Studijski programi

Preddiplomski studij

Naziv studija: Studij pedagogije (dvopredmetni studij)

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
Izvođač studija: Odsjek za pedagogiju

Trajanje studija: 6 semestara

Uvjeti upisa na studij: završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i ostvarena državna matura

Ciljevi studijskog programa:

Preddiplomski studij pedagogije omogućuje stjecanje analitičkih i socijalnih vještina koje studente osposobljavaju za diplomski studij pedagogije i drugih sličnih studija. Te se vještine mogu primijeniti u odgojnome radu u domovima, za voditelje omladinskih klubova i organizaciju slobodnog vremena mladih. Preddiplomski studij ne razvija neophodne kompetencije za rad u pedagoškoj praksi školskih institucija.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom preddiplomskog studija pedagogije stječe se akademski naziv baccalaurea/baccalaureus društvenih znanosti – smjer pedagogija.

PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PEDAGOGIJE MOŽETE VIDJETI OVDJE.

 

Diplomski studij

Naziv studija: Studij pedagogije (dvopredmetni studij)

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za pedagogiju

Trajanje studija: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: Nužan uvjet za upis diplomskog studija jest završen preddiplomski studij.

Ciljevi studijskog programa:

Diplomski studij omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje pedagoških djelatnosti iz određenoga područja primijenjene pedagogije (primjerice: socijalne, adolescencije, ovisnosti). Omogućuje i planiranje, provođenje, te evaluaciju projekata i programa. Osigurava spremnost za znanstveno ili stručno usavršavanje. 

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistar/magistra pedagogije.

PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA PEDAGOGIJE MOŽETE VIDJETI OVDJE.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole

Više o programu možete vidjeti ovdje.