Studentska praksa (SOC)

Sociologija, dvopredmetni diplomski studij, nastavnički smjer

 

 1. vrsta prakse: školska praksa
 1. godina/semestar održavanja prakse: 2. godina diplomskog studija, 4. semestar
 1. voditelj prakse: Krunoslav Vukelić, predavač, VS
 1. omjer slušanih/održanih sati: 45 sati pripremnih vježbi na Fakultetu, 4 sata hospitiranja na nastavi mentora u okviru predmeta Sociologija ili Politika i gospodarstvo, 3 sata hospitiranja na nastavi kolega studenata i 1 samostalno održan sat
 1. način vrednovanja: 5 ECTS bodova
 1. popis aktualnih škola/ustanova:
 • I gimnazija, Osijek
 • II gimnazija, Osijek
 • III gimnazija, Osijek
 • Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod
 • Gimnazija, Županja
 • Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek
 • Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci