Popularizacija znanosti

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov

Vesna Bjedov: Pisani rad na stručnom ispitu iz Vjeronauka, izlaganje na stručnom skupu za vjeroučitelje pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama, Osijek, 1. listopada 2021.

Vesna Bjedov: Postupci poticanja kreativnosti u nastavi hrvatskoga jezika, seminar za nastavnike hrvatskoga jezika, Brčko, 31. kolovoza 2021.

Vesna Bjedov: Metodički izazovi virtualne nastave – okrugli stol u okviru Plana stručnog usavršavanja nastavnika, 5. svibnja 2021.

Vesna Bjedov: Poticanje kulture slušanja u nastavi hrvatskoga jezika, radionica za učenike 8. razreda OŠ Jagode Truhelke, Osijek u okviru Festivala znanosti, tema: Kultura znanosti, od 20. do 25. travnja 2020.

Vesna Bjedov: Učenik u nastavi hrvatskoga jezika – od slušanja do kreativnosti i stvaranja, predavanje i radionica, XXVII. Ljetna akademija, tema: Povuci granicu. Prijeđi granicu. EJF Baja, od 25. do 27. lipnja 2019.

Vesna Bjedov i Ana Mikić Čolić: Sudjelovanje na Festivalu znanosti, tema: Boje kao jezgreni korelat unutarpredmetnoga povezivanja u nastavi Hrvatskoga jezika, radionica, OŠ Dobriše Cesarića u Osijeku, 8. travnja 2019.

Vesna Bjedov: Metodička kompetencija vjeroučitelja u pisanom radu na stručnom ispitu,  stručni skup za pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeško-slavonske biskupije (predavanje), 2019.

Vesna Bjedov: Ispravljanje i ocjenjivanje pismenih uradaka i eseja u nastavi hrvatskoga jezika, Stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama (predavanje i radionice), Brčko, 26. kolovoza 2019.

Vesna Bjedov:  Metodička kompetencija vjeroučitelja u pisanom radu na stručnom ispitu,  stručni skup za pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeško-slavonske biskupije (predavanje), 2018.

Vesna Bjedov: Stručni skup za nastavnike Hrvatskoga jezika: Izrada zadataka objektivnoga tipa s konkretnim primjerima (predavanja i radionice: Planiranje nastave hrvatskoga jezika i procjena učenikova znanja, Vrste zadataka objektivnoga tipa s konkretnim primjerima, Izrada i ocjenjivanje zadataka objektivnoga tipa u nastavi hrvatskoga jezika), Brčko, 2018.

Vesna Bjedov: Metodička kompetencija vjeroučitelja u pisanom radu na stručnom ispitu,  stručni skup za pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeško-slavonske biskupije (predavanje), 2017.

Vesna Bjedov: Stručni skup za nastavnike Hrvatskoga jezika: predavanja: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga jezika, Pismene vježbe i zadatci u nastavi hrvatskoga jezika, Brčko, 2017.

Vesna Bjedov: Stručni skup za vjeroučitelje: Stvaralačko izražavanje u nastavi Vjeronauka (predavanja: Učenik – kreativan nastavni čimbenik, Stvaralačko govorno izražavanje u nastavi vjeronauka, Stvaralačko pismeno izražavanje u nastavi vjeronauka), Osijek, Požega, 2017.

Vesna Bjedov: Metodička kompetencija vjeroučitelja u pisanom radu na stručnom ispitu,  stručni skup za pripravnike i mentore u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeško-slavonske biskupije (predavanje), 1.listopada 2016.

Vesna Bjedov: Stručni skup za nastavnike Hrvatskoga jezika: Metodičko oblikovanje nastave hrvatskoga jezika, književnosti i filma (predavanja i radionice: Metodičke mogućnosti u interpretaciji lirske pjesme, Motivacija u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, Organizacija nastavnoga sata filma), Brčko, 2016.

Vesna Bjedov: Metodička kompetencija vjeroučitelja u pisanom radu na stručnom ispitu, Stručni skup za pripravnike vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeško-slavonske biskupije (predavanje), 2015.

Vesna Bjedov: Organizacija nastavnoga sata filma te Filmski predložak u nastavi Vjeronauka, Stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije, (predavanje i radionica), 2015.

Vesna Bjedov: Stručni skup za vjeroučitelje: Usavršavanje metodičke kompetencije vjeroučitelja (predavanja: Učiteljeve i učenikove govorne aktivnosti u nastaviPrimjena metodičkih postupaka u nastavi vjeronaukaOrganizacija nastavnoga sata filma i pedagoška radionica: Filmski predložak u nastavi vjeronauka), Osijek, Požega, 2015.

izv. prof. dr. sc. Renata Jukić

travnja 2018. godine u okviru Festivala znanosti održana radionica Nenasilje – otkriće ”neke nove” djece.

izv. prof. dr. sc. Anita Papić

Papić, Anita; Aparac Jelušić, Tatjana. ESSIS 2019, European Summer School on Information Science 2019, Osijek, Croatia, 2019.//Education for Information.

Papić, Anita; Čepčar, Antonela. Korisničko iskustvo boja na mrežnim stranicama // Festival znanosti, Osijek, 2019. (sažetak, poster)

Papić, Anita; Boras, Ana; Đurđević, Katarina. Boje Bloomove digitalne taksonomije // Festival znanosti, Osijek, 2019. (sažetak, poster)

Papić, Anita; Duvančić, Jelena; Margić, Pia. Otkrića prirodom inspiriranih optimizacijskih algoritama // Festival znanosti, Osijek, 2018. (sažetak, poster)

Papić, Anita; Grgić, Ivona. Misteriozna otkrića kriptografije // Festival znanosti, Osijek, 2018. (sažetak, poster)

Papić, Anita; Vilček, Tena; Stojanović, Dajana; Leh, Ana. Znanstvena komunikacija kroz vrijeme // Festival znanosti, Osijek, 2017. (sažetak, poster)

Papić, Anita; Pahek, Antonio. Modeli u znanosti: aproksimacija stvarnosti ili fikcija?, Festival znanosti, 2016. (poster, sažetak)

Papić, Anita; Mičunović, Milijana. Fangovi valovi ekspanzije komunikacijskih mogućnosti, Festival znanosti, 2014. (poster, sažetak)

Papić, Anita; Čadovska, Ivana; Arači, Iva. Deset zapovijedi pretraživanja znanstvenih baza podataka. // Festival znanosti, Osijek, 2012. (sažetak, poster)

doc. dr. sc. Anita Dremel

Pozvano sudjelovanje na okruglom stolu u okviru prvog panela posvećenog temi Žene u znanosti na konferenciji Ministarstva znanosti i obrazovanja Science on the edge: Perspectives for the future, rujan 2019.

Rodna ravnopravnost, obrazovanje i nulti kurikulum – izlaganje na VI. nacionalnom sociološkom kongresu Hrvatskog sociološkog društva – Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, 2017.

Ženske bojišnice: rod, rat i otpor – javno predavanje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Puli, travanj 2017.

Rod i nacionalizam – javno predavanje u sklopu Kliofesta festivala povijesti, knjižnica Bogdan Ogrizović Zagreb, svibanj 2017.

Žene i sociologija – pozvano predavanje u sklopu projekta Sociologija u praksi, Hrvatski studiji SuZg, svibanj 2017.

Pozvano sudjelovanje na okruglom stolu Regresivne tendencije u humanističkom obrazovanju u organizaciji časopisa Umjetnost riječi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ožujak 2017.

Pozvano predavanje Multikultura: pogled iz kulturne teorije na skupu Global Citizen u organizaciji studentske organizacije AIESEC, 2016.

Niz radionica Podizanje kvalitete izvedbe visokoškolske nastave, s nastavnicima, na poziv Agronomskog fakulteta SuZG, 2016.

Pozvano predavanje Kvaliteta visokoškolske nastave, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

Pozvano predavanje Rod i nasilje, na Ljetnoj sociološkoj školi, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014.

doc. dr. sc. Senka Žižanović

5. srpnja 2021. održano predavanje na temu “Izazovi suvremene nastave: kako povezati školu i život?” na Državnom stručnom skupu za vjeroučitelje pravoslavnog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj “Kurikulum pravoslavnog vjeronauka u učionici – učenici kao temeljni imperativ nastavnog procesa”

6. rujna 2019. održana radionica „Strategije aktivnoga učenja u nastavi vjeronauka“ na stručnom skupu za vjeroučitelje mentore i savjetnike „Vrednovanje i aktivno učenje u nastavi vjeronauka“ u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

3. i 5. rujna 2019. održana predavanja na temu „Aktivno učenje između teorije i prakse suvremene nastave“ na stručnim skupovima „Kultura vrednovanja i suvremeni pristupi nastavi vjeronauka“ u organizaciji Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije i Katehetskog ureda Požeške biskupije

11. travnja 2019. u okviru Festivala znanosti 2019. održana radionica „Rastimo s bojama“