• Katedra je osnovana 1. veljače 2007. godine nakon diobe Katedre za hrvatski jezik koja je osnovana 1997. (unutar Odsjeka za hrvatski jezik i književnost trenutačno postoje sljedeće katedre: Katedra za hrvatsku književnost, Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju, Katedra za suvremeni hrvatski jezik, Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Katedra za staru hrvatsku književnost, Katedra za teoriju književnosti i svjetsku književnost).
  • čine ju dvije redovite profesorice (prof. dr. sc. Loretana Farkaš, trajni izbor; prof. dr. sc. Milica Lukić, trajni izbor), dvije docentice (doc. dr. sc. Silvija Ćurak, doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić) i jedna asistentica (Matea Sesar). Pri Katedri su djelovali i prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, trajni izbor; izv. prof. dr. sc. Ivan Jurčević, Ivana Pašalić, znanstvena novakinja – asistentica i Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica
  • dosadašnje voditeljice Katedre: prof. dr. sc. Loretana Farkaš (2007. – 2009.), izv. prof. dr. sc. Milica Lukić (2009. – 2011.), izv. prof. dr. sc. Milica Lukić (2011. – 2013.), izv. prof. dr. sc. Milica Lukić (2013. – 2014.), prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić (2014. – 2016.), prof. dr. sc. Milica Lukić (2016. – 2018.), doc. dr. sc. Silvija Ćurak (2018. – 2020., 2020. – 2023.), doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić (2023. – )
  • članice Katedre obnašaju najviše dužnosti na Filozofskom fakultetu: prof. dr. sc. Loretana Farkaš bila je dekanica Filozofskoga fakulteta, a trenutačno je prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Milica Lukić bila je voditeljica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (2014. – 2016.), a od 2018. do 2021. bila je prodekanica za poslovanje i razvoj, a doc. dr. sc. Silvija Ćurak aktualna je pročelnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost (2023. – )
  • od 2007. do 2023. članice Katedre bile su uključene u nekoliko znanstvenih projekata: Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti (voditelj: doc. dr. sc. Jakov Sabljić), Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara (voditeljica: prof. dr. sc. Loretana Farkaš), Slavonski dijalekt (voditeljica: prof. dr. sc Ljiljana Kolenić), prof. dr. sc. Loretana Farkaš bila je voditeljica projekta Hrvatski književni jezik 18. stoljeća u Slavoniji, prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić bila je uključena u projekt Europske unije Lucide o višejezičnosti u europskim gradovima koji je okončan 2014. godine; u novije vrijeme članice su Katedre surađivale na dvama projektima: Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća (voditelj: prof. dr. sc. Mateo Žagar, 2015. – 2019.), Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Eterović, 2021. – 2022.)
  • članice Katedre realiziraju nastavu iz sljedećih kolegija: Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Hrvatska dijalektologija, Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava, Povijest hrvatskoga jezika, Hrvatska narječja, Staroslavenski jezik, Slavenska pisma, Jezik srednjovjekovnih simbola, Slavenska mitologija i dr.
  • članice Katedre redovite su sudionice u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti (Festival znanosti, Otvoreni četvrtak, Dani FFOS-ovih otvorenih vrata, FUZ&JA itd.)
  • Katedra organizira i terensku nastavu s ciljem promicanja svijesti o važnosti proučavanja književnojezične povijesti i očuvanja baštine
  • posljednjih su godina studenti s članicama Katedre ostvarili sljedeće aktivnosti:

– suradnju učenicima i profesorima Ugostiteljsko-turističke škole, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Milice Lukić – preveli su glagoljašku kuharicu Gaštronomiju grišnoga fra Karla z Dubašnice, a potom kuhali i kušali zanimljiva jela poput Samostanske maneštre i Bakalara na glagoljaški način uz popratna predavanja (prof. dr. sc. Milovan Tatarin)

– u okviru kolegija Slavenska pisma oživljavanje sjećanja na način/oblik predavanja na prvom slavenskom sveučilištu koje je Kliment Ohridski, najpoznatiji i najznačajniji učenik Svete Braće, osnovao nakon smrti sv. Metoda (poslije 885. godine) na prostoru današnje Makedonije, u Ohridu – prvo slavensko učilište bilo je u prirodi i vrlo skromno (nastava uz secesijski zdenac grofa Pejačevića)

– u okviru kolegija Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća vođenu šetnju Osijekom, gradom u kojem se rodio Josip Juraj Strossmayer – mjesta koja su povezana sa životom i radom hrvatskoga biskupa (rodna kuća – danas Hotel Osijek, Katedrala, zgrada Županije itd.)

– u okviru kolegija Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća terensku nastavu u Đakovu – program vodi mr. sc. Luka Marijanović, umirovljeni profesor Teološkoga fakulteta (predavanje o ulozi biskupa Strossmayera u obnovi ćirilometodske baštine u 19. stoljeću, obilazak Katedrale, kripte, biskupskoga dvora, Biskupijskoga muzeja, Teološkoga fakulteta, knjižnice i arhiva, pozdrav izv. prof. dr. sc. Vladimira Dugalića, prodekana Teološkoga fakulteta)

– u okviru kolegija Hrvatska dijalektologijaSlavonski dijalekt i Kajkavsko narječje terensku nastavu u Bošnjacima kod Županje, Drnju i Đakovu. Vidjeti prezentaciju jedan dva.

– sudjelovanje na Festivalu znanosti (predavanja i posteri: 2012. na temu 10 – Slovo i/ili broj – oprimjereno glagoljičnim pismom, 2013. Budućnost u pismu i jeziku pohranjena)

– posjete franjevačkim samostanima i knjižnicama u Osijeku, Vukovaru, Šarengradu, Iloku, Brodu i Cerniku (pod vodstvom prof. dr. sc. Zlate Šundalić)

– ekperimentalne i igrane filmove o glagoljici i njezinoj ulozi u suvremenoj (popularnoj) kulturi i javnom životu. Akademske godine 2011/12. Rektorovom je nagradom nagrađen film Što to piše u našem gradu? koji su snimile studentice Sonja Smojver, Sanja Heraković i Mija Jurić. Vidjeti ovdje.

– neklasični performans Sto minuta S/slave . Glagoljica rediviva u okviru kolegija Filozofsko-simbolični ustroj glagoljskoga pisma (izv. prof. dr. sc. Milica Lukić) čija je praizvedba upriličena 25. ožujka 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a gostujuća izvedba upriličena je na poziv u Ogranku Matice hrvatske u Vukovaru (15. listopada 2013). Vidjeti ovdje.

– gostovanje glumačke skupine Glagoljica rediviva u Ogranku Matice hrvatske u Vukovaru, 15. listopada 2013. Vidjeti ovdje.

– gostovanje glumačke skupine Glagoljica rediviva u Gradskom kazalištu “Joza Ivakić” u Vinkovcima 13. prosinca 2013. Vidjeti ovdje.

– u okviru kolegija Hrvatska dijalektologijaSlavonski dijalekt i Kajkavsko narječje terensku nastavu i dijalektološko istraživanje u Koprivnici (15. 11. 2013.). Vidjeti ovdje.

– izvedbu Performansa na Filozofskom fakultetu u Osijeku 17. prosinca 2013.

– njegovanje rada glumačke skupine Glagoljica rediviva. Vidjeti ovdje.

– izvedba Performansa Sto minuta S/slave . Glagoljica rediviva povodom Dana hrvatskoga jezika 14. ožujka 2014. u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Preuzeti pozivnicu i plakat.
                                                               Kratki najavni film vidjeti ovdje.

– izvedba Performansa Sto minuta S/slave . Glagoljica rediviva povodom Dana hrvatskoga jezika 17. ožujka 2014. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Vidjeti ovdje.

– dokumentarni film Tajno pismo – glagoljica o oblikovanju i recepciji Performansa Sto minuta S/slave i djelovanju glumačke skupine Glagoljica rediviva studentice 1. godine diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku Slavice Grgić. Vidjeti ovdje.

– Festival tolerancije i promjene gledišta – Sichtwechsel (kino Urania 8. – 12. 4. 2014), Improvisationstheater / Uvodno predavanje – Što znači biti pismen? Pismenost i film. Filozofski fakultet u Osijeku. Projekcija eksperimentalnog filma Što to piše u našem gradu? Program Festivala vidjeti preuzeti ovdje.

– popularno predavanje o runama i imaginarnome svijetu J. R. R. Tolkiena u okviru projekta na izbornom kolegiju Slavenska pisma (nositeljica: izv. prof. dr. sc. Milica Lukić, asistentica: Vera Blažević Krezić) – 28. svibnja 2014. na Filozofskom fakultetu u Osijeku sa studentima 1. godine preddiplomskoga dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti pod vodstvom studentice Mije Filipov. Plakat preuzeti ovdje. Interaktivni i intermedijalni seminarski rad “Pisma sljubljena u potenciji” studentice Mije Filipov dobitnik je Rektorove nagrade za ak. godinu 2014./2015. Vidjeti galeriju.

– sudjelovanje na III. Danima Josipa i Ivana Kozarca u Lipovljanima (13. ožujka 2015.), znanstveno-stručni simpozij Molitvenici u hrvatskoj književnosti, pozivnicu preuzeti ovdje.

– sudjelovanje na okruglome stolu Strossmayer u književnosti – Strossmayer književnik povodom 200. obljetnice rođenja i 110. obljetnice smrti biskupa Strossmayera (7. travnja 2015., Đakovo)

– sudjelovanje u Kreativnoj riznici, popularizacijskom simpoziju kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku, od 22. do 25. travnja 2015. Program preuzeti ovdje.

– sudjelovanje u interaktivnom i intermedijalnom projektu GLAGOLJAŠKA VEČERA pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Milice Lukić – studenti izbornih kolegija Jezik hrvatskih glagoljaša i Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća pri Filozofskom fakultetu u Osijeku, 9. lipnja 2015. Pozivnicu preuzeti ovdje. Plakat preuzeti ovdje. Galeriju fotografija preuzeti ovdje. Galeriju autorskih fotografija gospodina Denisa Božića preuzeti ovdje.

– organizacija projekta Glagoljički spomenici kroz stoljeća hrvatske pismenosti (voditeljica izv. prof. dr. sc. Milica Lukić, oblikovanje mobilne aplikacije GLAGOPEDIJA za platforme Android i Windows, odnosno WindowsPhone pametne uređaje) preko sredstava iz pilot programskih ugovora (Razvoj i unapređenje koncepta e-učenja), 29. rujna 2015. Preuzeti izvješće ovdje. Preuzeti fotografiju ovdje.

– sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Milice Lukić s predavanjem Bishop Strossmayer and Glagolitic Liturgy na znanstvenom skupu Strossmayer, Roma e il Vaticano I, Sinodalità nella Chiesa cattolica e unità delle Chiese cristiane (Convegno in occasione del bicentenario della nascita di Josip Juraj Strossmayer (1815-1905), Vescovo di Đakovo (o Bosnia e Sirmio), Rim, Pontificia universita Gregoriana – Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, 9. prosinca 2015. Preuzeti program ovdje.

– interaktivno i intermedijalno predavanje izv. prof. dr. sc. Milice Lukić (s prof. dr. sc. Jasnom Horvat i asistenticom Verom Blažević Krezić) pod naslovom GLAGOLJICA REDIVIVA – nova jezičnokulturna paradigma (Matica hrvatska Ogranak Osijek Odjel za hrvatski jezik u suradnji s Filozofskim fakultetom iz Osijeka, Institut za novu evangelizaciju “Sv. Ivan Pavao II.” i Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet), 29. ožujka 2016., Osijek. Pozivnicu preuzeti ovdje. Galeriju fotografija gospodina Zorislava Kalazića preuzeti ovdje. Video pogledati ovdje.

– sudjelovanje na Međunarodnom slavističkom skupu “13. slavistička čitanja”, Sveučilište “Sv. Kliment Ohridski” (Sofija, Bugarska), od 21. do 23. travnja 2016. Izvješće možete preuzeti ovdje.

– organizacija i rukovođenje projektom GASTRONOMIA ZRINIANA GLAGOLITANSKA – pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Milice Lukić studenti izbornih kolegija Jezik hrvatskih glagoljaša i Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskog pisma pripremili su glagoljašku večeru inspiriranu kulturom blagovanja i svakodnevicom na dvoru Zrinskih u 16. i 17. stoljeću (Filozofski fakultet u Osijeku, 8. lipnja 2016.), pozivnicu preuzeti ovdje, plakat preuzeti ovdjeČlanak iz medija preuzeti ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje. Galeriju fotografija Slavice Grgić pogledati ovdje. Video Luke Pejića pogledati ovdje.

– studentsko terensko dijalektološko istraživanje u Koprivničkom Ivancu (pročitati ovdje) i Bošnjacima kraj Županje (pročitati ovdje)

– na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Sinju, 18. lipnja 2016. predsjednik Matice hrvatske akademik Stjepan Damjanović dodijelio je zlatne i srebrne povelje Matice hrvatske ograncima za izdavačku djelatnost. Ogranak Matice hrvatske u Osijeku dobitnik je Zlatne povelje Matice hrvatske za djelo Divanimo, dakle postojimo – književnojezične i jezičnopovijesne studije prof. dr. sc. Milice Lukić (voditeljica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, voditeljica Odjela za hrvatski jezik Matice hrvatske – Ogranak Osijek) i Vere Blažević Krezić. Knjiga je izdana 2014. godine kao rezultat višegodišnjih znanstvenoistraživačkih interesa i napora autorica i veliko je priznanje osječkom ogranku. Vidjeti više ovdje i ovdje.

– GLAGOPEDIJA – mobilna aplikacija GLAGOPEDIJA (za Android i Windows, odnosno WindowsPhone operacijske sustave) oblikovana je u okviru projekta “Glagoljički spomenici kroz stoljeća hrvatske pismenosti” i pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić. Projekt kojemu je cilj popularizacija i usvajanje nastavnih sadržaja iz hrvatske jezične povijesti (pismovna sastavnica: glagoljički, ćirilički i latinički spomenici) odobrila je i financirala Uprava Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a projekt je osmišljen i realiziran pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost (Programski ugovori, cilj “Unapređenje ishoda učenja” u ak. godini 2014./2015. te 2015./2016.). Aplikacije možete besplatno preuzeti u mrežnim trgovinama (Trgovina Google Play, Microsoftova trgovina). Nositeljica projekta: prof. dr. sc. Milica Lukić (Filozofski fakultet Osijek). Suradnici na projektu: dr. sc. Vera Blažević Krezić (Filozofski fakultet Osijek), prof. dr. sc. Goran Martinović (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek), Silvijo Šaur (Filozofski fakultet Osijek), Matej Peharda (Filozofski fakultet Osijek), Luka Mandić (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek), Matija Marić (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija).

– U povodu Dana Matice hrvatske upriličeno je predstavljanje knjige MISAL HRUACKI (pretisak izvornika iz 1531. s latiničkom transliteracijom i komentarima, kritičko izdanje) u organizaciji Odjela za jezik Matice hrvatske (Ogranak Osijek) i Filozofskoga fakulteta u Osijeku (Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju), pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić (Svečana dvorana Filozofskoga fakulteta u Osijeku, 24. studenoga 2016.). Pozivnicu preuzeti ovdje. Članak pročitati ovdje. Galeriju fotografija preuzeti ovdje.

– Gostujuće predavanje u organizaciji Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost – prof. dr. sc. Mateo Žagar s Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Filozofskoga fakulteta u Zagrebu održao je gostujuće predavanje pod nazivom Glagoljica u slavenskoj i hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi u četvrtak 24. studenoga 2016. u 14.30 sati, u učionici 66. Pogledati obavijest ovdje. Galeriju fotografija preuzeti ovdje.

– U Somboru je 6. prosinca 2016. u okviru Dana hrvatske kulture organiziran Međunarodni okrugli stol „O ŠOKCIMA JE RIČ“ na kojem su s izlaganjima sudjelovale članice Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku (prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, u trajnom izboru, prof. dr. sc. Milica Lukić, doc. dr. sc. Silvija Ćurak, dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica, Marko Sesar, asistent). Fotografiju pogledati ovdje.

– Gostujuće predavanje u organizaciji Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost i Odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku – prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, znanstvena savjetnica s Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, održala je predavanje pod nazivom Putovima Sv. Martina – kult sveca u kontekstu hrvatske glagoljaške baštine u četvrtak 12. siječnja 2016. u 14.30 sati, u učionici 66. Pogledati obavijest ovdje. Galeriju fotografija preuzeti ovdje. Obavijest u medijima pogledati ovdje.

– Odsjek za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizirao je predstavljanje mobilne aplikacije Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija koje je održano u četvrtak 26. siječnja 2017. u 12 sati u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Projektni tim Glagopedije čine: prof. dr. sc. Milica Lukić, voditeljica projekta; prof. dr. sc. Goran Martinović, suradnik na projektu; dr. sc. Vera Blažević Krezić, suradnica na projektu; dr. sc. Tomislav Jakopec, suradnik na projektu; Silvijo Šaur, student, suradnik na projektu; Matej Peharda, student, suradnik na projektu; Luka Mandić, suradnik na projektu; Matija Marić, suradnik na projektu. Pozivnicu preuzeti ovdje. Galeriju fotografija preuzeti ovdje. Obavijest u medijima preuzeti ovdje.

– U povodu Međunarodnoga dana materinskoga jezika koji se obilježava 21. veljače 2017. Dubrovačke knjižnice organizirale su predstavljanje nagrađivane knjige Divanimo, dakle postojimo (Matica hrvatska – Ogranak Osijek, 2014.). Uz predstavljanje knjige u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, autorica prof. dr. sc. Milica Lukić, voditeljica Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju i voditeljica Odjela za hrvatski jezik Matice hrvatske – Ogranak Osijek, i dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, održale su predavanje o važnosti materinskoga jezika, odnosu hrvatskoga standardnog jezika i organskih idioma, s naglaskom na određivanje mjesta i uloge govora slavonskoga dijalekta. Opis aktivnosti preuzeti ovdje. Izvješće preuzeti ovdje. Galeriju fotografija Vedrana Levija pogledati ovdje.

– Doc. dr. sc. Silvija Ćurak i Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica, s Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku te članice Odjela za jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku, održale su u srijedu 22. veljače 2017. godine, u povodu Međunarodnoga dana materinskoga jezika te u okviru Festivala jezika, predavanje pod nazivom Šokački naš svagdašnji u prostorima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Opis aktivnosti preuzeti ovdje. Izvješće o održanoj aktivnosti ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Članice Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju te članice Odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku organizirale su pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić radionicu “Oslikajmo svijet glagoljicom!” koju je osmislila i provela Marija Lesadrić, mag. prim. educ. Opis radionice pogledati ovdje. Osvrt na održanu radionicu pročitati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskoga fakulteta u Osijeku, održala je u ponedjeljak 13. ožujka 2017. gostujuće predavanje pod nazivom Kako čitati jezik starih tekstova? na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u Cetinju (Crna Gora). Studenti su imali priliku čuti s kakvim se izazovima susreću filolozi prilikom analiziranja ili priređivanja starih tekstova, bilo da je riječ o rukopisima ili starim tiskanim izdanjima. Fotografije pogledati ovdje.

– Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sudjelovala je u organizaciji i izvedbi znanstveno-stručnoga skupa „Hrvatski jezik u Slavoniji u prošlosti i sadašnjosti“ koji se u okviru V. Dana Josipa Kozarca održao u Lipovljanima 17. ožujka 2017.  Pozivnicu preuzeti ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje. Izvješće preuzeti ovdje.

– Predstavljena monografija Tome Šalića Govor i običaji Vrbice u ĐakovštiniU organizaciji đakovačkoga Ogranka Matice hrvatske u Đakovu je predstavljena 18. ožujka 2017. monografija vinkovačkoga povjesničara, etnologa, kulturnoga poslenika i zavičajnoga kroničara Tome Šalića Govor i običaji Vrbice u Đakovštini. Monografiju je uz autora te vlč. Stjepana Podboja, prof. Mirka Ćurića i prof. Vladu Filića predstavila i recenzentica prof. dr. sc. Milica Lukić, voditeljica Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju. Prof. Lukić u svome je izlaganju posebnu pozornost posvetila opsežnom rječniku vrbičkoga – šokačkoga, staroštokavskoga govora (ikavsko-jekavskoga govora posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta) koji je temeljnim dijelom ove vrijedne knjige ne samo za lokalnu povijest Đakovačkoga kraja već i hrvatskoga naroda / jezika i prostora u cjelini. Oblikovanjem rječnika svojega mjesnoga govora (koji uključuje i riječi bliske suvremenoj komunikaciji) T. Šalić se pridružio trendu sve izraženijem među govornicima slavonskoga dijalekta i znanstvenicima kojima je on materinskim jezikom – rastućoj osviještenosti o potrebi njegove muzealizacije i popularizacije. Osviješten podacima iz 2015. godine o samo 19,54 % Šokaca od ukupnoga stanovništva Vrbice, autor je shvatio kako je prezreo čas da se vrbički govor kao svjedok povijesnoga, kulturnoga i etničkoga identiteta Šokaca na tome prostoru otrgne od zaborava u sve nasrtljivijim, neumitnim globalizacijskim procesima, istaknula je prof. dr. sc. Milica Lukić. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Održana radionica s Kandžijom Osjekanovićem. U petak 24. ožujka 2017. u Svečanoj je dvorani Filozofskoga fakulteta u Osijeku održana radionica „S Kandžijom Osjekanovićem nema labavo: vadimo rep(u) jezik iz (kon)teksta“, i to u organizaciji Odjela za hrvatski jezik Ogranka Matice hrvatske u Osijeku i Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku. U radionici su sudjelovali: prof. dr. sc. Milica Lukić, organizatorica radionice, Stjepko Galović Kandžija, glazbenik, dr. sc. Vera Blažević Krezić, moderatorica, Domagoj Đuras i Matej Magdika, studenti prve godine jednopredmetnoga preddiplomskog studija hrvatskoga jezika i književnosti. Pozivnicu preuzeti ovdje. Izvješće pročitati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje. Medijsko izvješće preuzeti ovdje.

– U organizaciji Odjela za hrvatski jezik osječkoga Ogranka Matice hrvatske i Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku u povodu obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika i Dana hrvatskoga jezika, a na poziv Marije Vranić, nastavnice hrvatskoga jezika, Tena Babić Sesar, znanstvena novakinja – asistentica, održala je u OŠ Vladimira Becića 23. ožujka 2017. godine u dvama sedmim razredima predavanje naslovljeno Slavonski dijalekt u slici i riječi. Osvrt pročitati ovdje.

– Terensko dijalektološko istraživanje u Baču (Republika Srbija) – u okviru izbornoga kolegija Slavonski dijalekt studenti treće godine jednopredmetnoga preddiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti uputili su se 30. ožujka 2017. godine u pratnji prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić, u trajnom izboru, i doc. dr. sc. Silvije Ćurak, nositeljice kolegija, u mjesto Bač u Republici Srbiji kako bi istražili slavonski dijalekt, odnosno govor Šokaca koji žive u Baču. Opis pogledati ovdje.

– Festival znanosti 2017. na Filozofskome fakultetu u Osijeku (tema: VRIJEME). Poster i predavanje Tempus fugit – pismo i njegove mijene (od Altamire do Arrivala) prof. dr. sc. Milice Lukić i dr. sc. Vere Blažević Krezić, poslijedoktorandice (utorak, 25. travnja 2017. u 16 sati, Filozofski fakultet Osijek, drugi kat, učionica 66). Poster pogledati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje. Opis predavanja pogledati ovdje.

– Festival znanosti 2017. na Filozofskome fakultetu u Osijeku (tema: VRIJEME). Članice Katedre za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju organizirale su radionicu Prošlost u sadašnjosti: Svijet oslikan glagoljicom Marije Lesandrić, mag. prim. educ. (ponedjeljak, 24. travnja 2017. u 16.45 sati, Filozofski fakultet Osijek, drugi kat, učionica 66). Ukrasi izrađeni na radionici poslužili su kao elementi scenografije i kostimografije za Glagoljašku večer(u), performans koji su u okviru programa Kreativne riznice pripremile prof. dr. sc. Milica Lukić i dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica (petak, 28. travnja 2017. u 18 sati na Ekonomskome fakultetu u Osijeku). Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Festival znanosti 2017. (tema: VRIJEME). Radionica Od vrimena prošastog do vrimena sadanjeg hrvatskih gramatika doc. dr. sc. Silvije Ćurak (utorak, 25. travnja 2017. u 15.45 sati, III. gimnazija Osijek).

– Otvorenje 3. Kreativne riznice (srijeda, 26. travnja 2017, 19 sati). Na Ekonomskome je fakultetu u srijedu 26. travnja 2017. upriličeno svečano otvorenje 3. Kreativne riznice koja pod krovnom temom “Kemija kreativne industrije” ove godine okuplja više od stotinu izlagača. Pozdravnim su govorima 3. popularizacijski simpozij otvorili prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, i ugledni pokrovitelji. O romanu Atanor prof. dr. sc. Jasne Horvat govorile su prof. dr. sc. Milica Lukić s Filozofskoga fakulteta u Osijeku, pogovarateljica romana, izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, urednica romana, i autorica prof. dr. sc. Jasna Horvat, a svečanost otvorenja vodila je doc. dr. sc. Josipa Mijoč. Pozivnicu pogledati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Glagoljaška večer(a) na 3. Kreativnoj riznici. Interaktivni i intermedijalni projekt – performans Glagoljaška večer(a), nositeljice projekta: prof. dr. sc. Milica Lukić i dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, te studenti prve i treće godine sveučilišnoga preddiplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti, Kemija kreativne riznice – Dvorana 3 (petak, 28. travnja 2017. u 18 sati na Ekonomskome fakultetu Osijek). Program pogledati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Radionica/predavanje Kuharice, mudro zbori da ti ručak ne izgori doc. dr. sc. Silvije Ćurak u okviru 3. Kreativne riznice (četvrtak, 27. travnja 2017. na Ekonomskome fakultetu Osijek).  Kratko predavanje o leksiku slavonskoga dijalekta s naglaskom na nazivima za razne vrsta jela (svakodnevna, blagdanska, prigodna), kolača, pripreme jela itd. Nakon teorijskoga dijela, sudionici će trebati prepoznati, prema slici ili nazivu, o kojem se jelu i kolaču radi. Također će imati prigodu na kraju radionice kušati neke od tradicionalnih šokačkih kolača. Video pogledati ovdje.

– Terenska nastava u okviru kolegija Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić, nositeljice kolegija, i dr. sc. Vere Blažević Krezić, poslijedoktorandice (Đakovo, ponedjeljak, 22. svibnja 2017.). Osvrt pročitati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– Interaktivni i intermedijalni nastavni projekt „Glagoljaška večer(a): Gastronomia Cyrillomethodianska“ u kojemu su sudjelovali studenti preddiplomskoga jednopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti te profesori Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku (Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju). Svečanost je upriličena u utorak 6. lipnja 2017. u 18 sati u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta u Osijeku (prostorija br. 60, drugi kat). Program je obilovao poučnim predavanjima o hrvatskoj Cyrillomethodiani, hrvatskome jeziku i pismu (pismima) toga vremena, vezama filološkim i umjetničkim tradicije i suvremenosti, a na poseban ga je način oplemenilo blagovanje (prigodne) hrane duševne i tjelesne, slušanje dirljivih glumačkih i glazbenih točaka, modna revija te pregršt zanimljivih pratećih materijala koji su oblikovani u okviru našega projekta „Glagoljaška večer(a): Gastronomia Cyrillomethodianska“ te pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić. Pozivnicu preuzeti ovdje. Plakat preuzeti ovdje. Osvrt iz medija preuzeti ovdje. Video pogledati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje. Izvješće pročitati ovdje.

– U okviru dvaju kolegija na trećoj godini preddiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti ‒ obveznoga Hrvatska dijalektologija i izbornoga Kajkavsko narječje, čija je nositeljica prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, u trajnom izboru ‒ studenti su 5. i 6. studenoga 2017. godine bili na terenskoj nastavi. Tom su prilikom posjetili ne samo ciljano odredište Sveti Križ Začretje nego i Krapinu i Trakošćan, sve u pratnji prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić Tene Babić Sesar, znanstvene novakinje ‒ asistentice. Izvješće pročitati i pogledati ovdje.

– Studenti prve godine jednopredmetnoga studija hrvatskoga jezika i književnosti 12. ožujka 2018. ugostili su na nastavi kolegija Staroslavenski jezik II (prof. dr. sc. Milica Lukić i Vera Blažević Krezić) autoricu romana Az, hrvatsku književnicu, Osječanku Jasnu Horvat, redovitu profesoricu na Ekonomskome fakultetu u Osijeku. Izvješće pročitati ovdje.

– Dana 12. travnja 2018. studenti treće godine preddiplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti u pratnji profesorica dr. sc. Vere Blažević Krezić i doc. dr. sc. Silvije Ćurak, a u okviru izbornoga kolegija Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskog pisma nositeljice prof. dr. sc. Milice Lukić, posjetili su Osnovnu školu Ljudevita Gaja u Osijeku (Područna škola Sarvaš). Izvješće pročitati ovdje.

– U subotu, 12. svibnja 2018. u Bošnjacima je predstavljen zbornik radova posvećen životu i djelovanju fra Bernardina Leakovića. U programu su predstavljanja sudjelovali profesori s Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Fakultetsko izdanje, nastalo u suradnji s Općinom Bošnjaci, predstavile su urednice – prof. dr. sc. Zlata Šundalić, u trajnom izboru, i prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, u trajnom izboru, a potom i recenzenti – prof. dr. sc. Milica Lukić i izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić. Nakon znanstveno-stručnoga i dojmljivoga umjetničkog programa uslijedilo je svečano otkrivanje spomen-ploče, upriličeno u Strossmayerovoj ulici, na broju 62, odnosno u kući obitelji Babić. Spomen-ploča podignuta je u znak sjećanja na rodnu kuću velikoga franjevca i izvrsnika nabožne književnosti slavonsko-franjevačkoga kruga u 18. stoljeću. Izvješće pročitati ovdje.

– Terenska nastava u okviru kolegija Staroslavenski jezik 1 i 2 te Slavenska pisma pod vodstvom prof. dr. sc. Milice Lukić, nositeljice kolegija, i dr. sc. Vere Blažević Krezić, poslijedoktorandice (Vukovar, utorak, 15. svibnja 2018.). Osvrt pročitati ovdje. Galeriju fotografija pogledati ovdje.

– U Somboru su 23. studenog 2018. u organizaciji Udruženja građana „Urbani Šokci“ održani Dani hrvatske kulture. Tom je prilikom udruga obilježila i desetu obljetnicu od osnutka. Obilježavanje Dana hrvatske kulture počelo je Međunarodnim okruglim stolom „O Šokcima je rič“, koji je održan u Gradskoj kući u Somboru. Na Međunarodnom okruglom stolu sudjelovale su svojim izlaganjima prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić i doc. dr. sc. Silvija Ćurak. Osim njih, svoje su teme izložili i predavači iz Republike Mađarske i Republike  Srbije. Izvješće pročitati ovdje.

– Terenska nastava u sklopu izbornih kolegija Govor našičkoga kraja i Slavonski dijalekt, pod vodstvom prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić i doc. dr. sc. Silvije Ćurak, održana je 9. travnja 2019. godine. Cilj je terenske nastave bio upoznati, zabilježiti te kasnije i analizirati govor šaptinovačkog kraja koji pripada slavonskom dijalektu. Izvješće i galeriju fotografija pogledati ovdje.

GLAGOPEDIJA (10. listopada 2016., Filozofski fakultet u Osijeku)
Iz galerije Glagoljaška večera (9. lipnja 2015., Filozofski fakultet u Osijeku)
  • Novije katedarske aktivnosti (od 2019. godine) predočene su putem odsječnih mrežnih stranica (poglavlje Novosti).