Studentski predstavnici

Na preddiplomskom studiju:

1. godina studija – Uskoro.

2. godina studija – Antonela Maljur (antonela.majur@gmail.com)

3. godina studija –  Đurđica Užarević (durdica.uzarevic@gmail.com)

 

Na diplomskom studiju:

1. godina studija – Helena Stajdohar (helena.stajdohar@gmail.com)

2. godina studija – Helena Pušak (helena.pusak@gmail.com)

 

Studenti-savjetnici/tutori: 

Dora Tataj, 2. godina diplomskog studija pedagogije – (dora.tataj@gmail.com)