Konferencije

Međunarodne konferencije

LIDA

LIDA je međunarodna konferencija čije teme obuhvaćaju promjene i izazove pred kojima se nalaze knjižnice i informacijski sustavi u digitalnom dobu. Svaka konferencija ima jednu glavnu temu koja je podijeljena na 2 dijela, od kojih prvi dio obuhvaća istraživanja vezana uz glavnu temu, a drugi dio podrazumijeva primjenu tematike u praksi. U organizaciji LIDA konferencije sudjeluju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (Martina Dragija Ivanović), Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Osijeku (Sanjica Faletar Tanacković) i Sveučilište Rutgers (Marie Radford i Ross Todd). Od 2000. do 2009. godine LIDA se održavala jednom godišnje u Dubrovniku i na Mljetu, a od 2010. godine održava se svake druge godine u Zadru. Na LIDA konferenciji okupljaju se istraživači i praktičari iz cijeloga svijeta kako bi raspravljali o najnovijim trendovima u području knjižničnih i informacijskih znanosti.

Prva LIDA 2000. godine bila je posvećena temi Positioning libraries on the Internet and using Internet in libraries. Godine 2001. teme konferencije bile su The Internet: ethics and legal issues i Information services – practice and research. Teme LIDA-e 2002. godine bile su Integrating information seeking and IR i Information services – practice and research. Na LIDA-i 2003. godine raspravljalo se o temama WWW and information retrieval i WWW and libraries. Godine 2004. teme konferencije nosile su naziv Human information behaviour i Competences for digital libraries. Teme konferencije 2005. godine bavile su se pitanjem What can digital libraries do that traditional cannot? Or do in addition? i temom Building a small digital library and digital library network. Godine 2006. prva tema konferencije bila je Cultural, social and institutional effects and place of digital libraries, a druga Building a digital library for children and young adults. Teme LIDA-e 2007. godine bile su Users and use of digital libraries te Economics and digital libraries. Teme konferencije 2008. godine bile su Education and training in digital libraries i Reference in digital environments. Na LIDA-i 2009. godine raspravljalo se o sljedećim temama: Reflections – Changes brought by and in digital libraries in the last decade i Heritage & digital libraries – digitization, preservation, access. Godine 2010. teme LIDA konferencije nosile su naziv Digital scholarship: support by digital libraries i Digital natives: challenges & innovations in reaching out to digital born generations. Teme LIDA konferencije za 2012. godinu bile su: Changes in the world of library services: Evolution and innovation i Changes in the world of electronic resources: Information and digitization. LIDA 2014. godine bila je posvećena temama Qualitative methods in assessing libraries, users, & use: applications, results te Altmetrics – new methods in assessing scholarly communication and libraries: issues applications, results.

BOBCATSSS

BOBCATSSS je godišnji simpozij koji organiziraju studenti s više sveučilišta u Europi. Održava se pod pokroviteljstvom EUCLID-a (European Association for Library and Information Education and Research) i bavi se temama iz knjižnične i informacijske znanosti. Simpozijem svake godine upravljaju studenti iz istočnih i zapadnih europskih sveučilišta, kojima je zajedničko obrazovanje na području knjižnične i informacijske znanosti. Ciljne skupine konferencije BOBCATSSS su informacijski stručnjaci, studenti, profesori s područja obrazovanja i istraživanja knjižnične i informacijske znanosti te djelatnici knjižnica i informacijskih odjela.

Naziv BOBCATSSS je akronim koji opisuje mrežu sveučilišta, a odnosi se na prva slova gradova sveučilišta koja su 1993. godine inicirala prvi BOBCATSSS simpozij: Budimpešta, Oslo, Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely i Sheffield. Posljednjih se godina pridružuju gradovi Borås, Riga, Kharkiv, Moskva, Tallinn, Toru, Varšava, Sofija, Ljubljana i Krakov.

Konferencija je jedinstvena po tome što timovi studenata, pod nadzorom profesora, planiraju i realiziraju sadržaj i upravljanje simpozija. Studenti su odgovorni za svaki aspekt uređenja konferencije, od marketinga i financiranja do logistike i upravljanja sažetcima i posterima.

Od 1993. do 1998. godine konferencija se održavala u Budimpešti (Mađarska). Godine 1994. tema konferencije bila je The future of librarianship. Godine 1995. na konferenciji se raspravljalo o temi Marketing and development of new information products and services in Europe. Godine 1996. konferencija je bila posvećena temi Quality of information services. Tema BOBCATSSS-a 1997. godine bila je New book economy, a 1998. godine Shaping the knowledge society. BOBCATSSS je 1999. godine održan u Bratislavi (Slovačka) na temu Learning society – learning organisation – lifelong learning. Godine 2000. konferencija je održana u Krakovu (Poljska), a tema je bila Intellectual property versus the right to knowledge? Konferencija je 2001. godine održana u Vilnijusu (Litva) s temom Knowledge, information and democracy in the open society: the role of the library and information sector. Godine 2002. simpozij je održan u Portorožu (Slovenija) s temom Hum@n beings and information specialists: future skills, qualifications, positioning. BOBCATSSS se 2003. godine održao u Torunu (Poljska) te je bio posvećen temi Information policy and the European union. Godine 2004. konferencija je održana u Rigi (Latvija), a raspravljalo se o temi Library and information in multicultural societies. Iduće godine (2005.) simpozij je održan u Budimpešti (Mađarska) na temu Librarianship in the information age. Konferencija koja je održana 2006. godine u Tallinnu (Estonija) bavila se temom Information, innovation, responsibility: information professional in the network society. Simpozij koji je održan 2007. godine u Pragu (Češka) bio je posvećen temi Marketing of information services. Tema BOBCATSSS-a koji je održan 2008. godine u Zadru (Hrvatska) bila je Providing access to information for everyone. Na konferenciji koja je održana 2009. godine u Portu (Portugal) raspravljalo se o temi Challenges for the new information professional. Godine 2010. konferencija je održana u Parmi (Italija), a tema je bila Bridging the digital divide: libraries providing access for all? Konferencija BOBCATSSS 2011. godine održana je u gradiću Szombathely (Mađarska) te je bila posvećena temi Finding new ways of library use. BOBCATSSS 2012. godine održan je u Amsterdamu (Nizozemska), a glavna tema bila je Information in E-motion s pripadajućim podtemama E-media in motion, My information, Organisations 2.0 i Access to public information. Na konferenciji koja je održana u Ankari (Turska) 2013. godine raspravljalo se o temi From collections to connections: turning libraries “inside-out”. BOBCATSSS je 2014. godine održan u Barceloni (Španjolska), a tema je bila Library (r)evolution: promoting sustainable information practices. Konferencija koja je održana 2015. godine u Brnu (Češka) bavila se temom Design, innovation, participation.

ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI

Odsjek za informacijske znanosti sudjeluje u organizaciji godišnjega seminara pod nazivomArhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Svrha ovoga seminara je okupiti stručnjake koji se bave teorijskim postavkama i njihovom primjenom u automatiziranoj obradi i korištenju građe u arhivima, knjižnicama i muzejima, motivirati sudionike da razmijene ideje, znanja i iskustva te utvrditi područja i razine suradnje u stvaranju i pristupu informacijama.

 

NAKLADNIŠTVO – TRENDOVI I KONTEKSTI

Međunarodnu konferenciju “Nakladništvo – trendovi i konteksti” organiziraju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Udruga Sa(n)jam knjige u Istri uz pokroviteljstvo i financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Konferencija se održava u sklopu sajma knjige i autora “Sa(n)jam knjige” u Puli koji se uvrstio u niz svjetskih knjiških sajmova koji potiču razmjenu praktičnih nakladničkih iskustava, propituju mogućnosti primjene modernih tehnologija i općenito nove tendencije u nakladničkom poslovanju te podupiru praktično i znanstveno istraživanje nakladništva kao iznimnog društvenog fenomena.

Prva po redu konferencija (2013.) bila je posvećena dvjema glavnim temama. Prva tema Vrijednost sadržaja bavila se pitanjem sadržaja kao simboličkog, intelektualnog, ali i financijskog kapitala koji se danas, zahvaljujući novim tehnologijama i mudrim modelima gospodarenja, može revitalizirati i iznova prodati ili isporučiti u različitim oblicima, na različitim platformama i višekratno prodavati. Druga tema Uspješni poslovni modeli u elektroničkom nakladništvu: novi sadržaji i revitalizacija starih sadržaja, platforme za distribuciju nakladničkih sadržaja nastojala je aktualizirati nevoljkost nakladnika na malim tržištima da prihvate i razvijaju nove poslovne modele, posebice one koji se odnose na elektroničko nakladništvo.

Druga konferencija održana je 2014. godine u Puli, a tema je bila Digitalni autori i elektroničke knjige. Na konferenciji se raspravljalo o tome postoji li novi, digitalni autor i kako se takav autor ponaša u novom društvenom okružju koje omogućuje raznolike i inovativne autorske prakse, mijenja li se status autorskog djela u digitalnom okružju, posebice s obzirom na aspekte njegove zaštite i arhiviranja i je li proučavanje nakladništva teorijski i metodološki dovoljno zrelo da bi zadovoljavajuće kontekstualiziralo i analiziralo suvremene trendove.

Studentska konferencija InfoDASKA

Klub studenata informacijskih znanosti Libros Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku organizirao je studentsku konferenciju pod nazivom InfoDASKA 2015, koja se održava već osmu godinu za redom. Konferencija se održala 15. i 16. svibnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Središnja tema InfoDASKA 2015 je Informacijske ustanove – trendovi i prilagodbe. Svrha konferencije je razmjena iskustava, znanja te razrada problematike o poslovanju informacijskih ustanova. Osim edukacijskog karaktera, konferencija također omogućuje izravno upoznavanje i komuniciranje s osobama istoga znanstvenog područja. Podteme InfoDASKA 2015:

Trendovi vezani uz tehnološke promjene

Ova podtema fokusirana je na automatizaciju poslovanja, odnosno na uporabu tehnologije u poslovanju informacijskih ustanova. Također, podrazumijeva i načine očuvanja informacija koje nose određeni dokumenti – prijenos zbirki na digitalni medij i slično.

Trendovi vezani uz društvene promjene

Ova podtema odnosi se na nove načine razmjene informacija – pružanje informacija kroz društvene mreže. Podtema stavlja naglasak i na slobodan pristup informacijama. Osim toga, podrazumijeva i načine zadovoljenja korisničkih potreba, ne samo korisnika koji dolaze u određenu informacijsku ustanovu, nego i udaljenih korisnika – korisnika koji pristupaju informacijskim ustanovama preko računala.