O Katedri za hrvatsku književnost

Katedra za hrvatsku književnost osnovana je 1977. početkom četverogodišnjeg studija hrvatskog jezika i književnosti, i tada je vodeće ime, disertacijom na Josipu Kozarcu, kao uopće prvi osječki doktor humanističkih znanosti sa zaposlenjem u Osijeku – špicerovac i profesor povijesti književnosti Ivo Bogner (usp. u Katica Čorkalo Stilistička metoda u Književnim prikazima Ive Bognera).

U sadašnjem postavu, Katedra je oblikovana 4. srpnja 2012. godine kao nova sastavnica Odsjeka nakon diobe nekadašnje Katedre za hrvatsku književnost na novu istoimenu te na Katedru za teoriju književnosti i svjetsku književnost.

Voditelj Katedre za hrvatsku književnost redoviti je profesor u trajnom zvanju Goran Rem.

Katedru čine redoviti profesor u trajnom zvanju, redovita profesorica i troje izvanrednih profesora.

Članovi Katedre održavaju nastavu na jednopredmetnim i dvopredmetnim diplomskim i preddiplomskim studijima te na poslijediplomskome studiju.

Voditelj Katedre prof. dr. sc. Goran Rem inicijator je i voditelj međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice XX. stoljeća, postmodernitet – Dani Ivana Slamniga & Bore Pavlovića.

Prof. dr. sc. Ružica Pšihistal inicirala je pokretanje znanstvenog  časopisa Anafora i njegova je glavna urednica, a prof. dr. sc. Goran Rem, izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan te doc. dr. sc. Sanja Jukić članovi su uredništva.

Prof. dr. sc. Goran Rem inicijator je, idejni kreator te autorski i suautorski izvođač projekta Cvelferica – znanstvenog istraživanja književnosti, kulture i znanosti poplavom devastiranoga cvelferskoga kraja, što ga je proveo u suautorstvu s prof. dr. sc. Ružicom Pšihistal, izv. prof. dr. sc. Ivanom Trojanom te doc. dr. sc. Sanjom Jukić. Projekt je realiziran u šest knjiga – pet znanstvenih studija odnosno znanstvenih monografija o tradicijskom, proznom, poetskom, dramskom, znanstvenom i kulturnom pismu Cvelferije te udžbeniku čija je građa ekstrahirana iz znanstvenih monografija.

Riječ je o metodološki i knjigovno jedinstvenom humanističkom izumu – mapiranju jednoga hrvatskoga regionalnog prostora, koje daje strategijski putokaz za daljnja istraživanja zavičajnih regija u Hrvatskoj, ali i izvan nje.

Članovi Katedre prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, prof. dr. sc. Goran Rem, izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan te doc. dr. sc. Sanja Jukić sudjelovali su u prosudbi književnih ostvarenja za dodjelu stimulacija Ministarstva kulture autorima najboljih ostvarenja na području hrvatskog književnog stvaralaštva u 2017. godini.