom od 14:00 do 15:00 u sobi 30 i po dogovoru e-mailom
prof. dr. sc. Jelena Lakuš jlakus@ffos.hr 29 494-655 srijedom od 16:40-17:40 i po dogovoru e-mailom
prof. dr. sc. Zoran Velagić zvelagic@ffos.hr 92 494-737 srijedom od 11:15 do 12 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Marija Erl Šafar merlsafar@ffos.hr 78 494-721 ponedjeljkom od 15:45 do 16:15
utorkom od 14 do 14:30
četvrtkom od 13: 15 do 13:45 i po dogovoru e-mailom
doc. dr. sc. Josipa Selthofer jselthofer@ffos.hr 92 494-736 srijedom od 10 do 12 i po dogovoru e-mailom
Ines Hocenski ihocenski@ffos.hr 92 494-736 utorkom od 9 do 11 i po dogovoru e-mailom