Studentska praksa

Studenti su dužni unositi datume obavljanja prakse barem dva tjedna unaprijed i popunjavati dnevnik u aplikaciji koja se nalazi na http://sokrat.ffos.hr/ff-studenti

Voditelji prakse:
1. godina (asist. Ines Hocenski, ihocenski@ffos.hr)
2. godina (asist. Ines Horvat, ihorvat2@ffos.hr)
3. godina (doc. dr. sc. Kristina Feldvari, kfeldvari@ffos.hr)

Studenti svih godina preddiplomskog studija obvezni su odraditi stručnu praksu čiji je program definiran u Pravilniku o stručnoj praksi studenata.

Upute za stručnu praksu studenata su dodatno pojašnjenje uz važeći Pravilnik o stručnoj praksi studenata.

Ritam odrađivanja prakse ovisi o dogovoru s ustanovom u kojoj se praksa odrađuje te o obavezama i rasporedu studenata.

Trenutne mogućnosti za obavljanje prakse:

Studenti mogu obavljati praksu i u drugim knjižnicama u Osijeku i izvan njega.