Konzultacije

ponedjeljkom od 10.30 i po dogovoru na mailKatedra za njemački jezik i lingvistiku

 

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u zimskom semestru 2020./2021. e-mail
prof. dr. sc. Vladimir Karabalić 57 4674 ponedjeljkom u 12.05 i četvrtkom u 13.50 sati vkarabalic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Jozić 27 4683 četvrtkom od 12 do 13 sati i prema dogovoru ijozic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Leonard Pon 57 4674 petkom od 15.00 sati ili po dogovoru lpon@ffos.hr
Silvija Berkec, viša lektorica 97 4715 slobodna studijska godina sberkec@gmail.com

sberkec@ffos.hr

dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica 97 4715  utorkom od 8.30 do 9.30 sati u uredu 97 (poželjna je najava) te virtualno (nakon dogovora e-poštom) snjezana.babic@ffos.hr
dr. sc. Ivana Šarić Šokčević 71 4683
srijedom i četvrtkom, prema dogovoru, u kabinetu 71;
ponedjeljkom prema dogovoru u virtualnoj učionici
isaricsokcevic@ffos.hr
Daniela Dämon 97 4716 ponedjeljkom od 13.30 do 15.00 sati ddamon@ffos.hr

 

Katedra za primijenjenu lingvistiku

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u ljetnom semestru 2019./2020. e-mail
prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve 71 4684 utorkom 10.45 do 11.30 te prema potrebi vbagaric@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga 71 4684 srijedom od 11 sati maleksa@ffos.hr
doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica 57 4674 ponedjeljkom od 10.30 i po dogovoru na mail sanjacimer@gmail.com

scimer@ffos.hr

doc. dr. sc. Manuela Karlak  27 4640 četvrtkom od 15.00 do 16.00 sati te prema dogovoru mkarlak@ffos.hr
Ana Keglević 71 4683
ponedjeljkom od 15 do 16 sati (ili prema dogovoru) uz obveznu prethodnu najavu
akeglević@ffos.hr
Mareike Korte 97 4716 utorkom i četvrtkom od 14.00 do 15.30 sati mkorte@ffos.hr
Marija Viljušić 57 4674 petkom, od 10.30 do 12.00 sati, po dogovoru online ili uživo marija-vi@hotmail.com

 

Katedra za njemačku književnost

 

Ime i prezime nastavnika Soba Telefon Konzultacije u ljetnom semestru 2019./2020. e-mail
doc. dr. sc. Tihomir Engler 27 4653
utorkom od 16.00 do 16.30  i srijedom od 10.30 do 11.30
tengler@ffos.hr

 

doc. dr. sc. Stephanie Jug 27 4653
ponedjeljkom od 10 do 11 sati u uredu 27 uz obveznu prethodnu najavu
sjug@ffos.hr
doc. dr. sc. Sonja Novak 27 4653
ponedjeljkom od 12.00 do 13.00 sati uz obvezni prethodni dogovor na snovak@ffos.hr ili sonja_novak@hotmail.com
snovak@ffos.hr
Mirna Pucelj  27  4653
ponedjeljkom, od 13.15 do 14.00 sati
mpucelj@ffos.hr
Sanja Ivanović Grgurić 27 4653 sivanovicgrguric@ffos.hr
Iris Spajić 27 4653 petkom od 11.00 do 12.00 sati uz obvezni prethodni dogovor na ispajic@ffos.hr ili spajic.iris@gmail.com ispajic@ffos.hr 
Marijana Mandić 27 4653 petkom od 8.30 do 9.30 sati uz obveznu prethodnu najavu mmandic@ffos.hr