Studentska praksa

Studenti su dužni unositi datume obavljanja prakse barem dva tjedna unaprijed i popunjavati dnevnik u aplikaciji koja se nalazi na http://sokrat.ffos.hr

Voditelji prakse:
1. godina: doc. dr. sc. Darko Lacović, dlacovic@ffos.hr
2. godina: doc. dr. sc. Marija Erl Šafar, merlsafar@ffos.hr
3. godina: dr. sc. Tihana Lubina, tlubina@ffos.hr

Studenti svih godina preddiplomskog studija obvezni su odraditi stručnu praksu čiji je program definiran u Pravilniku o stručnoj praksi studenata.

Upute za stručnu praksu studenata su dodatno pojašnjenje uz važeći Pravilnik o stručnoj praksi studenata.

Ritam odrađivanja prakse ovisi o dogovoru s ustanovom u kojoj se praksa odrađuje te o obavezama i rasporedu studenata, no mora biti odrađena u tekućoj akademskoj godini.

Studenti ustanove za obavljanje prakse biraju u dogovoru s voditeljima Praktičnog rada.