Znanstvena djelatnost

Objavljeni radovi

 

Aktualni projekti na Odsjeku za pedagogiju

 

PROJEKT: “Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području”

Prof. dr. sc. Branko Bognar voditelj je projekta “Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području” u okviru Hrvatske zaklade za znanost.

Znanstvena područja: Društvene znanosti

Znanstvena polja: Pedagogija

Ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Suradnici: Renata Jukić, Mirko Lukaš, Diana Moslavac Bičvić, Irena Labak, Mirela Skelac, Siniša Opić, Ljerka Jukić Matić, Marija Sablić, Marina Ništ, Jelena Noskov, Alma Škugor

Ključne riječi:

akcijsko istraživanje, eksperimentalno istraživanje, nastava biologije, nastava matematike, stručno usavršavanje učitelja, video tehnologija

Sažetak:

U većini obrazovnih sustava ne postoji značajna povezanost između stručnog usavršavanja učitelja i rezultata njihovih učenika. Unatoč tome, ne bi bilo dobro zaključiti kako stručno usavršavanje općenito ne doprinosi promjenama u nastavi, već samo da postojeće stručno usavršavanje nije dovoljno učinkovito te da bi ga trebalo mijenjati. Učinkovito stručno usavršavanje je kontinuirano, integrirano s područjem primjene, aktivno i dobro vođeno. Ono uključuje učenje po modelu te refleksivne zajednice prakse za što se mogu koristiti mrežne aplikacije i video zapisi nastave. Svrha ovog projekta je razvoj i provjera učinkovitosti modela stručnog usavršavanja učitelja biologije i matematike koji može doprinijeti kvaliteti učenja učitelja, bitnim promjenama u nastavi i rezultatima koje postižu učenici. Projekt će biti ostvaren kroz četiri faze od kojih će svaka trajati godinu dana. Prva faza namijenjena je ispitivanju stanja u svezi stručnog usavršavanja i pripremi akcijskog i eksperimentalnog istraživanja koje će biti ostvareno tijekom druge, odnosno treće faze istraživanja. U završnoj fazi na temelju analize rezultata prethodno provedenih istraživanja razradit ćemo model stručnog usavršavanja primjenjiv u hrvatskom obrazovnom kontekstu koji ćemo prezentirati stručnoj i znanstvenoj javnosti. S obzirom da u Hrvatskoj ne postoje istraživanja stručnog usavršavanja u kojima su praćene promjene u nastavi i rezultati učenja učenika, radovi koje namjeravamo publicirati mogu doprinijeti spoznajama u svezi mogućnosti stvaranja učinkovitog stručnog usavršavanja, a time i boljim rezultatima naših učenika.

(Izvor)

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

PROJEKT: “HRVATSKI MONITOR NASILJA – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava”

Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović suradnik je na projektu “HRVATSKI MONITOR NASILJA – Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava”

Znanstvena područja: Društvene znanosti

Znanstvena polja: Pravo

Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu

Suradnici: Reana Bezic, Ruža Karlović, Tihomir Katulić, Goran Livazović, Pero Mihaljević, Nina Mišić Radanović, Marko Mrakovčić, Petra Polić, Lucija Sokanović Sokanović, Nika Sušac, Valentina Šapina, Petra Šprem, Lucija Vejmelka, Igor Vuletić, Vjekoslav Peitl, Hana Gačal, Mirjana Kondor-Langer

Ključne riječi:

kriminologija, nasilje, prevencija nasilja, ubojstvo, kibernetičko uznemiravanje, Hrvatska

Sažetak:

Projekt CroViMo ima za cilj uspostavljanje multidisciplinarne grupe mladih znanstvenika koji će provoditi inovativna istraživanja nasilja u Hrvatskoj kroz svoj „Laboratorij za analizu nasilja“. Glavni cilj istraživanja je empirijsko i normativno snimiti te analizirati fenomenologiju, etiologiju i procesuiranje delinkventnog nasilja u Hrvatskoj, pri čemu će naglasak biti na posebno ranjivim skupinama žrtava sa svojim vrlo specifičnim i različitim potrebama zaštite od nasilja. Te posebno ranjive skupine uključuju: djecu; žene i djevojke; starije; manjine, strance, izbjeglice i migrante; osobe u institucionaliziranoj skrbi; osoblje rizičnih zanimanja; i LGBT. Za razliku od uobičajenog tzv. „mainstream“ istraživanja nasilja, koje se uglavnom fokusira na specifične (pod)vrste nasilja i/ili skupine žrtava izvan općeg konteksta delinkventnog nasilja, CroViMo će prvo provesti izvorno istraživanje ukupnog delinkventnog nasilja, prije no što se fokusira na njegove pojedine (pod)vrste. Ovaj holistički pristup temelji se na pretpostavci da proučavanje određene (pod)vrste nasilja, bez empirijskih podataka o općem nasilnom kontekstu dovodi do fragmentarnih, a potencijalno i iskrivljenih shvaćanja pojedinih promatranih (pod)vrsta nasilja. Glavni zadatak CroViMo biti će razviti i testirati novu inovativnu klasifikaciju delinkventnog nasilja, „autentični sustav klasifikacije nasilja”, koja neće podlijegati normativnim ograničenjima trenutnih klasifikacija, nego će biti usredotočena isključivo na sam fenomen nasilja. Takav sustav klasifikacije mogao bi označiti prekretnicu u području istraživanja nasilja. Ovaj ambiciozni plan rada, ukoliko bi bio uspješno proveden, trebao bi dugoročno osigurati razvoj projekta CroViMo u prepoznatljiv nacionalni, regionalni i europski „Laboratorij za analizu nasilja“, te privući daljnje nacionalne i međunarodne znanstvene suradnje i uspješne nove kolaborativne projektne prijave, s velikim potencijalom za prijenos znanstvenih spoznaja u praksu.

(Izvor)

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

PROJEKT: “Child-Centred Competences for Early Childhood Education and Care”

Asistentica Katarina Bogatić suradnica je na Erasmus+ projektu šifre 2019-1-UK01-KA203-061665, čiji je nositelj University of Plymouth (Ujedinjeno Kraljevstvo), u suradnji s Via University College (Danska), UFZG (Hrvatska), Early Childhood Ireland (Irska), University of A Coruña (Španjolska), University of Trieste (Italija), Babeș-Bolyai University (Rumunjska) i The British Association for Early Childhood Education (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Trajanje projekta: 2019-2021.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

PROJEKT: “Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora”, HKO (UP.03.1.1.03.0056)

Izv. prof. prof. dr. sc. Renata Jukić, doc. dr. sc. Senka Žižanović članice su projektnog tima za kompetencijske standarde nastavnika, odnosno pedagoga. Doc. dr.sc. Sanja Simel Pranjić i doc. dr. sc. Sara Kakuk na projektu su angažirane kao suradnice.

Trajanje projekta: 2019-2021.


PROJEKT: BAQUAL- Bolje akademske kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete (nositelj projekta MZO RH)

Izv. prof. dr. sc. Renata Jukić članica je Radne skupine za izradu standarda kvalifikacije na HKO projektu

Znanstveno-stručne aktivnosti nastavnika Odsjeka za pedagogiju

 

Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović:

 • Suradnja s Udrugom za rad s mladima Breza iz Osijeka u organizaciji projektnih aktivnosti:Projekt švicarsko-hrvatske suradnje “TOGETHER” – Međunarodni stručni seminar “Švicarski primjeri dobre prakse za djecu i mlade i obitelji u riziku”Međunarodna znanstveno-stručna konferencija u okviru projekta “4 – ONE” (ZA-JEDNO): Djeca i mladi u riziku od poremećaja u ponašanju
 • Počasni gost Slovenske akademije znanosti i umjetnosti na Godišnjoj dodjeli nagrada za Popularizaciju znanosti, Ljubljana, Republika Slovenija,  22.1.2019.
 • Stručni webinari s temom stručnog usavršavanja pedagoga stručnih suradnika na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske u 2018.
 • Pozvano predavanje na Državnom stručnom skupu za stručne suradnike pedagoge s temom “Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa u kreiranju kulture ustanove”, pozvano izlaganje s temom “Didaktičko-metodičke odrednice nastave na daljinu”, online skup, Agencija za odgoj  obrazovanje RH, 22.-23.10.2020.
 • Pozvano predavanje na Državnom stručnom skupu za ravnatelje osnovnih škola, Hotel Solaris Ivan, Agencija za odgoj i obrazovanje RH, Šibenik, 12.3.2019.
 • Pozvano predavanje na Studentskom simpoziju s temom: “Stvari koje nismo smjeli reći”, tema izlaganja: Odgoj za odgovorno seksualno ponašanje mladih, 28.2.2020.
 • Pozvana predavanja na stručnim usavršavanjima za vjeroučitelje i savjetnike, Agencija za odgoj i obrazovanje RH, Katehetski ured (Đakovo, Požega, Osijek), 2.9.-6.9.2019.
 • Filozofski u eteru, pozvani razgovor na temu “Kultura provođenja slobodnog vremena”, urednica/studentica Josipa Mikić, svibanj 2020.
 • Nadbiskupijski stručni skup, Stručni skup za vjeroučitelje katoličkog vjeronauka osnovnih i srednjih škola požeške biskupije, tema: Kultura vrednovanja i suvremeni pristupi nastavi vjeronauka,  tema izlaganja “Iskustvom do znanja. Kako iskusiti neizrecivo?”, Hrvatska biskupska konferencija i Agencija za odgoj i obrazovanje RH, Zagreb, 10.1.2019.
 • Pozvano predavanje, Korizmena tribina s temom “VJERA – ZNANJE – ISKUSTVO:
  O vrednovanju ne-mjerljivog”, Ured za katehetiku Požeško-slavonske biskupije, Požega, 14.3.2019

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša:

 • Objavljeni radovi: 1. Spasenovski, N., Miliša, Z. (2018), Kako se Bolonjom kompromitiraju društvene znanosti i potire kritičko mišljenje? Članak je objavljen u I. tomu zbornika radova s međunarodnim uredništvom pod nazivom “Aktualni problemi visokog obrazovanja”, str. 70-85. Izvorni znanstveni; 2. Miliša, Z., Josipović I. i  Spasenovski N., (2019), Odlaze li tradicionalni brak i obitelj u ropotarnicu povijesti? Članak je objavljen u II. tomu zbornika radova s međunarodnim uredništvom pod nazivom “Modeli razvoja: iskustva drugih i naše mogućnosti”, str. 354-367. Izvorni znanstveni 3. Miliša Z., Spasenovski, N., (2019) Stigmatizacija i marginalizacija ovisnika, Članak je objavljen u zborniku radova s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Položaj marginalizovanih grupa u društvu” (Banja Luka, svibanj 2019), str. 405 – 406. Pregledni znanstveni
 • Recenzirao znanstvene i stručne radove po potrebi za sljedeće znanstvene časopise: Život i škola, , Društvene i Humanističke studije, Napredak
 • Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima:
  Na dvodnevnom međunarodnom znanstvenom skupu u Brčkom 13. travnja 2018. pod nazivom “Aktulni problemi visokog obrazovanja” sudjelovao sa svojim asistentom Nemanjom Spasenovskim s radom “Kako se Bolonjom kompromitiraju društvene znanosti i potire kritičko mišljenje”. Članak je objavljen u I. tomu zbornika radova. Na dvodnevnom međunarodnom znanstvenom simpoziju u Tuzli od 27.- 28. travnja 2018. pod nazivom “Društvene i humanističke nauke na raskršću” sudjelovao s Nemanjom Spesenovskim  s izlaganjem “Kako je došlo do komercijalizacije visokog obrazovanja?” – Na Međunarodnom znanstvenom skupu u Brčkom 5. travnja 2019. s kolegama dr. sc. Igorom Josipovićem i Nemanjom Spasenovskim sudjelovao s radom “Odlaze li tradicionalni brak i obitelj u ropotarnicu povijesti? Članak je objavljen u II. tomu zbornika radova s međunarodnim uredništvom pod nazivom “Modeli razvoja: iskustva drugih i naše mogućnosti”, str. 354-367. Izvorni znanstveni; – Na IV. dvodnevnoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Banja Luci pod nazivom “Društvene devijacije – položaj marginilalizovanih grupa u društvu” od 31.5. – 01.06. 2019. sudjelovao s Nemanjom Spasenovskim s radom “Stigmatizacija i marginalizacija ovisnika” Članak je objavljen u zborniku radova s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Položaj marginnalizovanih grupa u društvu” str. 405 – 406. Pregledni znanstveni; siječanj 2018. – predsjednik Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Vesne Buljubašić-Kuzmanović na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane didaktika i školska pedagogija; siječanj 2018. – predsjednik Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavnih materijala izv. prof. dr. sc. Vesne Buljubašić-Kuzmanović za objavljivanje na mrežnim stranicama Fakulteta
 • Odlukom fakultetskog vijeća filozofskog fakulteta u Osijeku dana 6. ožujka 2019. sudjelovao sam u svojstvu Predsjednika povjerenstva kod javne obrane doktorskog rada doktorandice Ines Perić 1. travnja 2019. pod nazivom “Stigmatizacija djece u tiskanim medijima u hrvatskoj i Bosni i Hercegovini”
 • Odlukom Fakultetskog vijeća u Osijeku studeni 2019. član Stručnog povjerenstva za reizbor Mirele Muller u zvanje docenta.
 • Popularizacija znanosti:- Za Dnevnik HRT-a (na prvom programu) 19. siječnja 2018. godine dao izjavu o porastu izostanaka s nastave učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj- Na Slavonskoj televiziji u emisiji Teme dana 24. siječnja 2018. komentirao govor mržnje na društvenim mrežama- U emisiji Dobar dan Hrvatska HRT-a (prvi program) od 29. siječnja 2018. dao izjavu o Filozofskom fakultetu u Osijeku koji je prvi u Hrvatskoj postao prijatelj kućnih ljubimaca- Na Osječkoj televiziji 18. travnja 2018. u emisiji Pitanje tjedna komentirao sa svojim asistentom Nemanjom Spasenovskim aktualna krizna žarišta u svijetu- 10. studenog 2018. da izjavu na temu vandalizma za emisiju Za bolji Osijek Osječke Televizije- U emisiji Dobro jutro Hrvatska na prvom programu HRT-a (iz studija u Osijeku) 12. 11. 2018. komentirao šokantne podatke o roditeljskim izdvajanjima za instrukcije. Istog dana za dnevnik Osječke televizije dao izjavu za podnevni dnevnik- Na Slavonskoj televiziji u emisiji Glagoljica 9. siječnja 2019. bio gostom komentirajući  najvažnija događanja u Hrvatskoj 2018. godine.- Na trećem programu HRT-a gostovao 4. ožujka 2019. u emisiji Na rubu znanosti s temom “Percepcije upravljanja ljudima”- 25. studenog 2019,gostovao u Studiju 4, u emisiji HRT-a, komentirajući najmasovniie prosvjede prosvjetara (istog dana u Zagrebu)- 28. studenog 2019. u emisiji Karte na stol Osječke televizije bio (jedini) gost, komentirajući najduži štrajk i najmasovnije prosvjede prosvjetnih djelatnika od samostalnosti Hrvatske-21. siječnja 2020. na prvom programu HRT-a u sklopu Dnevnika  – Tema dana  analizirao sam podatak da na kraju svake školske godine više od stotine prvašića ponavlja razred– 24. siječnja 2020. sudjelovao u cjelovečernjoj emisiji Agape radio Međugorja kao jedini gost odgovarajući na brojna pitanja o osobnim traumama i kušnjama kroz koje sam prolazio u borni sa zloćudnom bolešću, snazi i simbiozi vjere i medicine te o brojnim aktualnim temama iz obiteljske pedagogije, problemima  mladih,  društva…-11. ožujka 2020, u jutarnjem programu radio Splita dao izjavu povodom medijske histerije i epidemije korona virusa u svijetu i Hrvatskoj
 • Ostale aktivnosti:Od akademske godine 2018./2019. nositelj je i novih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Pedagogije za koje je samostalno izradio izvedbeni plan (Pedagoška antropologija, Obrazovanje i društvo i Kritička pedagogija).Odlukom fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku od 18. prosinca 2019. godine imenovan sam voditeljem Centra za interdisciplinarna istraživanja od 18. prosinca 2019. godine do 17. prosinca 2021. godine.Od 2. svibnja 2018. član povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole Filozofskog fakulteta u Osijeku.Organizacija ciklusa predavanja Scientific inter_view Centra za interdisciplinarna istraživanjaPisanje osvrta i priloga o aktualnim događanjima u vrijeme pandemije COVID19 (https://www.ffos.unios.hr/centar-za-interdisciplinarna-istrazivanja/osvrti-i-prilozi-o-aktualnim-dogadanjima-14-04-2020)

Izv. prof. dr. sc. Renata Jukić:

 • Sudjelovanje na znanstvenim konferencijama (s izlaganjem rada): Didaktički izazovi (2019., FOOZOS); International Scientific Symposium Formal and Informal Music Learning and Teaching (Ljubljana , 2019.); 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet  (Osijek, 2019); Drugi međunarodni studentski simpozij, Udruge studenata USPOS, pozvano predavanje;(Ne)moć skrivenog kurikuluma (Osijek, 2019.); Edulearn 19, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Mallorca, Spain, 2019); Edulearn 20, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Mallorca, Spain, 2020)
 • Popularizacija znanosti: održavanje radionice “Održivi razvoj u odgojno-obrazovnom sustavu” za nastavnike osnovnih škola, Dokkica, 2019.; sudjelovanje u emisiji Live “11-ica u Dokkici” (listopad, 2020)

Prof. dr. sc. Marija Sablić:

 • Uređivanje  međunarodne publikacije: publication by Palgrave Macmillan: The Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe, edited by Marta Kowalczuk-Walędziak, Roza A. Valeeva, Marija Sablić, and Ian Menter.

Doc. dr. sc. Senka Žižanović 

 • Članica organizacijskih odbora konferencija: Međunarodna znanstvena konferencija “Imagine Tomorrow: Practitioner Learning for the Future” u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, u suradnji s dvije svjetski renomirane mreže akcijskih istraživača, The Collaborative Action Research Network (CARN) i The Action Learning, Action Research Association Ltd (ALARA), Split, 17. – 19. listopad 2019.
 • Izlaganje na skupovima u zadnje dvije godine:Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva, Kamo i kako dalje? Osijek, Hrvatska, 16. -17. svibnja 2019. Organizator: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Jukić, R., Gazibara, S. (2019) Afektivni ishodi učenja u kurikulumima nastavničkih studijaMeđunarodna znanstvena konferencija “Imagine Tomorrow: Practitioner Learning for the Future”, Split, 17. – 19. listopad 2019. Organizacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, u suradnji s dvije svjetski renomirane mreže akcijskih istraživača, The Collaborative Action Research Network (CARN) i The Action Learning, Action Research Association Ltd (ALARA); Ruth Balogh, United Kingdom; Andy Convery, United Kingdom; Tome Mapotse, South Africa; Branko Bognar, Croatia; Senka Gazibara, Croatia: Getting published: Opportunities to publish a Conference Paper (workshop)Međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija ACE2020 Zagreb – Arts and Creativity in Education. – Bognar, B., Tomić, A., Žižanović, S.: “Poticanje kreativnosti kao sastavnice cjeloživotnoga učenja kroz pokret i ples u razrednoj nastavi”.
 • Radionica u okviru Festivala znanosti 2019.: „Rastimo s bojama“ Osijek, 11. travnja 2019.
 • Plenarno predavanje i dvije pedagoške radionice u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na međužupanijskim stručnim skupovima za stručne suradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske županije, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije,  Škola kao učeća zajednica = škola za život  ; Aktivno učenje kao didaktičko-metodička paradigma suvremene nastave; Našice, 24.05.2018., Vinkovci, 25.05.2018., Osijek, 04.06.2018.
 • Dva plenarna predavanja na temu: „Aktivno učenje između teorije i prakse suvremene nastave“ na stručnim skupovima vjeroučitelja Požeške biskupije i Đakovačko-osječke nadbiskupije pod nazivom „Kultura vrednovanja i suvremeni pristupi nastavi vjeronauka“, Đakovo, 3. rujna 2019.; Požega, 5. rujna 2019.
 • Pedagoška radionica na temu „Strategije aktivnoga učenja u nastavi vjeronauka“ na stručnom skupu Agencije za odgoj i obrazovanje pod nazivom „Vrednovanje i aktivno učenje u nastavi vjeronauka“ organiziranom za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola, mentore i savjetnike u zvanju Đakovačko-osječke metropolije, Osijek, 6. rujna 2019.
 • Radionica „Aktivno učenje u visokoškolskoj nastavi“ u okviru stručnog usavršavanja nastavnika u nastavničkim kompetencijama i ostalim vještinama na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 22. studenoga 2019.
 • Radionica kreativnoga plesa u nastavi, OŠ Fran Krsto Frankopan Osijek Osijek, 17. prosinca 2019.

Nemanja Spasenovski, asistent:

 • Objavljeni radovi: 1. Spasenovski, N., Miliša, Z. (2018), Kako se Bolonjom kompromitiraju društvene znanosti i potire kritičko mišljenje? Članak je objavljen u I. tomu zbornika radova s međunarodnim uredništvom pod nazivom “Aktualni problemi visokog obrazovanja”, str. 70-85. Izvorni znanstveni 2. Miliša, Zlatko, Nemanja Spasenovski (2018) ”Kako je došlo do komercijalizacije visokog obrazovanja?” Društvene i humanističke studije, 3 (3);str. 49-683. 3. Muller, Mirela, Nemanja Spasenovski (2018), Komparativna analiza vjerodostojnosti tiskanih medija u slučaju Kölnska Silvestarska noć 2016,u: Renata Trischler ur. Godišnjak njemačke zajednice, DG Jahrbuch, vol 25., Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek; 4. Miliša, Z., Josipović I. i  Spasenovski N., (2019), Odlaze li tradicionalni brak i obitelj u ropotarnicu povijesti? Članak je objavljen u II. tomu zbornika radova s međunarodnim uredništvom pod nazivom “Modeli razvoja: iskustva drugih i naše mogućnosti”, str. 354-367. Izvorni znanstveni; 5.Miliša Z., Spasenovski, N., (2019) Stigmatizacija i marginalizacija ovisnika, Članak je objavljen u zborniku radova s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Položaj marginalizovanih grupa u društvu” (Banja Luka, svibanj 2019), str. 405 – 406. Pregledni znanstveni
 • Konferencije:

13. travnja 2018 – izlaganje na VI Međunarodnom znanstvenom skupu na temu “Aktuelni problemi visokog obrazovnja i nauke” u organizaciji Europskog univerziteta                   Brčko. – rad u suatorstvu s prof.dr.sc Zlatkom Milišom ”Kako se Bolonjom kompromitiraju društvene znanosti i potire kritičko mišljenje’

27.-28. travnja 2018. – izlaganje na II međunarodnom znanstvenom skupu na temu “Društvene i humanističke nauke na raskršću” u organizaciji Filozofskog fakulteta u              Tuzli – rad u suatorstvu s prof. dr.sc Zlatkom Milišom ”Kako je došlo do komercijalizacije visokog obrazovanja?”

11. svibnja 2018. – izlaganje ”The importance of Habermas’s public sphere in development of critical pedagogy” na međunarodnoj konferenciji “Public Sphere between              Theory and Artistic Intervention” u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku