Znanstveni kolokvij

Primarna svrha znanstvenih kolokvija Odsjeka za informacijske znanosti je predstavljanje znanstvenog rada članova Odsjeka ostalim članovima, kao i svim zainteresiranim studentima.

Prvi znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u četvrtak, 9. srpnja 2015. godine u 18:00 sati, na kojemu je voditelj Znanstvenog kolokvija doc. dr. sc. Boris Bosančić održao predavanje pod naslovom Uloga informacije u procesu stjecanja znanja.

Drugi znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u srijedu, 3. veljače 2016. godine u 12:00 sati, na kojemu su dr. sc. Milijana Mičunović, doc. dr. sc. Boris Badurina i doc. dr. sc. Boris Bosančić održali predavanje pod naslovom Tehnološka trijada – prema konceptu totaliteta stvarnosti današnjice.

Treći znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u srijedu, 11. siječnja 2017. u 12:00 sati. Program znanstvenog kolokvija je obuhvaćao predstavljanje trenutnih projektnih aktivnosti Odsjeka za informacijske znanosti:

EUROPEAN INFORMATION SCIENCE EDUCATION: ENCOURAGING MOBILITY AND LEARNING OUTCOMES HARMONIZATION (EINFOSE)prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Istraživanje informacijskog ponašanja mladih pri pretraživanju zdravstvenih informacija putem mobilnih uređajadoc. dr. sc. Ivana Martinović

ICT znanstveni laboratorijdr. sc. Tomislav Jakopec

COST projekt E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation (2014. – 2018.)izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić

COST projekt – ARKWORK- Archaeological practices and knowledge work in the digital environmentizv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar-Tanacković

Četvrti znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održan je u srijedu, 28. studenoga 2018. s početkom u 12. 30 sati. Na znanstvenom kolokviju je predavanje održala doc. dr. sc. Gordana Lesinger na temu „Komunikacija odnosa s javnošću – Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi“.

Peti znanstveni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti održao se u srijedu, 26. svibnja 2021., u virtualnoj učionici 110 u 12:30 sati. Nastavnici Odsjeka su predstavili svoje znanstvene aktivnosti.

Projekt DECriS (Digital Education for Crisis Situations). Više o projektu možete pročitati ovdje.

Projekt Zlatne godine
Cilj je projekta uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz organizaciju aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima. Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su organizacija radionica zdrave prehrane i tjelovježbe, filmske večeri, zabava kroz društvene igre u prirodi i sl. Nositelj projekta je Hrvatska mreža za ruralni razvoj. U istraživačkom dijelu projekta uključeni profesori s Odsjeka za informacijske znanosti: prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i doc. dr. sc. Tomislav Jakopec. Više možete pogledati u priloženoj prezentaciji. Zlatne godine prezentacija

Projekt Aktivna mirovina
Cilj projekta vezan je uz pripremu i provedbu aktivnosti Matice umirovljenika grada Osijeka radi stjecanja novih znanja i jačanja kapaciteta u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika. Tijekom projekta planira se i razvoj dvije nove socijalne inovacije – Oživimo povijest grada i Glazbena terapija – namijenjene poboljšanju kvalitete života umirovljenika. U projektu ispred Odsjeka za informacijske znanosti sudjeluju doc. dr. sc. Josipa Selthofer i doc. dr. sc. Tomislav Jakopec. Više možete pogledati u priloženoj prezentaciji. Aktivna mirovina

IConference 2021
E-konferencija 2021. (iConference 2021) organizacije informacijskih škola I-Schools izvorno je zamišljena kao četverodnevna “hibridna” konferencija s mogućnošću virtualnog i kontaktnog sudjelovanja. Kako je tekuća pandemija COVID-19 putovanje učinila nepraktičnim, konferencija se održala u virtualnom obliku od 17. do 31. ožujka 2021. Organizator konferencije bila je Škola za upravljanje informacijskim izvorima (The School of Information Resource Management – SIRM) sa Renmin sveučilišta Kine (Renmin University of China). Tema konferencije: Raznolikost | Divergencija | Dijalog (Diversity | Divergence | Dialogue). Preko 500 sudionika imalo je priliku poslušati oko stotinjak unaprijed snimljenih predavanja, šest radionica, sedamnaest izlaganja doktorskih studenta i sl. te ostvariti kontakt u virtualnom okruženju.

LIDA 2021
Od 19. do 22. 4. 2021. godine održana je međunarodna konferencija Libraries in the Digital Age (LIDA) koja se, u suorganizaciji Rutgers Sveučilišta iz SAD-a, Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek te Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, održava od 2000. godine. Ovogodišnja se konferencija bavila izazovima i identitetskim promjenama koje digitalna paradigma donosi knjižnicama, obrazovnim ustanovama i građanima, s posebnim naglaskom na etičke aspekte. O toj i srodnim temama izlagalo je preko 150 autora iz čitavog svijeta (Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Indonezija, Irska, Izrael, Latvija, Libanon, Norveška, Poljska , Portugal, Slovačka, Slovenija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD). Na konferenciji je sudjelovalo i 26 doktorskih i diplomskih studenta iz više zemalja. Jedna od tri pozvana predavača na skupu je bila Milijana Mičunović s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek koja je u svojem iznimno zanimljivom predavanju govorila o suživotu ljudi i tehnologije u tzv. tehnosferi. Na skupu je sudjelovalo više nastavnika s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakultet Osijek, koji su predstavili rezultate svojih istraživanja (Boris Bosančić, G. Gašo, S. Faletar Tanacković, K. Petr Balog, M. Gilman Ranogajec, B. Badurina), a nagradu za najbolji studentski poster dobila je Ines Horvat za rad o hrvatskoj pisanoj baštini i njezinoj ulozi u očuvanju kulturnog identiteta. Nagradu za najbolji studentski rad dobili su diplomandi Filozofskog fakulteta Osijek, Ivona Grgić i Cvijetin Vidaković, za svoje istraživanje informacijskog ponašanja umirovljenika te izradu aplikacije koja bi im trebala olakšati pronalaženje korisnih informacija na internetu. Sljedeća će se LIDA održati u Osijeku u svibnju 2023.

PROJEKT UNIOS ZUP 2018 – 76 “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji”
Cilj je projekta bio utvrditi informacijske potrebe osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (AB), članova njihovih obitelji (neformalnih njegovatelja) i/ili skrbnika vezane uz financijska, socijalna, mirovinska, nasljedna, zdravstvena i druga prava i pitanja te obrasce njihova informacijskog ponašanja. Posebna je pažnja pritom stavljena na identifikaciju prepreka na koje ove osobe nailaze pri traženju potrebnih informacija i poteškoće vezane uz postupak realizacije navedenih prava.  Osnovni je zaključak provedenih istraživanja da postojeće zakonske mjere i politike nisu posebno okrenute potrebama osoba oboljelih od Alzheimerove bolest, te da u svojoj biti krše njihova temeljna ljudska prava. Nadalje, utvrđeno je da u gradu Osijeku ne postoji odgovarajući sustav podrške (zdravstveni, socijalni, informacijski) za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti članove njihovih obitelji te da većina njihovih potreba ostaje nezadovoljena. Oboljeli i članovi njihovih obitelji imaju brojna pitanja koja ne znaju komu postaviti, nisu upoznati sa svojim pravima niti znaju kako ih ostvariti. Na temelju znanstvenih spoznaja dobivenih u projektu priređen je tiskani Vodič s korisnim i provjerenim informacijama koje mogu olakšati život osobama s Alzheimerovom bolešću, članovima njihovih obitelji i ostalim osobama uključenima u njihovu skrb i njegu u gradu Osijeku. Također, financijskim sredstvima projekta nabavljena je knjižna i neknjižna građa koja će činiti temelj specijalne knjižnične zbirke u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, a koja će biti namijenjena osobama oboljelima od AB i članovima njihovih obitelji i koristit će se u terapijske i istraživačke svrhe.

Prijava projekta Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica: teorijske i praktične pretpostavke.
U planu je nastavak projekta čija bi svrha bila istražiti teorijske i praktične pretpostavke za izgradnju demenciji prijateljskih narodnih knjižnica kao kulturnih ustanova u kojima se osobe s Alzheimerovom bolešću osjećaju dobrodošlo i uključeno. Kroz planirane znanstvenoistraživačke i stručne aktivnosti, a u koje će pored znanstvenika biti uključeni i studenti te lokalni kulturni sektor i zainteresirane civilne udruge, projekt će pokušati odgovoriti na jedan od značajnijih izazova suvremenog hrvatskog društva: podizanje kvalitete života osoba s Alzheimerovom bolešću, i uključivati će educiranje i senzibilizaciju knjižničara i studenata informatologije – budućih knjižničara o AB, te uključivanje oboljelih od AB u društveni život zajednice kroz prilagodbu knjižničnih usluga njihovim potrebama i interesima te izradu prilagođenih materijala za čitanje.