Znanstveni skupovi

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov

Vesna Bjedov: Zadarski filološki dani 9, međunarodni znanstveni skup, Sveučilište u Zadru Odjel za kroatistiku, od 12. do 13. studenoga 2021., izlaganje referata: Kreiranje nastave hrvatskoga jezika iz: Što ću sutra raditi? prema: Što će moji učenici sutra učiti, postići, ostvariti?

Vesna Bjedov: XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti u Pečuhu, od 15. do 16. srpnja 2021., izlaganje referata: Metodički izazovi nastave hrvatskoga jezika u virtualnom okruženju

Vesna Bjedov i Vlatka Ivić: „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich“ – Riječ i rečenica u slavenskim jezicima (opis, konfrontacija, prijevod) – XV. međunarodna znanstvena konferencija, Institut za slavensku filologiju Sveučilišta u Wroclavu, od 21. do 22. svibnja 2020., izlaganje referata: Drukčiji pristup oblikovanju nastave hrvatskoga jezika.

Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov: Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, međunarodni znanstveni skup pod počasnim pokroviteljstvom Šleskoga sveučilišta, jubilarni skup povodom 25. obljetnice hrvatskih studija na Institutu za slavensku filologiju Šleskoga sveučilišta, Katowice – Sosonowiec, od 7. do 9. svibnja 2019., izlaganje referata: Gramatička kompetencija na periferiji standardnoga jezika.

Vesna Bjedov i Vlatka Ivić: Prošlost – sadašnjost – budućnost u obrazovanju učitelja, X. međunarodna znanstveno-metodička konferencija i jubilarno zasjedanje povodom 150. godišnjice obrazovanja učitelja, Visoka učiteljska škola Józsefa Eötvösa u Baji, od 11. do12. travnja 2019., izlaganje referata: Metodička priprema za nastavni sat hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov i Ana Mikić Čolić: XIV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti, Pečuh, od 19. do 20. listopada 2018., izlaganje referata: Zastupljenost nastavnih zadaća i ishoda učenja u pripremanju nastavnoga sata hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov i Ana Mikić Čolić: Društvene i humanističke nauke na raskršću, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, od 27. do 28. travnja 2018., izlaganje referata: Što se planira u pismenim pripravama za nastavni sat hrvatskoga jezika: nastavne zadaće ili ishodi učenja?

Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov: VIII. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS, Odsjek za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Osijek, od 1. do 2. prosinca 2017., izlaganje referata: Gramatička pismenost nastavnika pripravnika hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov: XIII. međunarodni kroatistički skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti, Pečuh, od 21. do 22. listopada 2016., izlaganje referata: Kvaliteta nastave poučavanja sklonidbe imenica iz perspektive učenika.

Vesna Bjedov: Dijete, knjiga i novi mediji, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za učiteljski studij, Odsjek za rani i predškolski odgoj, Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, Zagreb (izvršni organizator), Split, od 22. do 23. rujna 2016., izlaganje referata: Uporaba udžbenika u nastavi hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov: Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti, Odsjek za kroatistiku, Pula, od 15. do 17. listopada 2015., izlaganje referata: Zastupljenost govornih metoda u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov: Od početaka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti, Katedra za slavensku filologiju Instituta za slavensku i baltičku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta „Loránd Eötvös” u Budimpešti, Budimpešta, 3. prosinca 2014., izlaganje referata: Pitanje u nastavi hrvatskoga jezika.

Vesna Bjedov: XII. međunarodni kroatistički skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti, Pečuh, od 17. do 18. listopada 2014., izlaganje referata: Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika.

 

izv. prof. dr. sc. Renata Jukić

Renata Jukić i Tihana Škojo: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije, međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetničke akademije u Osijeku (Osijek, 2018.), izlaganje rada: Utjecaj verbalne i neverbalne dimenzije nastavne komunikacije na sklonost prema pojedinom nastavnom predmetu.

Renata Jukić  i Snježana Dubovicki: Interdisciplinary Management Research, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Hochschule Pforzheim University (Opatija, 2017), izlaganje rada:  Environmental Education – Precondition to a “Healthier Society”.

Renata Jukić  i Snježana Dubovicki: Interdisciplinary Management Research, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Postgraduate Studies (Opatija, 2016), izlaganje rada:  Communication in teaching in higher education – comparison of experiences in public and private colleges.

Renata Jukić  i Vlatka Radaković: 5th International Scientific Symposium, Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth. međunarodni znanstveni skup u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijek (Osijek, 2016), izlaganje rada: Educational Work in Penal Institutions.

Renata Jukić: SGEM – SGEM conference on psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education: education and educational research  (Albena, Bugarska2014), izlaganje rada: Appropriateness of the Constructivist Approach in Implementing Environmental Education in the Teaching Process.

Renata Jukić  i Domagoj Jukić: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetničke akademije u Osijeku (Osijek, 2014.), izlaganje rada: Poticanje i razvoj kreativnosti u nastavnim predmetima umjetničkog područja.

Goran Livazović i Renata Jukić: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM (Albena, Bugarska,2017), izlaganje radova: Family life quality and adolescent antisocial behaviour: the role of protective and risk factors in criminal aetiology i Adolescent values and risk behavior: predicting developmental paths in Youth.

Snježana Dubovicki i Renata Jukić: Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi, Međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Opatija, 2015), izlaganje rada: Temelji reforme sveučilišne nastave za učitelja budućnosti.

Renata Jukić i Tihana Škojo:  EDUvision 2015 »Modern Approaches to Teaching Coming Generation« »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«, međunarodna znanstvena konferencija (Ljubljana, 2015), izlaganje rada: Iskazivanje kreativnosti nastavnika primjenom igara u nastavi glazbe.

Goran Livazović, Renata Jukić i Vesna Buljubašić-Kuzmanović: EDUvision 2015 »Modern Approaches to Teaching Coming Generation« »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«, međunarodna znanstvena konferencija (Ljubljana, 2015), izlaganje rada: Vrijednosni sustav mladih – putokaz pedagogijskoj znanosti i pedagoškoj praksi.

Tihana Škojo i Renata Jukić: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching, međunarodna znanstvena konferencija, ATEE (Opatija, 2017), izlaganje rada:

Procjena spremnosti studenata na izazove nastavničkog poziva.

Sara Kakuk i Renata Jukić: Edulearn19, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (Palma, Mallorca, Spain, 2019), izlaganje rada: Pedagogical implications of transhuman and post-humanistic cognitions on man and the role of school in the implementation of educational values.

Renata Jukić i Sara Kakuk: Edulearn19, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies (Palma, Mallorca, Spain, 2019), izlaganje rada: Socialization role of school and hidden curriculum.

Tihana Škojo i Renata Jukić: International Scientific Symposium Formal and Informal Music Learning and Teaching (Ljubljana, 2019), izlaganje rada: Vrednotenje pedagoških kompetenc učiteljev solfeggia.

Lucija Vejmelka, Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat, Daniela Šincek, Renata Jukić, Snježana Dubovicki: 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet (Osijek, 2019), predstavljanje istraživanja: Kako se osjećaju djeca? Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj.

Marina Ajduković, Vladimir Kolesarić, Silvija Ručević, Iva Šverko, Lucija Vejmelka, Renata Jukić: 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet (Osijek, 2019), predstavljanje revidiranog etičkog kodeksa istraživanja s djecom: Revizija etičkog kodeksa istraživanja s djecom: ravnoteža između potreba djece, roditelja, istraživača i psihologa praktičara.

Renata Jukić i Senka Gazibara: Didaktički izazovi III/ Didactic Challenges III, međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek, 2019), izlaganje rada: Afektivni ishodi učenja u kurikulumima nastavničkih studija.

Jukić, Renata: Moć odgoja i obrazovanja 2., međunarodni studentski simpozij u organizaciji studenata pedagogije Filozofskog fakultet u Osijeku (Osijek, 2019.), plenarno izlaganje: (Ne)moć skrivenog kurikuluma.

Jukić Renata, Snježana Dubovicki: Globalne i lokalne perspektive pedagogije, međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Odsjeka za pedagogiju  Filozofskog fakulteta u Osijeku (Osijek, 2016), izlaganje rada: The importance of acquiring pedagogical and didactic competencies of future teachers – the Croatian context.

Ivana Duvnjak, Marija Milić, Renata Jukić: VI. znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici (Osijek, 2016), izlaganje rada: Percepcija nasilja preko interneta iz perspektive učenika i nastavnika.

Daniela Šincek, Jasmina Tomašić Humer, Ivana Duvnjak, Ana Babić Čikeš, Renata Jukić: Savremeni trendovi u psihologiji (Novi Sad, Srbija, 2015), izlaganje rada: Spolne i dobne razlike u korištenju interneta osnovnoškolaca.

Renata Jukić: Partnerstvo u odgoju i obrazovanju, znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku (Osijek, 2015), plenarno izlaganje:  Roditelji kao sukonstruktori suvremenog kurikuluma.

Renata Jukić: Treća međunarodna konferencija Ustanova za obrazovanje odraslih

(Pečuh, Mađarska, 2015.), plenarno izlaganje: Andragog – učitelj odraslih ili stručnjak za obrazovanje odraslih?

izv. prof. dr. sc. Anita Papić

Papić, Anita; Đurđević, Katarina. Young Adults’ Privacy Concerns about Wearable Technology // Proceedings of 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) / Skala, Karolj (ur.). Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2021. str. 589-593.

Papić, Anita; Knol Radoja, Katarina; Duvančić, Jelena. Aspects of COVID-19 infodemic and its legal consequences // RED 2021 X : 10th International Scientific Symposium Region, Entrepreneurship, Development / Leko Šimić, Mirna ; Crnković, Boris (ur.). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2021. str. 917-932.

Papić, Anita; Knol Radoja, Katarina; Arežina, Igor. Sloboda izražavanja medija i dezinformacije, gdje povući granicu? // Proceedings of the 4th International Scientific Conference European Realities – Movements / Đukić, Marina ; Bestvina Bukvić, Ivana ; Đurđević Babić, Ivana ; Ileš, Tatjana ; Gomez Lopez, Jacinto ; Michel, Burkard ; Nedzinskaite, Rasa ; Salgado Santamaria, Maria Carmen ; Pavić, Željko ; Ribeiro Basilio de Pinho, Maria Ines ; Mendelová, Dáša ; Višňovský, Ján (ur.). Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, Sunakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2021. str. 114-131.

Papić, Anita; Ćosić, Ivana. Parents’ Attitudes toward Programming in Elementary Schools in City of Osijek // Proceedings of 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) / Skala, Karolj ; Koricic, Marko ; Galinac Grbac, Tihana ; Cicin-Sain, Marina ; Sruk, Vlado ; Ribaric, Slobodan ; Gros, Stjepan ; Vrdoljak, Boris ; Mauher, Mladen ; Tijan, Edvard ; Pale, Predrag ; Janjic, Matej (ur.). Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2020. str. 627-632.

Papić, Anita; Knol Radoja, Katarina; Arežina, Igor. Legal perspectives on post-GDPR developments among law students and information science students at University of Osijek // Region, Entrepreneurship, Development: 9th International Scientific Symposium / Leko Šimić, Mirna ; Crković, Boris (ur.). Osijek: Faculty of Economics in Osijek, 2020. str. 1174-1184.

Papić, Anita; Buhin, Marija. Mapping the Hot Topics in Library and Information Science Field in Period 2015-2018 Year // Proceedings of 42st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) / Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2019. / Skala, Karolj ; Koricic, Marko ; Galinac Grbac, Tihana ; Cicin-Sain, Marina ; Sruk, Vlado ; Ribaric, Slobodan ; Gros, Stjepan ; Vrdoljak, Boris ; Mauher, Mladen ; Tijan, Edvard ; Pale, Predrag ; Janjic, Matej (ur.). Opatija: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. str. 616-621.

Šekrst, Alojz; Papić, Anita. Cryptographic algorithms: an overview and comparative analysis // Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation Proceedings of the XXVII Bobcatsss Symposium, Osijek, Croatia, January 2019 / Gašo, Gordana ; Gilman Ranogajec, Mirna ; Žilić, Jure ; Lundman, Madeleine ; (ur.). Osijek, 2019. str. 515-518.

Đurđević, Katarina; Papić, Anita. Students’ Information Behaviour in Seeking Scientific and Professional Information // Proceedings of EDUvision International Conference – Modern approaches to teaching the coming generations / Orel, Mojca ; Jurjevčič, Stanislav (ur.). Ljubljana : EDUvision, 2018. Str. 719-728.

Papić, Anita. Sušilović, Sanja. Students’ preferences regarding the transfer of information and knowledge through infographics tools // Proceedings of 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) / Skala, Karolj ; Koricic, Marko ; Galinac Grbac, Tihana ; Cicin-Sain, Marina ; Sruk, Vlado ; Ribaric, Slobodan ; Gros, Stjepan ; Vrdoljak, Boris ; Mauher, Mladen ; Tijan, Edvard ; Pale, Predrag ; Janjic, Matej (ur.). Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2018. Str. 574-579.

Leh, Ana; Stojanović, Dajana; Papić, Anita. Instructional design models for diversity, inclusivity and flexibility // Libraries in the digital age (LIDA), Zadar, Hrvatska, 2018. (poster, sažetak, međunarodna recenzija)

Žilić, Jure; Papić, Anita. E-Citizen: Perceptions and Experiences of Modern Citizenry in Croatia // Libraries in the digital age (LIDA), Zadar, Hrvatska, 2018. (poster, sažetak, međunarodna recenzija)

Papić, Anita. Informetrics: the Development, Conditions and Perspectives // Proceedings of the Conference Computers in Education 40th International Convention MIPRO 2017 / Babić, Snježana ; Čičin-Šain, Marina ; Čupić, Marko ; Hannu, Jaakkola ; Henno, Jaak ; Sluganović, Ivanka (ur.). Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2017. Str. 806-810.

Jakopec, Tomislav; Papić, Anita; Badurina, Boris. Implementacija informacijsko komunikacijskih tehnologija u kurikulum: studija slučaja u dvije privatne gimnazije u Hrvatskoj // Jukić, Renata ; Bogatić, Katarina ; Gazibara, Senka ; Pejaković, Sara ; Simel, Sanja ; Nagy Varga, Aniko ; Campbell-Barr, Verity ; (ur.). Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2016. Str. 104-113.

Papić, Anita; Primorac, Marija. Introducing e-CRM into academic libraries: exploration of needs and possibilities // Proceedings of the Conference Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Hannu, Jaakkola ; Henno, Jaak ; Sluganović, Ivanka ; Šunde, Jadranka (ur.). Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2014. Str. 597-602.

Papić, Anita; Stričević, Ivanka; Stanarević, Snježana. New trends in higher education management: teachers’ perception of the inclusion of libraries’ e-services into LMS // Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013 / Dermol, Valerij ; Trunk Širca, Nada ; Đakovic, Goran ; (ur.). Celje : ToKnowPress ; International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia, 2013. Str. 533-538.

Papić, Anita; Badurina, Boris. Educational Benefit Factors of Convergence of Academic Libraries’ E-services and Learning Management System. // Proceedings of the ITI 2012 – 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna; Jarec, Iva; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb: University Computing Center SRCE, University of Zagreb, 2012. Str. 367-372.

Stojanovski, Jadranka; Papić, Anita. Quantitative Indicators of Academic Libraries’ Involvement in Educational Process. // Proceedings of the ITI 2012 – 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna; Jarec, Iva; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb: University Computing Center SRCE, University of Zagreb, 2012. Str. 255-260.

Papić, Anita; Stričević, Ivanka. Integration of academic libraries’ e-services into learning management system: students’ perception. // Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012, MakeLearn 2012: Knowledge and Learning; Global Empowerment/ Dermol, Valerij; Trunk Širca, Nada; Daković, Goran; Lindav, Urška (ur.). Celje, Slovenija: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 239-246.

Papić, Anita; Hefer, Ana; Krstanović, Tanja. Information anxiety: research among students about impact of different media on them. // Proceedings of the Conference Computers in Education, 35th International Convention MIPRO 2012 / Čičin-Šain, Marina ; Sunde, Jadranka; Lipljin, Nina; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). Opatija : MIPRO Croatian Society, 2012. Str. 1430-1434.

Papić, Anita; Stojanovski, Jadranka. Information services in Academic Libraries: Browsing Services vs. Searching Services. // Proceedings from 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, CECiiS 2012/ Hunjak, Tihomir; Lovrenčić, Sandra; Tomičić, Igor (ur.)/ University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics Varaždin, 2012. Str. 85-90.

Papić, Anita; Jakopec, Tomislav; Čadovska, Ivana. Arhivske, knjižnične i muzejske zbirke u pokretu. // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture [Poreč, 23.-25. studenoga 2011.] : zbornik radova / uredili Hasenay, Damir i Krtalić, Maja. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 195-211.

Papić, Anita; Čadovska, Ivana; Vranješ, Tihomir. Changes in the world of library services: evolution of e-services into m-services. // LIDA: Libraries in the digital age, Zadar, 2012. (sažetak, međunarodna recenzija, poster)

Papić, Anita. Factors Influencing the Innovative Use of Information and Communication Technology in Education by High School Teachers. // Proceedings of the ITI 2011 – 33nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna; Jarec, Iva; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb: University Computing Center SRCE, University of Zagreb, 2011. Str. 313-318.

Jakopec, Tomislav; Papić, Anita; Selthofer, Josipa. Inside Croatian National Top-Level Domain: Analysis of Technical Quality according to W3C Standards. // Proceedings of the ITI 2011 – 33nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna; Jarec, Iva; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb: University Computing Center SRCE, University of Zagreb, 2011. Str. 471-476.

Papić, Anita; Selthofer, Josipa; Ignjačić, Igor. Digital native’s (in)formal learning environment. // LIDA: Libraries in the digital age, Zadar, 2010. (sažetak, međunarodna recenzija, poster)

Papić, Anita; Selthofer, Josipa. Students’ ICT competencies in time of globalization and management of information resources // Globalization and the management of Information Resources / Dimchev, Alexander ; Achleitner, Herbert K. (ur.). Sofija : St. Kliment Ohridski University of Sofia, 2010. Str. 119-128.

Papić, Anita; Bubaš, Goran. Demographic characteristics and Internet access of high school teachers and their ICT competencies. // Proceedings of the Conference Computers in Education, 32th International Convention MIPRO 2009 / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.). Opatija : MIPRO Croatian Society, 2009. Str. 231-236.

 

doc. dr. sc. Anita Dremel

Anita Dremel. 2021. Rodna ravnopravnost iza kamere: kriza kao prilika? VIII. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva.

Anita Dremel. 2021. Postmodern Attitudes to Health and Vaccination Hesitancy in Croatia: A Focus-Group Study. 15th European Sociological Association Conference in Barcelona.

Prosinac 2019. Umjetnost i obrt istraživanja: kulturna sociologija i prijepori unutar feminističke epistemologije stajališta, izlaganje na 4. međunarodnom znanstvenom skup Europski realiteti – Kretanja, AUKOS.

Studeni 2019. Rod, obrazovanje i moć: stanje, izazovi i prijepori, izlaganje na znanstvenom skupu Paideia Odgovornost za sadašnjost, znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za filozofiju FFOS povodom Svjetskog dana filozofije.

Kolovoz 2019. Gendered war memories: the case of Croatia, izlaganje na 14. konferenciji Europske sociološke asocijacije, Manchester, UK.

Svibanj 2019. Glass ceiling: gender inequality in the workplace, izlaganje na međunarodnom znanstvenom simpoziju Gospodarstvo istočne Hrvatske, Ekonomski fakultet Osijek.

Rujan 2018. In sickness and health: corruption in Croatia and the sane society challenge, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence- based Policy-making, Fakulteta za varnostne vede, Sveučilište u Mariboru, Ljubljana.

Studeni 2017. Sociologija ‘ekstremnog’ nasilja: tehnologizacija diskursa o vukovarskom iskustvu, znanstveni skup Vukovar ’91. – 26 godina poslije, Ivo Pilar Vukovar.

Rujan 2017. Rod u istraživanjima transnacionalnih migracija i Regionalni razvoj i rodna (ne)jednakost, znanstveni skup Globalizacija i regionalni identiteti, Osijek.

Kolovoz/rujan 2017. Gender-based violence and solidarity in times of crises: comparison of contexts of war and natural disasters, izlaganje na 13. konferenciji Europskog sociološkog društva (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Atena, Grčka.

Svibanj 2017. Gendered Discourse and Modernization in Sociological Theory: An example of the consumerist aestheticization of women, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Engendering difference: sexism, power and politics, Sveučilište Maribor.

Travanj 2017. Rodna ravnopravnost, obrazovanje i nulti kurikulum – izlaganje na VI. Nacionalnom sociološkom kongresu Hrvatskog sociološkog društva – Struktura i dinamika društvenih nejednakosti.

 

doc. dr. sc. Senka Žižanović

Žižanović Senka i Blažević Antonija: 4th International Dance Pedagogy Conference, 8. – 10. listopada 2021., Velenje, Slovenija u  organizaciji Pedagoškog fakulteta u Ljubljani i Jskda. Izlaganje rada: Žižanović S., Blažević, A.: Creative dance workshops as encouragement for future teachers to integrate movement in teaching.

Žižanović Senka, Simel Pranjić Sanja i Radovanović Milorad: INTCESS 2021 – 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 18. – 19. siječnja 2021. Organizator: International Organization Center of Academic Research. Izlaganje rada: Žižanović, S., Simel Pranjić, S. & Radovanovć, M. (2021) Educational challenges of emergency remote teaching and learning during the coronavirus crisis.

Tomić Arijana, Žižanović Senka i Bognar Branko: ACE 2020 – 2. međunarodna umjetničko znanstvena konferencija (2nd International Arts and Creativity in Education Conference Zagreb), 18. – 19. listopada 2020. Organizator: Učiteljski fakultet Zagreb. Izlaganje rada: Tomić, A., Žižanović, S., Bognar, B.: Poticanje kreativnosti kao sastavnice cjeloživotnoga učenja kroz pokret i ples u razrednoj nastavi.

Ruth Balogh, Andy Convery, Tome Mapotse, Branko Bognar, Senka Gazibara: Međunarodna znanstvena konferencija “Imagine Tomorrow: Practitioner Learning for the Future”,  Split, 17. – 19. listopad 2019. Organizacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, u suradnji s The Collaborative Action Research Network (CARN) i The Action Learning, Action Research Association Ltd (ALARA) Izlaganje: Ruth Balogh, United Kingdom; Andy Convery, United Kingdom; Tome Mapotse, South Africa; Branko Bognar, Croatia; Senka Gazibara, Croatia Getting published: Opportunities to publish a Conference Paper (workshop).

Jukić Renata i Gazibara Senka: Didaktički izazovi III: didaktička retrospektiva i perspektiva Kamo i kako dalje? Osijek, Hrvatska, 16. -17. svibnja 2019. Organizator: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izlaganje rada: Jukić, R., Gazibara, S. (2019) Afektivni ishodi učenja u kurikulumima nastavničkih studija.

Gazibara Senka: Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem “Pedagogija u vremenu promjene”, 13.-14. rujna 2018., Zagreb, u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva. Vođenje panel-rasprave kao jedan od sudionika panela “Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava” s radom: Gazibara, S. “Aktivno učenje – uporište promjena suvremene nastave”.

Buljubašić-Kuzmanović Vesna i Gazibara Senka: 13. međunarodna konferencija “Interdisciplinary Management Research” (IMR 2017), Opatija, 19.-21. svibnja 2017. Organizator: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek & Hochschule Pforzheim University. Izlaganje rada: Buljubašić-Kuzmanović, V., Gazibara, S. (2017) The New Culture of Learning – Link between Education and the Economy”.

Simel Sanja, Gazibara Senka, Bogatić Katarina: Međunarodna znanstvena konferencija “Global and Local Perspectives of Pedagogy” Osijek, 27. – 28. listopad 2016. Organizacija:  Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Department of Child Education of the Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen, Mađarska. Izlaganje rada: Simel, S., Gazibara, S., Bogatić, K. Razumijevanje pozicije odgoja u suvremenoj školi: globalne politike i lokalne perspektive“.

Buljubašić-Kuzmanović Vesna, Pažin-Ilakovac Ružica i Gazibara Senka: Međunarodna znanstvena i stručna konferencija Didaktički izazovi II – Je li novo staro?, Osijek, Hrvatska, 20. – 21. svibnja 2016. Organizator:  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izlaganje rada: Buljubašić-Kuzmanović, V.; Pažin-Ilakovac, R.; Gazibara, S. (2016): Integrativna didaktika, generičke kompetencije i priprema studenata za svijet rada.

Gazibara Senka: International Scientific Conference Special Treatment (I. Különleges Bánásmód nemzetközi tudományos konferencia), Hajdúböszörmény, Mađarska, 3. prosinca 2015. Organizator: Faculty of Child and Adult Education, University of Debrecen. Izlaganje rada: Gazibara, S.: Talented children in a multimodal environment.

Gazibara Senka: Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom Deseti dani osnove škole Splitsko-dalmatinske županije “Prema kvalitetnoj školi”, Split, 23. travnja 2015. Organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Izlaganje rada: Gazibara, S. (2016) Aktivno učenje u multimodalnom okruženju.

Buljubašić-Kuzmanović Vesna, Simel Sanja, Gazibara Senka, Rengel Katarina: Članice Organizacijskog povjerenstva i uredništva Zbornika sažetaka plenarnih izlaganja i priopćenja znanstveno-stručnog skupa “Partnerstvo u odgoju i obrazovanju” u organizaciji Odsjeku za pedagogiju. Osijek, 18.09.2015.

Gazibara, Senka: 1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17. – 18. listopada 2014. Organizacija: Umjetnička akademija u Osijeku. Izlaganje rada: Gazibara, S. (2014) Plesna umjetnost i školski kurikulum.

Blažević Antonija i Gazibara Senka: 2nd International Dance Pedagogy Conference, 10.-12. listopada 2014, Velenje, Slovenija. Organizacija: Pedagoški fakultet u Ljubljani i Jskd. Izlaganje rada: Blažević, A. Gazibara, S. (2014) Encouraging Reading with Dance: “Croatian Tales of Long Ago” Dance Performance. 

Buljubašić-Kuzmanović Vesna i Gazibara Senka: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, 3.- 9. rujna 2014., Albena, Bugarska. Organizacija: SGEM. Izlaganje rada: Buljubašić-Kuzmanović, V.; Gazibara, S. (2014) Integrated Curriculum and Students’ Generic Competences.

Gazibara, Senka: 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students “Education, Culture and Society – Nowadays Challenges, 14.-17. listopada 2013., Wroclaw, Poljska. Organizacija: University of Wroclaw, University of Third Age in the University of Wroclaw and Foundation “Pro Scientia Publica” Izlaganje rada: Gazibara, S. (2013) „Head, Heart and Hands Learning“ – A Challenge for Contemporary Education.

Simel Sanja, Gazibara Senka: Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi, Slavonski Brod,  24. – 25. svibnja 2012. Organizacija: Učiteljski fakultet u Osijeku. Izlaganje rada: Simel, S.; Gazibara, S. (2013) Kreativnost u nastavi Hrvatskoga jezika.

Gazibara Senka: Drugi kongres pedagoga Hrvatske u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva, Opatija, 24. – 26. rujna 2012. Izlaganje rada: Gazibara, S. (2013) Kultura socijalne interakcije i komunikacije adolescenata.

Gazibara Senka, Simel Sanja: 25th ICCP World Play Conference – Children`s Play: New Goals For the future, Lisbon, Portugal, 16-18. lipnja 2010. Organizator: Faculty of Human Kinetics, ULisboa – Universidade de Lisboa. Izlaganje rada: Gazibara, S., Simel, S. (2010) Perspective of adults and children concerning the spaces intended for children games and children’s spaces for playing games.