Nagrađeni studenti

De Gruyter Saur/ IFLA Research Paper Award

Godišnja nagrada De Gruyer Saur/ IFLA dodjeljuje se za najbolji znanstveni rad na temu izdavaštva i pristupa informacijama. Cilj nagrade je poticanje originalih istraživanja i publikacija onih koji su relativno novi u ovoj profesiji, odnosno poželjni su oni znanstvenici koji nemaju više od osam godina profesionalnog iskustva u knjižničarstvu i informacijskim znanostima. Nagrada za najbolji rad iznosi 1000 eura. Dužina rada treba iznositi približno 5,000 riječi, a rad treba biti pisan na engleskom jeziku. Radovi ne smiju u vrijeme prijave za ovaj natječaj biti objavljeni ni u kakvom obliku (uključujući online) te ne smiju biti razmatrani za neku drugu nagradu ili časopis. Dobitnik nagrade će biti proglašen tijekom IFLA-inog kongres World Library and Information Congress.

 

Nagradu De Gruyter Saur IFLA u 2015. godini za znanstveni rad dobila je naša bivša studentica Ana Pervan za rad “The role of data curator in the CERN Particle Physics Data-Sharing Community“. Rad je objavljen u časopisu LIBRI: International Journal of Libraries and Information Sciences, a De Gruyter Saur je Ani dodijelio i nagradu u vrijednosti od 1.000,00 Eura. Ana Pervan provela je više od godinu dana radeći kao pripravnica u Knjižnici Centra za nuklearna istraživanja u Ženevi (CERN), a trenutno radi u Knjižnici Međunarodne organizacije za rad (International Labour Organization) pri UN-u u Ženevi.

Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nagrađuje svake akademske godine za prethodnu akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva, te kao poticaj u daljnjem studiju. Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela.

Studentica Nikolina Begović u akademskoj godini 2016./2017. primila je Rektorovu nagradu za seminarski rad iz predmeta Informacijsko komunikacijska infrastruktura pod nazivom Korisničko iskustvo u interakciji sa sustavom napisanim pod mentorstvom doc. dr. sc. Anite Papić.

Studentica Hana Marčetić u akademskoj godini 2014./2015. primila je Rektorovu nagradu za seminarski rad iz predmeta Informacijsko društvo pod nazivom Religija u postmodernom informacijskom društvu napisanim pod mentorstvom doc. dr. sc. Borisa Badurine.

Studentice Tanja Krstanović i Maja Horvat primile su u ak. god. 2012./2013. Rektorovu nagradu za seminarski rad iz predmeta Teorija i praksa organizacije informacija pod nazivom Višejezično predmetno označivanje napisanim pod mentorstvom prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog.

Studentica Iva Sopka primila je Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2010./2011. za seminarski rad pod nazivom Korisničke oznake sadržaja (tagovi) ili predmetne oznake knjižnica  napisanim pod mentorstvom prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog iz predmeta Teorija i praksa organizacije informacija.

Marta Matijević, Domagoj Potlimbrzović i Mateja Zuzjak, studenti 2. godine jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku dobili su  Rektorovu nagradu u ak. god. 2015./2016. za izvrstan stručni rad iz predmeta Pilot projekt pod nazivom: Dorada postojeće i izrada nove aplikacije za djecu s posebnim potrebama u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark.

Dekanova nagrada za prosjek ocjena

Dekanovom se nagradom nagrađuje po dvoje studenata završne godine preddiplomskog i diplomskog studija s najvišim prosječnim ocjenama koji u tijeku studija nisu nagrađeni Rektorovom nagradom, nagradom Lions kluba ili Dekanovom nagradom na preddiplomskom studiju. Nagrada se dodjeljuje jednom studentu jednopredmetnoga studija i jednom studentu dvopredmetnoga studija. Ako više studenta na diplomskom studiju ima isti prosjek ocjena, nagrada se dodjeljuje studentu koji je imao bolji prosjek ocjena na preddiplomskom studiju. Predloženici za nagradu moraju biti redovito upisani u završnu godinu studija te da tijekom preddiplomskog i diplomskog studija nisu ponavljali godinu. Nagrada se sastoji od pisane plakete “Dekanova nagrada” i novčanoga dijela nagrade, čiju visinu svake godine određuje dekan fakulteta. 

 

Nagrada studentskog kapelana za humanitarno i etičko ponašanje

Ovom nagradom želi se dati priznanje pojedincima i organizacijama koje svojim predanim radom doprinose stvaranju pozitivnog okruženja i boljitka Sveučilišta i šire zajednice. Želi se iskazati važnost humanitarnog i etičnog ponašanja u društvu, te doprinijeti stvaranju socijalnog povjerenja nagrađujući pojedince i sveučilišne organizacije čije djelovanje predstavlja poželjan oblik ponašanja. Prilika je to da se na jedinstven način pokaže zahvalnost i divljenje onima koji se nesebično zalažu za humane vrijednosti u društvu, napose osječkom Sveučilištu.

Dobitnici: sudentice Informatologije Marija Primorac, Ines Bobinac, Palma Dizdarević, Rebeka Đurišić, Sanja Glavak, Ivana Lilijan, Mirela Mihaljević i Sanja Škugor.

LIDA best students poster award

LIDA (Libraries in digital age) je konferencija koja se održava svake dvije godine u Zadru, Hrvatska. Konferencija stavlja naglasak na promjenjivo i izazovno okruženje u kojem se danas nalaze knjižnice, informacijski sustavi i usluge u digitalom svijetu. Ovogodišnja tema je “Digital Library Curation and Collections”  te je podjeljena na dvije podteme “Digital Curation and Preservation- Current Trends and Research” i “Use Studies, Education & Training for Digital Library Collections“.  Vrste radova i uvjeti za predaju radova mogu se pogledati na: http://ozk.unizd.hr/lida/contribution/.  Nagrade će se dodjeliti za najbolji poster te najbolji studentski poster. Rok prijave je 1. veljače 2016.

Student Igor Ignjačić primio je nagradu za najbolji poster na LIDI 2010 pod nazivom Digital native’s (in) formal learning environment izrađenim pod mentorstvom  dr. sc. Anite Papić i dr. sc. Josipe Selthofer.

 

IFLA/ekz LIS Student Paper Award

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) nagrađuje studente informacijskih zanosti  čiji su sažeci radova prihvaćeni od strane bilo koje IFLA-ine sekcije ili jedinice.  Cilj Nagrade jest:  potaknuti studente bibliotekarstva i informacijskih znanosti da se prijave radovima; svake godine nagraditi najbolje studente; omogućiti studentima sudjelovanje na Skupštini IFLA-e; omogućiti studentima upoznavanje o aktivnostima IFLA-e; pripremiti i potaknuti nove generacije studenata na sudjelovanje u aktivnostima IFLA-e. Studenti prvo trebaju slijediti rokove za predaju radova na web stranici IFLA-e (http://conference.ifla.org/ifla81/calls-for-papers). Nakon što se rad prihvati za prezentaciju na IFLA-inoj konferenciji WorlCongress, student  treba poslati potpuni rad kako bi se prijavio za naječaj za nagradu. Nagrada za prvo mjesto uključuje registraciju na IFLA-in kongres, plus pokrivene putne troškove i smještaj, ukupno u iznosi do 1000 € te preporuku za objavu članka u IFLA Journalu. Finalisti na 2. i 3. mjestu dobivaju certifikat.

Libri competition for Best Student Paper Award

Časopis Libri (International Journal of Libraries ad Information Services) poziva studete da prijave radove za natječaj za najbolji studentski rad. Tema rada nije određena no treba se odnositi na ključna pitanja koja se tiču današnjih knjižničarskih i informacijskih stručnjaka. Najbolji rad će biti objavljen u jedom od brojeva časopisa, a autor najboljeg rada će primiti nagradu od 500 € te dobiti pretplatu na Libri za predstojeću godinu. Upute za pisanje radova nalaze se na http://librijournal.org/authorinst.html.

Nagrada za najljepšu studentsku fotografiju

Mirna Marić, studentica 3. godine informatologije na Odsjeku za informacijske znanosti u Osijeku dobitnica je prve nagrade na Natječaju za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda.