Konzultacije

 će srijedom u 15.45 i prema dogovoru mailom vkarabalic@ffos.hrpo dogovoru putem e-mail adresesrijedom od 12.20 uz prethodnu najavu na sivanovicgrguriic@ffos.hr ili prema dogovoruKatedra za njemački jezik i lingvistiku

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u zimskom semestru 2022./23. e-mail
prof. dr. sc. Vladimir Karabalić 57 4674 srijedom u 15.45 sati i prema dogovoru mailom vkarabalic@ffos.hr vkarabalic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Jozić 27 4683 četvrtkom od 14 sati i prema dogovoru ijozic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Leonard Pon 57 4674 slobodna studijska godina lpon@ffos.hr
Silvija Berkec, viša lektorica 97 4715 četvrtkom od 12.20 sati (poželjna je najava) i prema dogovoru sberkec@gmail.com
sberkec@ffos.hr
dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica 97 4715 ponedjeljkom od 8.00 do 8.45 sati (poželjna je najava) te prema dogovoru (po potrebi i virtualno) snjezana.babic@ffos.hr
dr. sc. Ivana Šarić Šokčević 71 4683 ponedjeljkom s početkom u 11.30 sati u uredu 71 isaricsokcevic@ffos.hr
Iris Etter 97 4716 srijedom od 9.00 do 10.30 sati ietter@ffos.hr

 

Katedra za primijenjenu lingvistiku

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u zimskom semestru 2022./23. e-mail
prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve 71 4684 četvrtkom od 9.30 do 10.30 sati te prema dogovoru vbagaric@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga 71 4684 po dogovoru putem e-mail adrese maleksa@ffos.hr
doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica 57 4674 ponedjeljkom od 9.45 sati ili po dogovoru sanjacimer@gmail.com
scimer@ffos.hr
doc. dr. sc. Manuela Karlak  27 4640 mkarlak@ffos.hr
Ana Keglević 71 4683 akeglević@ffos.hr
Mareike Korte 97 4716 ponedjeljkom od 17.00 do 18.00 sati, četvrtkom od 11.00 do 12.00 sati te prema dogovoru mkorte@ffos.hr
Marija Viljušić 57 4674 marija-vi@hotmail.com

 

Katedra za njemačku književnost

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u zimskom semestru 2022./23. e-mail
doc. dr. sc. Tihomir Engler 27 4653 utorkom od 15.00 do 15.45; srijedom od 9.00 do  10.00 sati tengler@ffos.hr
doc. dr. sc. Stephanie Jug 27 4653 prema dogovoru putem maila: sjug@ffos.hr sjug@ffos.hr
doc. dr. sc. Sonja Novak 27 4653 ponedjeljkom od 11.00 do 12.00 sati uz obveznu prethodnu najavu na snovak@ffos.hr snovak@ffos.hr
Marijana Mandić 27 4653 mmandic@ffos.hr
Iris Spajić 27 4653 ispajic@ffos.hr 
Sanja Ivanović Grgurić 27 4653 srijedom od 12.20 sati uz prethodnu najavu na sivanovicgrguriic@ffos.hr ili prema dogovoru sivanovicgrguric@ffos.hr