Nagrade i priznanja

Nagrade i priznanja

VERONA, Eva (1905.-1996.) Hrvatska knjižničarka

Nagrada EVA VERONA

Eva Verona nagrada je znak javnog priznanja koja se dodjeljuje jednokratno mladim bibliotekarima, članovima HKD-a, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje bibliotekarske struke. Nagrada je nazvana imenom prof. dr. sc. Eve Verone, istaknute hrvatske bibliotečne djelatnice i znanstvenice. Nagradu dodjeljuje Glavna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog odbora. Nagrada se dodjeljuje na redovnoj godišnjoj skupštini (tj. svake dvije godine). Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi HKD-a, knjižnice, te članovi Ocjenjivačkog odbora. Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se Glavnom odboru HKD-a. Predloženi kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina života.

Nagrada Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke, dodijeljena je
  • prof. dr. sc. Korneliji Petr Balog (31. redovna Skupština HKD-a, Zadar, 1998.)
  • doc. dr. sc. Borisu Badurini (35. redovna Skupština HKD-a, Plitvička jezera, 2006.)
  • izv. prof. dr. sc. Sanjici Faletar Tanacković (35. redovna Skupština HKD-a, Plitvička jezera, 2006.)
  • doc. dr. sc. Maji Krtalić (36. redovna Skupština HKD-a, Pula, 2008.)
  • doc. dr. sc. Ivani Martinović (39. redovna Skupština HKD-a, Split, 2014.)
  • dr. sc. Snježana Stanarević Katavić (41. redovna Skupština HKD-a, Primošten, 2016.)

Kukuljevićeva povelja
Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je nagradu ‘Kukuljevićeva povelja’ kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti.

Kukuljevićeva povelja dodijejena je:

  • prof. dr. sc. Korneliji Petr Balog (47. Skupština HKD-a, Zadar, 2022.)

 

Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award

Emerald Group Publishing Limited i EFMD (an international network association) dodjeljuju nagradu za najbolju doktorsku disertaciju. Dobitnik nagrade će primiti novčanu nagradu od 1,500 €, certifikat te logo dobitnika nagrade koji će moći koristiti za korespodenciju. Ove godine (2015.) postoji sedam kategorija za koje se može prijaviti. Krajnji rok prijave je 15. siječanj 2016. Pobjednici će biti proglašeni u ožujku 2016.

 

Nagrada Highly Commended Award of the 2013 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research za 2013. godinu dodijeljena je dr. sc. Snježani Stanarević Katavić, poslijedoktorandici na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Emerald Group Publishing Limited i European Foundation for Management Development (EFMD) već dugi niz godina dodjeljuju nagrade za najbolja doktorska istraživanja iz različitih znanstvenih područja. Od ukupno četiri nagrade koje je 2013. godine dodijelio i sponzorirao urednički tim časopisa Journal of Documentation iz područja knjižničnih i informacijskih znanosti, jedna je pripala dr. sc. Snježani Stanarević Katavić, poslijedoktorandici na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dodijeljena joj je nagrada za istraživanje provedeno u sklopu doktorske disertacije pod nazivom „Informacijske potrebe i obrasci informacijskog ponašanja oboljelih od rijetkih kroničnih bolesti u Republici Hrvatskoj“. Istraživanje je provedeno u okviru doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković (Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku) i sumentorstvom izv. prof. dr. sc. Gorke Vuletić (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku).

OSChackathon nagrada

Poznat po različitim imenima u različitim tehnološkim krugovima, hackathon je postao dio kulture mnogih tvrtki te dio mnogih konferencija. Hackathon podrazumijeva događaje na kojima se developeri nalaze kako bi razvili nove aplikacije. Uvijek uključuje vremensko ograničenje koje sudionike potiče da uokvire svoje projekte. Udruga Osijek Software City zbog manjka kvalitetne radne snage na tržištu radaželi povećati atraktivnost developerske struke u Osijeku, pridonjeti konkurentnosti mladih programera te potaknuti (samo)zapošljavanje. Nagrade se kreću od 1000 kn (3.mjesto) do 4000 (1.mjesto) kn po članu ekipe.

Dr. sc. Tomislav Jakopec pobjednik je 2. i 3. osječkog hackathona održanog u organizaciji Osijek Software City (2013. i 2014. godine).

The ProQuest Doctoral Dissertation Award

ProQuest-ova nagrada za najbolju doktorsku disertaciju ima dugu povijest te datira još iz 1974. godine. Dodjeljuje je odbor Information Science Education Committee. Nagrada za nabolju doktorsku disertaciju iznosi 1000 $, a uz to dobinik dobiva 500$ za putne i ostale troškove za prisustvovanje na ASIS&T-ovoj godišnjoj skupštini gdje će moći izložiti sažetak svoje doktorske disertacije. Doktorska disertacija se može predati na natječaj OVDJE.

Tibor Toth nagrada

Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo ustanovilo je Nagradu „Tibor Toth“ kao znak javnog priznanja koje se dodjeljuje stručnjacima i znanstvenicima mlađe i srednje generacije za značajan doprinos na području informacijskih znanosti i djelatnosti. Nagrada je nazvana imenom mr.sc. Tibora Totha, istaknutog hrvatskog informacijskog stručnjaka i znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio i promicao informacijske znanosti i djelatnosti na opću dobrobit naše zajednice.Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u dva primjerka poštom na adresu: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo, c/o Knjižnica IRB, Bijenička 54, 10000 Zagreb; ili u elektroničkom obliku na adresu tajnika HID-a marina.mayer@irb.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Nagradu Tibor Toth”).

 

Emerald Outstanding papers awards for journals

Ova nagrada je srž svih Emeraldovih nagrada. Svaki časopis u Emeraldu izabire pobjednika ove nagrade.

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog nagrađena je 2009. godine nagradom Highly Commended Award od strane uredništva časopisa Performance Measurement and Metrics za članak: Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian public and academic library culture: interviews with library directors. // PerformanceMeasurement and Metrics 10, 3(2009), 220-235.

Znanstveni članak doc. dr. sc. Borisa Bosančića pod nazivom “Information in the knowledge acquisition process” objavljen u časopisu Journal of Documentation je 2017. godine dobio nagradu za Highly Commended Paper.

Nagrada za izvrsnost u znanosti

prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, redovita profesorica na Odsjeku, u povodu Dana Filozofskog fakulteta u Osijeku,  10. veljače 2021. primila je nagradu za izvrsnost u znanosti.