Stručni kolokviji

30. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

27. travnja 2021. od 14:00 do 15:30 sati

Program:

 • Autumn School for Information Retrieval and Information Foraging (ASIRF) – Katarina Đurđević i Anamarija Eskeričić
 • Robocode radionice – Mihaela Kolarić
 • Bobcatsss 2019. – Maja Šimenić i Mihaela Kolić
 • Stručna praksa na Korčuli – Tomislava Konjevod i Mihaela Kolić
 • Ljetna škola informacijskih znanosti (ESSIS) – Dora Tatar i Mihaela Kolić
 • Erasmus u Grčkoj – Eva Stojić i Mihaela Kolić
 • Work and Travel – Eva Stojić
 • Webcamp – Ena Maurus
 • Bibliocikliranje – Klara Krnjaković
 • KulenDayz i EuropeCodeWeek (ECW) – Maria Holjevac
 • Digital Lab.in – Daniela Šarić
 • InfoDASKA, SHIFT Split i volontiranje u Klasju – Antonela Čepčar

 

29. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

21. studenoga 2018. u 12.15 sati

Program:

 • RoboCode – Ivana Ćosić
 • ASIS&T – Jure Žilić
 • WebCamp – Nikola Milić
 • Bobcatsss 2018 – Cvijetin Vidaković
 • LIDA 2018- Tomislava Žilić
 • Praksa u samostanu u Blatu na Korčuli- Rea Čevapović
 • InfoDaska 2018- Ivana Svalina
 • Ljetna škola informacijskih znanosti – Katarina Đurđević
 • FEIS 2018- Mislav Glavačević
 • WeAreDevelopers – Lana Horvatić

 

28. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

7. studenoga 2017. godine u 17:35 sati

 Program izlaganja:

 • LEGO Mindstorms radionice (21. 10. 2016.) – Dajana Stojanović
 • „Nakladništvo – trendovi i konteksti“ (1. i 2. 12. 2016.) – Jelena Duvančić
 • Kreativna riznica (27. 4. 2017.) – Vedrana Filić
 • InfoDaska (5. i 6. 5. 2017.) – Tea Miličević, Katarina Đurđević i Ana Boras
 • Susret za mlade sa Silvijom Šesto (16. 5. 2017.) – Mateja Paradžik
 • „Živi muzej“ (20. 5. 2017.) – Eva Stojić i Mihaela Kolić
 • Shift (svibanj 2017.) – Željana Hrkač
 • European Summer School of Information Science (28. 8. – 1. 9. 2017.) – Ivona Grgić
 • Volontiranje u Blatu (17. 7. – 29. 7. 2017.) – Tena Vilček
 • Mipro (svibanj 2017.) –  Tena Vilček

 

27. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
15. studenoga 2016. u 17.00 sati
Program izlaganja:

Voditeljica stručnog kolokvija: Tena Vilček

 • Ready steady code 2.0 hackathon (21.11.2015) – Manuela Mikulecki
 • SQL Saturday Slovenia (11-13. 12. 2015) – Andrea Mihaljević
 • Uvod u MySQL radionica (6.5.2016.) –Tena Vilček (trebala Dajana Stojanović)
 • LIDA Zadar (11-17.6.2016.) – Tea Miličević
 • InfoDASKA Zagreb (14.5.2016.) – Cvijetin Vidaković
 • CODEFEST Koprivnica (8.7.2016.) – Željana Hrkač i Ivona Grgić
 • Droidcon Zagreb (28-29.4.2016.) –Ivana Jukić, Lana Horvatić, Ivona Palko
 • Korčula (ljeto 2016) – Ivana Ćosić, Stijepo Vrdoljak, Tena Vilček
 • PHP Srbija – Josipa Iljić
 • ASFIR Škola u Njemačkoj (jesen 2016) – Antonio Pahek
26. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
10. studenoga 2015. u 17.00 sati
Program izlaganja:
 • Praksa u Mostaru, kolovoz 2015. (Tajana Šimošić i Katarina Paulić)
 • Volontiranje u samostanskoj knjižnici u Blatu na otoku Korčuli, ljeto 2015. (Mia Kuzmić i Tamara Lemajić)
 • Radionica “Organizacija i čuvanje osobnih digitalnih dokumenata”, rujan 2015. (Ivana Turk)
 • Hackathon Osijek, listopad 2015. (Antun Matanović)
 • Konferencija Droidcon Zagreb, svibanj 2015. (Tena Vilček)
 • Konferencija Shift Split, lipanj 2015. (Ivana Dejanović i Josipa Iljić)
 • Autumn School 2015 for Information Retrieval and Information Foraging, rujan 2015. (Mateja Zuzjak)
 • Konferencija InfoDaska, svibanj 2015. (Iva Magušić-Dumančić)
 • Konferencija ASIS&T, svibanj 2015. (Robert Janus)
25. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti
6. svibnja 2015. u 18.00 sati

Program izlaganja:

 • Hackathon Varaždin, studeni 2014. (Antun Matanović i Luka Buljan)
 • Hackathon Osijek, travanj 2015. (Dajana Stojanović)
 • Konferencija Nakladništvo – trendovi i konteksti, Pula, prosinac 2014. (Iva Magušić-Dumančić)
 • Konferencija Bobcatsss 2015, siječanj 2015, Brno, Češka (Vedrana Filić)
 • Studijsko putovanje u London, travanj 2015. (Romana Radišić i Kristina Terzić)
 • Putovanje u CERN, ožujak 2015. (Boris Bosančić)
24. stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

24. kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u srijedu 29.10. 2014. u 18:30 sati u učionici 58 u suradnji s Klubom studenata informacijskih znanosti Libros. Na kolokviju su studenti predstavili aktivnosti u kojima su sudjelovali u 2014. godini (konferencije, praksa, mobilnost i sl.)

Program izlaganja:

 • Konferencija LIDA – Zrinka Čičak
 • Skup The Geek Gathering – Ivana Turk
 • Praksa u tvrtci Inchoo – Ema Čelebić
 • Praksa u tvrtci BetaWare – Antun Matanović
 • Volontiranje u knjižnici Franjevačkog samostana u Mostaru – Hana Marčetić
 • Bibliokamp Ližnjan – Ivana Manojlović
 • Konferencija PubMet – Elizabeta Vujnovac
 • Erasmus mobilnost u Turskoj – Robert Janus