Znanstvena djelatnost

 • 2002.-2006. znanstveno-istraživački projekt “Engleski jezik u Hrvatskoj” (MZT 0130514), voditeljica projekta prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, sudjelovala izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (suradnik – znanstveni istraživač)
 • 2002.-2006. Prof. dr. sc. Željko Uvanović – status istraživač u znanstvenom projektu Hrvatsko-njemačke književne veze (pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, voditelj projekta prof. dr. sc. Marijan Bobinac, 2002.-2006.) Šifra: 0130490 Link prema MZOŠ-u: http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiOld/result_det.asp?trazi=bobinac&gdje=1&Submit=Pretrazi&ID=0130490  Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku.
 • 2004.-2007. TEMPUS projekt “Strani jezici u osnovnoj  školi: obrazovanje nastavnika” (Foreign Langauges at Primary Level: Training of Teachers – CP_JEP-18049-2003), međunarodni znanstveni projekt, suradnik na projektu izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • 2007.-2009. Prof. dr. sc. Željko Uvanović – status istraživač/suradnik u projektu Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer (pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, voditelj projekta prof. dr. sc. Marijan Bobinac, 2007.-2009.) Šifra: 130-1301070-1062 (u suradnji s germanistikom Sveučilišta u Beču i s germanistikom Freie Universität Berlin) Link prema FFZG: http://www.ffzg.unizg.hr/german/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1  Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku. https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1301070-1062
 • 2007.-2011. znanstveno-istraživački projekt “Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija” (EJP) (MZT 130-0000000-0790), voditeljica projekta prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac, sudjelovala izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (suradnik – znanstveni istraživač)
 • 2008.-2011. projekt ECML-a iz Graza “Piloting and Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages” (EPOSTL2), međunarodni znanstveni projekt, voditelj David Newby, suradnik na projektu izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve
 • 2009. Prof. dr. sc. Željko Uvanović – jednokratno pozvani suradnik u Međudržavni (Crna Gora i Hrvatska) i međunarodni znanstveni projekt Dani Ivana Mažuranića (1814-1890) u Crnoj Gori, Cetinje od 27.09. do 01.10. 2009. CROSBI-link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=453697 Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Milorad Nikčević. Aktivno sudjelovanje u simpoziju u okviru međudržavnog projekta vlastitim priopćenjem, tekst rada tiskan u zborniku, radni sažetak u knjizi sažetaka.
 • 2012. “Kochbuch der deutschen Grammatik”, projekt financirala zaklada Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg (Projekt-Nr.: I.06.01/11), sudjelovali doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga (voditelj), izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve i doc. dr. sc. Leonard Pon
 • 2014. “Analiza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja” (Znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), na projektu sudjelovala Snježana Babić, viša lektorica
 • ožujak, 2015.-ožujak, 2016. “Aspekti gramatičke kompetencije hrvatskih učenika njemačkoga jezika”, (UNIOS – IZIP-2014-8), sudjeluju doc. dr. sc. Leonard Pon i doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga
 • Rujan, 2015. – kolovoz, 2018. “Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (BIBRICH)”, voditelj projekta: doc. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); neposredni zadatak unutar projekta: istraživanje teksta, konteksta i strategija prevođenja djela s područja književnosti za djecu i mladež u prvoj polovici 20. stoljeća s njemačkoga na hrvatski jezik i obratno, te djela s hrvatskog jezika na esperanto i obratno u 20. stoljeću; sudjeluje doc. dr. sc. Tihomir Engler
 • Ožujak 2016. – ožujak 2017. “Transkulturalnost /transmedijalnost: britanske/američke, njemačke i hrvatske filmske adaptacije književnosti u razdoblju od 1990. do 2015.”, znanstveno-istraživački projekt suradnje u sklopu UNIOS INGI 2015; gostujući istraživač prof. dr. sc. Kamilla Elliott, University of Lancaster, voditelj projekta prof. dr. sc. Željko Uvanović, sudionica na projektu dr. sc. Sonja Novak, poslijedoktorandica
 • 2017.-2020. “Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi” (KohPiTekst) (HRZZ IP-2016-06-5736), voditeljica projekta prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, suradnici Filozofskog fakulteta na projektu: doc. dr. sc. Sanja Cimer, Vlatka Ivić, doc. dr. sc. Manuela Karlak, prof. dr. sc. Zoltan Medve, doc. dr. sc. Ana Mikić Ćolić, doc. dr. sc. Draženka Molnar, prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, dr. sc. Ivana Šarić Šokčević, dr. sc. Ninočka Truck-Biljan
 • 2018.-2020. “Internacionalizacija visokog obrazovanja. Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa Medicina na njemačkom jeziku”, UP.03.01.1.02.0030., stručni projekt u okviru Europskog socijalnog fonda, nositelj projekta Medicinski fakultet Osijek, suradnici Filozofskog fakulteta na projektu doc. dr. sc. Sanja Cimer, doc. dr. sc. Stephanie Jug, Ana Keglević, asistentica, doc. dr. sc. Sonja Novak, doc. dr. sc. Leonard Pon.
 • COST projekt CA18126: Writing Urban Places. New Narratives of the European City, trajanje projekta 15.3.2019. do 14.3. 2023. koordinator za Hrvatsku i voditeljica radne skupine WG2 doc. dr. sc. Sonja Novak (https://writingurbanplaces.eu/)
  Cilj projekta je inovativno istraživanje ljudskog poimanja i razumijevanja zajednice, društva i njihova položaja kroz narative. Istraživanje se fokusira na potencijal narativnih metoda za urbani razvoj europskih gradova srednje veličine, a počiva na interdisciplinarnosti humanističkih, tehničkih i društvenih znanosti.
 • Projekt ASKiNS21_UIP-2020-02-3695 Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća uspostavni je istraživački projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost (www.hrzz.hr ). Cilj je projekta analizirati suvremenu književnost njemačkog, engleskog i hrvatskog govornog područja s posebnim naglaskom na sustave u krizi: obitelj, lokalnu zajednicu, grad, državu, regiju i druge društvene sustave. Projekt se od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2026. godine provodi na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku u suradnji s osječkom Akademijom za umjetnost i kulturu i Odjelom za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Više na http://askins21.ffos.hr/