Soba: 29

Telefon (interni): 4655

Telefon (direktni): 494-655

Kornelija Petr Balog

prof. dr. sc. , trajni izbor

redoviti profesor

Odsjek: ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

E-mail: kpetr@ffos.hr

MB znanstvenika: 201672

Područje znanosti: Društvene znanosti

Znanstveni interesi Kornelija Petr Balog usmjereni su na problematiku knjižničnih usluga za društveno isključene skupine oboljele od demencije (posebice osobe obolje od Alzheimerove bolesti) i njihove informacijske potrebe i ponašanje, organizaciju informacija, vrednovanje informacijskih usluga te obrazovanje u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Objavila je jednu monografsku znanstvenu publikaciju Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama i više znanstvenih radova u relevantnim domaćim i stranim časopisima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim skupovima, s prihvaćenim i pozvanim izlaganjima. Bila je članica programskih i organizacijskih odbora  brojnih domaćih i međunarodnih konferencija (primjerice, Bobcatsss, LIDA, i dr). Bila je voditeljicom jednog nacionalnog znanstvenog projekta, te članicom više domaćih i jednog međunarodnog znanstvenog projekta (Erasmus +). Ak. godine 2016./2017. sudjelovala je u izvođenju nastave (predavanja i radionica iz kolegija Advances in Information Sciences) na The European Summer School on Information Science – ESSIS) koja se u okviru međunarodnog Erasmus + projekta eINFOSE održala u Katlenburgu, Njemačka (28. 8. do 1. 9. 2017.). U vremenu od 2017.-2021. bila je glavna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, a od 2017. članica je Matičnog odbora za informacijske i komunikacijske znanosti. Dobitnica je nagrade Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (1998.), a za svoje je znanstvene radove dobila priznanja u dva navrata: 2009. Highly Commended Award od uredništva časopisa Performance Measurement and Metrics za članak: Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian public and academic library culture: interviews with library directors. // PerformanceMeasurement and Metrics 10, 3(2009), 220-235; te 2018. Emerald Literati Awards, Highly Commended Paper za članak Petr Balog, Kornelija; Badurina, Boris. Students of humanities and social sciences and e- democracy. // Information and Learning Science 118, 5/6(2017), 266-279. doi:10.1108/ILS-04-2017-0031